Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Szczegóły pliku
OŚRODEK 3 dla Wykonawcy OŚRODEK 3 dla Wykonawcy Popularne

 • OPCJE INTERNETOWEJ WYMIANY DANYCH Ośrodek ↔ OśrodekW

  Procedury wymiany danych oraz konfiguracji programów Ośrodek 5.10 i Ośrodek 3 dla Wykonawcy zostały opisane w osobnym dokumencie, który można pobrać poniżej:


   PDF  Wymiana danych pomiędzy systemem OŚRODEK a Ośrodek dla Wykonawcy

 • PODGLĄD DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - możliwość powiększania do rozmiaru strony przy wydruku grafiki.

  W parametrach ustawianych przyciskiem w oknie podglądu dokumentów na zakładce 'Druk grafiki' wprowadzono parametr:

  'Powiększ rysunek do rozmiaru strony'

  Jest on brany pod uwagę przy wydruku całej strony gdy rysunek faktycznie wymaga powiększenia.

  Podczas wydruku fragmentu rysunku omawiany parametr nie ma znaczenia, natomiast jeśli wybrany fragment jest mniejszy niż strona, program zadaje każdorazowo pytanie 'Czy dokonać skalowania do wymiarów strony?'.


 • DOKUMENTY SKANOWANE, ZASÓB - funkcja konsolidacji

  W głównym menu wprowadzono opcję:

  Baza → Konsolidacja plików DAN

  w której znajduje się rozwijane podmenu z dwoma pozycjami 'dla zasobu' oraz 'dla dokumentów'. W przypadku współpracy z ODGiK i otrzymywania drogą internetową skanowanego zasobu - może okazać się konieczne kasowanie wykorzystanych już dokumentów z zasobu.


  Operacja 'usuń cały zasób' (dla danej roboty) nie powoduje jednak zwolnienia przestrzeni dyskowej, a jedynie brak widoczności wybranych elementów zasobu. Dopiero konsolidacja powoduje analizę pliku 'zasob.dan' (dla zasobu) lub 'rastry dan' (dla wytycznych, operatów) i jeśli wykonano wcześniej operację kasowania następuje odzyskanie miejsca na dysku.


Uaktualnienie do wersji 3.08:

 • Optymalizacja niektórych funkcji wymiany danych, usunięcie błędów związanych z brakiem wyboru bazy przy starcie programu.

Uaktualnienie do wersji 3.07:

 • Umożliwienie przesłania przez Wykonawcę w momencie zgłoszenia pracy danych dodatkowych - np. szczegółowego zakresu zgłoszenia wyeksportowanego z EWMAPY, lub jakichkolwiek innych plików. Warunek - pliki te muszą być podłączone w opcji Dokumenty dla roboty (przycisk Dok. w okienku Ewidencja prac geodezyjnych) do zgłoszenia, przed jego wysłaniem do ODGiK. Opcja ta wymaga w ODGiK systemu Ośrodek FB w wersji conajmniej 7.06.
 • Baza inicjalna może zawierać dane kilku osób, co jest wykorzystywane, gdy dane firmy - płatnika są inne od danych geodety-wykonawcy (np. w sytacji, gdy różni wykonawcy pracują dla tego samego płatnika)

Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • INTERNETOWA WYMIANA DANYCH - dodanie możliwości zapisu logów, zgrupowanie funkcji w menu W konfiguracji na zakładce 'http' dodano opcję 'ścieżka do zapisu loga ośrodka'. Wypełnienie tego parametru powoduje tworzenie pliku osrodek.log w podanej lokalizacji z zapisem przeprowadzanych operacji wymiany danych.
  Dostępne od obecnej wersji menu rozwijane za pomocą przycisków 'Internet' oraz 'Pliki' zawierają uporządkowany zestaw operacji służący do wymiany danych.
  Operacje internetowe mają swoje 'odpowiedniki' w sekcji plikowej wymiany danych. Jest to wygodniejsze od używania wielu przycisków wykonujących pojedyncze akcje.

Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • DOKUMENTY SKANOWANE - rozszerzenie opcji multizapisu dokumentów
 • W oknie dialogowym 'Zapis dokumentów graficznych na dysk' zostaną wyszczególnione wszystkie dokumenty dowolnego typu (grafika, tekst, plik) dla danej roboty z możliwością ich zapisu do wskazanego katalogu.

Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • Udoskonalenie współpracy z Ośrodkiem 6 FB oraz rozwiązaniami geoportalowymi naszej firmy
  Opcja w konfiguracji 'domyślny układ dla zakresu rastrowego' ma znaczenie nie tylko podczas współpracy z Ewmapą ale również podczas pobierania danych z geoportalu do formatki zakresu rastrowego, w celu ich późniejszego wysłania np do Ośrodka 6 FB.
  Parametr ten powinien odpowiadać układowi w jakim udostępniana jest mapa przeglądowa.

Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • ZAKRESY RASTROWE - możliwa konwersja między układami 65 i 2000
  Po zdefiniowaniu w konfiguracji na zakładce 'http' stref dla układów 2000 i 65 przyciski 'konw. na 2000' oraz 'konw. na 65' w formatce zakresu rastrowego pozwalają skonwertować zakres roboty na zadany układ.
  Przeliczenie sekcji zakresu może być przydatne jeśli mapa przeglądowa (np. na http://www.geoportal2.pl) dostarcza danych w innym układzie współrzędnych niż układ używany w bazie Ośrodka Dokumentacji.

Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • Współpraca z serwisem www.geoportal2.pl - dostępna mapa przeglądowa z terenu prawie całego kraju
  Poszerzono możliwość pobierania zakresu rastrowego o dane z serwisu http://www.geoportal2.pl.
  Procedura wymiany danych przebiega analogicznie jak dla serwisu http://www.polskiemiasta.pl lecz wymaga dwóch ustawień konfiguracyjnych:
  a) w konfiguracji na zakładce 'inne' właściwego ustawienia parametru 'domyślny układ dla zakresu rastrowego dla transferu z Ewmapy'
  b) w słowniku gmin przypisania strony z zakresami rastrowymi o nazwie 'Geoportal 2'
  Dane pobierane są ze strony o adresie przypisanym do nazwy 'Geoportal 2' i konwertowane na zadeklarowany układ 2000 lub 65.

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Uaktualnienie bibliotek DLL

Szczegóły

Wielkość8.31 MB
Pobrany436
Dodany2011-04-21

Pobierz

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.