Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Cennik oprogramowania

 

Program EWMAPA 13 FB
 
cena netto cena brutto
EWMAPA 13 FB - pierwszy zakup 5 590,00 PLN 6 875,70 PLN
Upgrade z wersji 12 FB 2 990,00 PLN 3 677,70 PLN
Upgrade z pozostałych wersji FB 3 590,00 PLN 4 415,70 PLN
Upgrade z pozostałych (pełnych wersji) 3 990,00 PLN 4 907,70 PLN

 

Program MAŁA EWMAPA 13
 
cena netto cena brutto
MAŁA EWMAPA 13 - pierwszy zakup MAŁA EWMAPAProgram posiada licencję jednostanowiskową oraz ograniczenia m.in. ilości obsługiwanych danych. 2 990,00 PLN 3 677,70 PLN
Upgrade z wersji MAŁEJ 12 1 790,00 PLN 2 201,70 PLN
Upgrade z pozostałych (małych wersji) 2 190,00 PLN 2 693,70 PLN

 

Program EWMAPA 13 VIEW
 
cena netto cena brutto
EWMAPA 13 VIEW - pierwszy zakup 2 190,00 PLN 2 693,70 PLN
Upgrade z wersji VIEW 12 790,00 PLN 971,70 PLN
Upgrade z pozostałych wersji VIEW 990,00 PLN 1 217,70 PLN

 

Jednostanowiskowe klucze sprzętowe do programu EWMAPA
cena netto cena brutto
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra 990,00 PLN 1 217,70 PLN
Klucz sprzętowy do interpolacji warstwic 1 295,00 PLN 1 592,85 PLN
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra i interpolacji warstwic 1 790,00 PLN 2 201,70 PLN
Klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra, wpasowania ortofotograficznego oraz obsługi rastra wysokościowego 2 990,00 PLN 3 677,70 PLN
Klucz sprzętowy zawierający wszystkie funkcje: wektoryzację rastra, interpolację warstwic, wpasowanie ortofotograficzne oraz obsługę rastra wysokościowego 3 665,00 PLN 4 507,95 PLN
Pogwarancyjna wymiana uszkodzonego jednostanowiskowego klucza sprzętowego HASP lub wymiana klucza LPT ⇒ USB* / szt. 190,00 PLN 233,70 PLN

* Procedura wymiany klucza jest następująca:
- należy spakować klucz i wysłać go do nas nasz chorzowski adres, do klucza należy dołączyć zlecenie jego wymiany,
- w dniu otrzymania przesyłki przygotowujemy nowy klucz sprzętowy (w przypadku wykonawców - fakturę proforma) i najpóźniej następnego dnia roboczego (w przypadku wykonawców po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty) wysyłamy go do Klienta wraz z oryginałem faktury VAT,
- na podstawie faktury VAT Klient nabywa 12 miesięczną gwarancję na nowy klucz, wyjątek stanowią uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy samego Klienta.

 

Sieciowe klucze sprzętowe do programu EWMAPA (ceny netto)*
⇒ działają z programem EWMAPA od wersji 10.11 wzwyż ⇐
max 10 licencji max 50 licencji
Sieciowy klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra klucz: 355,00 PLN + 800,00 PLN / 1 licencję klucz: 520,00 PLN + 800,00 PLN / 1 licencję
Sieciowy klucz sprzętowy do interpolacji warstwic klucz: 355,00 PLN + 1 105,00 PLN / 1 licencję klucz: 520,00 PLN + 1 105,00 PLN / 1 licencję
Sieciowy klucz sprzętowy do wpasowania ortofotograficznego rastrów oraz obsługi rastra wysokościowego klucz: 355,00 PLN + 2 000,00 PLN / 1 licencję klucz: 520,00 PLN + 2 000,00 PLN / 1 licencję
Pogwarancyjna wymiana uszkodzonego klucza sieciowego NetHASP / szt. NetHASP 10: 355,00 PLN NetHASP 50: 520,00 PLN

* Przykład 1 → Na koszt klucza sieciowego z funkcją wektoryzacji rastra dla 14 użytkowników składa się jednorazowa opłata za klucz w wysokości 520,00 PLN netto + opłata licencyjna w wysokości 800,00 PLN netto przemnożona przez 14 stanowisk.
Czyli: 520,00 + (14 * 800,00) = 11 720,00 PLN + VAT.
Przykład 2 → Na koszt klucza sieciowego z funkcją interpolacji warstwic dla 6 użytkowników składa się jednorazowa opłata za klucz w wysokości 355,00 PLN netto + opłata licencyjna w wysokości 1 105,00 PLN netto przemnożona przez 6 stanowisk.
Czyli: 355,00 + (6 * 1 105,00) = 6 985,00 PLN + VAT.
Przykład 3 → Na koszt klucza sieciowego z funkcją wektoryzacji dla 7 użytkowników i interpolacji dla 4 użytkowników składa się jednorazowa opłata za klucz w wysokości 355,00 PLN netto + opłata licencyjna przemnożona przez liczbę stanowisk.
Czyli: 355,00 + (7 * 800,00) + (4 * 1 105,00) = 10 375,00 PLN + VAT.

 

Moduły startowe do programu EWMAPA - zestaw nr 1
[zestawy warstw, baz obiektów, bibliotek linii i symboli oraz menu widoczności i aktywności]
cena netto cena brutto
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów   Charakterystyka modułu Moduł ten jest bezpłatnym przykładem ilustrującym co składa się na każdy z poniższych modułów.

Moduł umożliwia przestrzenne prowadzenie bazy EMUiA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125).
Na specjalnie przygotowane warstwy można wprowadzać punkty adresowe, numery adresowe, osie ulic oraz obszar osiedli i placów.
Moduł ten najlepiej funkcjonuje w połączeniu z programem ADRES 3, który służy do prowadzenia części opisowej bazy adresowej. Pozwala na szybką lokalizację na mapie przez podanie adresu nieruchomości, porównanie adresów z danymi GUS, oraz eksport danych do formatu GML. Dodatkowo moduł może być połączony z bazą ewidencji ludności w programie MIESZKANIEC. Pozwala to m.in. na wykonywanie wykazu osób zameldowanych pod wybranymi adresami przez podanie dowolnego obszaru na mapie. Opcja ta może być szczególnie przydatna w celu wykonywania list wyborczych, lub wykazu osób w zarządzaniu kryzysowym.
Aktualizacja modułu: styczeń 2013
–––,–– PLN –––,–– PLN
Ewidencja oświetlenia   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennej ewidencji oświetlenia na terenie gminy.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli można wprowadzać na odpowiednie warstwy punkty świetlne będące własnością gminy, a także stanowiące własność zakładu energetycznego.
W części opisowej każdego punktu świetlnego można wprowadzić opis zawierający m.in. rodzaj zasilania, rodzaj źródła światła, rodzaj oprawy i ich ilość. Wzorzec tabeli części opisowej może być modyfikowany w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Ewidencja zieleni miejskiej   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji parków, skwerów i zieleńców na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Dzięki modułowi można w ramach poszczególnych obiektów prowadzić szczegółową ewidencję roślinności i infrastruktury.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli i linii można wprowadzać na warstwy dane dotyczące m.in. granic parków, skwerów, miejsca występowania drzew oraz zasięgu ich koron, z rozróżnieniem na drzewa liściaste i iglaste, zarośli krzewów, żywopłotów, a także infrastruktury parkowej, np. ławek.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdej wrysowanej rośliny takich jak: gatunek i odmiana drzewa, obwód pnia, średnica korony, wysokość, stan zdrowotny, posusz, zabiegi pielęgnacyjne jakie zostały wykonane na danej roślinie, uwagi. W danych opisowych parku, poza rodzajem i nazwą, można scharakteryzować jego ocenę, położenie oraz ew. wskazania, dotyczące jego pielęgnacji. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Gospodarowanie odpadami komunalnymi   Charakterystyka modułu Moduł ten usprawnia prowadzenie szeroko rozumianej gospodarki odpadami na terenie gminy.
Umożliwia wprowadzanie na poszczególne warstwy danych liniowych i tekstowych, dotyczących zagadnień takich jak:
- miejsca występowania azbestu,
- dzikie wysypiska śmieci,
- miejsca wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
- miejsca wytwarzania odpadów inne niż niebezpieczne,
- zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych,
- tereny zdegradowane,
- składowiska odpadów
- trasy przewozów materiałów niebezpiecznych,
- wizualizacja miejsc dla których zostały wydane decyzje związane z gospodarką odpadami.
- oczyszczalnie ścieków,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- zrzuty ścieków,
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.
W części opisowej, istnieje możliwość wykonania dokładnego opisu każdego obiektu, m.in. w miejscach wytwarzania odpadów niebezpiecznych można dodać posiadacza odpadów, jego adres i decyzję z którą jest związany. W zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych można dodać dane teleadresowe punktu. W przydomowych oczyszczalniach ścieków można wypisać właściciela, adres jego zamieszkania, adres przydomowej oczyszczalni ścieków, pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie instalacji oraz uwagi. W zrzutach ścieków można dodać: numer i datę pozwolenia wodnoprawnego, zakład zrzucający, opis oraz uwagi. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Ochrona przyrody   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obiektów oraz obszarów ochrony przyrody na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli i linii można wprowadzać na warstwy dane dotyczące form ochrony przyrody, takich jak pomniki przyrody, stanowiska ochrony flory i fauny, rezerwaty, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu, można również wyznaczyć korytarze wentylacyjne czy korytarze ekologiczne.
Dane opisowe do każdego obiektu lub obszaru ochrony przyrody można wprowadzać bezpośrednio do wbudowanej w program tabeli. W tabeli opisowej pomnika przyrody zostały utworzone pola dot. ilości drzew, gatunku, obwodu pnia, wysokości, nr działki, na której są położone, a także numeru rejestrowego. W tabeli opisowej rezerwatu można dodać pola: nazwa, rodzaj, podstawa prawna, powierzchnia w ha. Tabela taka może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Oferty inwestycyjne   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennej ewidencji szeroko rozumianych inwestycji i ofert inwestycyjnych, na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim pod kątem publikowania ich w geoportalu.
Na warstwy wprowadzać można dane dotyczące m.in. lokalizacji: inwestycji, instytucji realizujące projekty, ofert inwestycyjnych, ofert działek na sprzedaż i dzierżawę, a także projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdej wrysowanej oferty: lokalizacja, maksymalna powierzchnia, cechy lokalizacyjne, dostęp do mediów oraz przeznaczenie w planie. W realizowanych inwestycjach można wpisać takie dane jak: rodzaj inwestycji, cel inwestycji, instytucja wiodąca, koszt inwestycji, data pozwolenia, przewidywany czas realizacji, rozpoczęcie działań inwestycyjnych, źródło finansowania, inne koszty poniesione na inwestycję, uwagi, rodzaj projektu oraz rodzaj współfinansowania. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika
300,00 PLN 369,00 PLN
Powierzchniowa sieć hydrograficzna   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie rejestru elementów powierzchniowej sieci hydrograficznej, zabudowy hydrotechnicznej lub też. Poza powyższymi możliwościami, narzędzia zarządzania rastrami opisowymi (w tym wypadku numerycznym modelem terenu) pozwalają na wykonywanie licznych analiz związanychz zagrożeniem powodziowym.
Moduł ten umożliwia wprowadzanie na warstwy danych liniowych i tekstowych dotyczących takich zagadnień jak:
- monitoring wód powierzchniowych i podpowierzchniowych,
- nazwy cieków,
- sieć hydrograficzna: cieki główne, cieki zewidencjonowane, cieki niezewidencjonowane, linie brzegowe,
- wody podziemne – zasięgi GZWP oraz zakres stref ochronnych GZWP,
- zagrożenie powodziowe - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe, granica strefy ochrony wału przeciwpowodziowego, granica obszaru chronionych wałami, zagr. wodami Q1 przy uszkodzeniu wałów,
- działy wodne oraz granice zlewni.
Niektóre elementy sieci hydrograficznej należy wprowadzić jako obiekty powierzchniowe przez wrysowanie ich granic lub też jako obiekty liniowe. W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego obiektu. Dla cieków tabela opisowa składa się z takich pól: nazwa, Hm, szerokość dna w [m], nachylenie skarp, głębokość rowu w [m], długości, powierzchnia skarp, powierzchnia dna, uwagi, zarządca cieku. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Transport zbiorowy   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia przestrzenne zarządzanie komunikacją publiczną na terenie gminy lub miasta.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli i linii można wprowadzać na warstwy lokalizację: przystanków autobusowych, dworców komunikacji PKS, dworców PKP, a także wrysowywać przebiegi poszczególnych linii autobusowych.
Moduł ten najlepiej funkcjonuje w połączeniu z programem AUTOBUS, który służy do prowadzenia ewidencji przystanków autobusowych, linii autobusowych i rozkładów jazdy autobusów komunikacji publicznej. W połączeniu z obiektową mapą komunikacji miejskiej oraz lokalizacją przystanków autobusowych w programie EWMAPA, może stanowić kompleksowe rozwiązanie do prezentacji rozkładów jazdy na stronie internetowej oraz w geoportalu. Aby ułatwić proces aktualizacji danych, program posiada możliwość importowania rozkładów jazdy z arkuszy kalkulacyjnych utworzonych w programie EXCEL.
300,00 PLN 369,00 PLN
Kompletny zestaw modułów startowych nr 1 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN

 

Moduły startowe do programu EWMAPA - zestaw nr 2
[zestawy warstw, baz obiektów, bibliotek linii i symboli oraz menu widoczności i aktywności]
cena netto cena brutto
Ewidencja cmentarzy i grobów   Charakterystyka modułu Moduł, Ewidencja cmentarzy i grobów, umożliwia prowadzenie dla każdego cmentarza: księgi osób pochowanych, księgi grobów, alfabetycznego spisu pochowanych.
Na przygotowane warstwy w EWMAPIE można wprowadzać dane:
- granice cmentarzy komunalnych,
- granice cmentarzy niekomunalnych,
- nazwy cmentarzy,
- drogi wewnętrzne, alejki,
- kwatery wraz z opisami,
- lokalizację grobów,
- numery grobów.
W części opisowej można dodać m.in. dane dotyczące jednostki zarządzającej cmentarzem, danych teleadresowych, nazwy cmentarza.
Moduł CMENTARZE w programie EWMAPA jest przygotowany do współdziałania z odrębnym programem CMENTARZE. Program CMENTARZE pomaga w zarządzaniu cmentarzami, a głównie w prowadzeniu ksiąg cmentarnych. Program realizuje wszystkie ustalenia zawarte w przepisach prawa, a ponadto współdziała z programem grafiki komputerowej, wizualizując zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby. W jednej bazie można prowadzić księgi dla kilku cmentarzy. Moduł cmentarze w połączeniu z bazą danych programu CMENTARZE, może stanowić kompleksowe rozwiązanie do utworzenia internetowej mapy cmentarza wraz z możliwością wyszukiwania grobów przez podania osoby pochowanej.
300,00 PLN 369,00 PLN
Ewidencja miejsc targowych   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie rejestru targowisk oraz miejsc targowych na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na warstwy lokalizację hal targowych oraz targowisk na terenie jednostki administracyjnej. Dodatkowo w ramach targowisk można prowadzić szczegółową ewidencję każdego miejsca handlowego, podobnie jak wrysować poszczególne sektory targowisk.
W części opisowej każdego targowiska można zawrzeć informację dotyczącą jego rodzaju, administratora oraz danych teleadresowych. W części opisowej miejsc targowych przygotowano pola dotyczące opłaty targowej, opłaty za dzierżawę oraz informację o dostępności. Wzorzec tabeli części opisowej może być modyfikowany w zależności od potrzeb Użytkownika. Dane zawarte w zintegrowanej tabeli opisowej umożliwiają odszukiwanie (filtrowanie) placówek handlowych lub miejsc targowych według określonych warunków, a także wykonywanie statystyk i wydruków. Zawartość wydruku może być redagowana przez użytkownika w formacie HTML.
300,00 PLN 369,00 PLN
Ewidencja zabytków i obiektów architektonicznych   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennej ewidencji obiektów oraz obszarów zabytkowych na terenie jednostki administracyjnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane takie jak:
- kaplice i kapliczki,
- krzyże i figury,
- pomniki i obeliski,
- stanowiska archeologiczne,
- zabytki wpisane do rejestru zabytków,
- zabytki wpisane do ewidencji zabytków,
- strefy ochrony konserwatorskiej,
- strefy ochrony krajobrazu i powiązań widokowych.
Dane opisowe do każdego zabytku i obiektu architektonicznego można wprowadzać bezpośrednio do tabeli wbudowanej w programie EWMAPA. Tabela taka może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika. Dla przykładu w części opisowej kapliczek można dodać opis i lokalizację, w części opisowej pomników opis, rok odsłonięcia i lokalizację, stanowisk archeologicznych – jego nazwę, AZP i numer na obszarze, funkcję i chronologię stanowiska, nr rejestru i datę wpisu, a także stan zachowania. Dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków można dodać dodać informacje dot. obiektu, danych adresowych i lokalizacji, rejestr zabytków, datowanie, stan zachowania, a także numer działki, na której jest położony. Z wszystkimi obiektami, można połączyć dokumentację zdjęciową przechowywaną w bazie programu DOKUMENT.
300,00 PLN 369,00 PLN
Komisje i obwody wyborcze   Charakterystyka modułu Moduł wspomaga organizację wyborów na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia lokalizacji obwodowych komisji wyborczych oraz przebiegu granic obwodów i okręgów wyborczych.
Dane opisowe do każdego obwodu wyborczego wraz z komisją zawierają: numer obwodu, nazwa obwodowej komisji wyborczej, dane adresowe siedziby oraz miejsce na uwagi. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Obiekty kultury   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obiektów kultury na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- bibliotek,
- różnych ośrodków kultury, teatrów, galerii, muzeów,
- organizacji imprez masowych – m.in. lokalizacja estrady, wyznaczenie miejsc barierek, wyznaczenie miejsc służb publicznych, punktów informacyjnych, gastronomicznych, handlowych, a także wyznaczenie objazdów
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego obiektu. Dla obiektów kultury tabela opisowa składa się pól: obiekt, adres, tel./fax, strona www, e-mail oraz uwagi. Dane zawarte w zintegrowanej tabeli opisowej umożliwiają odszukiwanie (filtrowanie) obiektów kultury według określonych warunków, a także wykonywanie statystyk i wydruków. Zawartość wydruku może być redagowana przez użytkownika. Tabele części opisowej mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Obiekty sportowe   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru obiektów oraz organizacji (klubów, organizacji, stowarzyszeń) sportowych na terenie jednostki administracyjnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- klubów, organizacji sportowych,
- różnych obiektów sportowych, mi.n. stadionów, hal i sal sportowych, kortów tenisowych, basenów, siłowni, orlików, boisk: do koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej, ścieżek biegowych.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego obiektu. Dla obiektów sportowych tabela opisowa składa się z pól: obiekt, adres, tel./fax, strona www, e-mail oraz uwagi. Dla klubów sportowych tabela składa się z pól: klub/organizacja, adres, tel./fax, strona www, dyscyplina, uwagi. Tabelamoże być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna   Charakterystyka modułu Moduł wspomaga prowadzenie przestrzennego rejestru placówek udzielających pomocy społecznej na terenie jednostki administracyjnej. Poza tym daje także możliwość wizualizacji na podstawie pliku tekstowego punktów adresowych, pod którymi udzielane są świadczenia pomocy społecznej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- osób niepełnosprawnych,
- świadczeń socjalnych, zasiłków,
- instytucji związanych z pomocą społeczną – można wyznaczyć miejsca ośrodków pomocy społecznej, siedzib innych organizacji i instytucji związanych z pomocą społeczną, siedzib organizacji związanych z problemami alkoholowymi, z bezrobociem, z uzależnieniami, siedzib placówek związanych z pomocą dla osób starszych.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego obiektu. Dla obiektów pomocy społecznej tabela opisowa składa się pól: nazwa, adres, telefon, strona www, e-mail oraz uwagi. Dla świadczeń socjalnych przygotowano mocno rozbudowaną tabelę, która składa się m.in. z pól: kwota świadczeń, ilość osób, dodatki mieszkaniowe, szereg przyczyn oraz rodzajów zasiłków. Tabela taka może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Placówki i obwody szkolne   Charakterystyka modułu Moduł wspomaga zarządzanie przestrzenną bazą danych dotyczącą lokalizacji placówek oświatowych oraz przebiegu granic obwodów szkolnych na terenie jednostki administracyjnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli lub linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- obwodów szkół podstawowych,
- obwodów szkół gimnazjalnych,
- placówek publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, zespołów szkół oraz placówek wychowawczo-opiekuńczych,
- placówek niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdej placówki. Dane dla placówki można wprowadzić do tabeli opisowej, która składa się pól: nazwa placówki, adres, numer telefonu, stronę www, adres e-mail, dyrektor, rodzaj placówki. Tabela opisowa obwodu szkolnego składa się tylko z nazwy szkoły. Tabele opisowe mogą być definiowane w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Placówki usługowe   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru punktów usługowych na terenie jednostki administracyjnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- usług finansowych: bankomaty, banki, kantory
- usług gastronomicznych: restauracje, bary, pizzerie, cukiernie, kawiarnie, puby, kluby,
- usługi noclegowe: hotele i zajazdy, pokoje gościnne i kwatery prywatne, campingi i schroniska turystyczne,
- usługi zdrowotne: apteki i punkty apteczne, szpitale, przychodnie zdrowia,
- instytucje i urzędy,
- inne.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego punktu usługowego. Dane te można wprowadzić do tabeli opisowej, która składa się pól: nazwa, adres, telefon, strona www, adres e-mail, uwagi, grupę i rodzaj usług. Tabela opisowa może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Porządek publiczny   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru różnego rodzaju wykroczeń (drogowych, obyczajowych, związanych ze spożywaniem alkoholu i innych), na terenie jednostki administracyjnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące wykroczeń:
- związanych z alkoholem: miejsca spożywania, zdarzenia związane z naruszeniem lub brakiem koncesji na sprzedaż alkoholu,
- związanych z utrzymaniem czystości i porządku: w zimie, nieposprzątaniem miejsc, innych,
- drogowych,
- popełnionych przez osoby niepełnoletnie,
- związanych z wybrykami nieobyczajnymi: wybryki, pijani,
- związane z papierosami: miejsca palenie, brak informacji o zakazie palenia,
- związane z zakłócaniem porządku publicznego: handel, plakaty, zakłócanie porządku, żebranie,
- przekazanych do policji,
- związane ze zwierzętami: niewłaściwe wyprowadzanie psów, niewłaściwa opieka nad zwierzętami,
- związane z uszkodzeniem mienia,
- związane z niszczeniem zieleni.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdego wykroczenia: rodzaju, liczby i lokalizacji. Tabela opisowa może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Zasoby obrony cywilnej   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia prowadzenie rejestru miejsc związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli i linii można wprowadzać na przygotowane warstwy dane dotyczące:
- punktów lokalizacji syren alarmowych,
- rejonów formowania terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej: wykreślenie rejonu, wstawienie drużyny i plutony ochrony oraz punktów zabiegów sanitarnych,
- punktów lokalizacji straży pożarnej,
- magazynów i składów substancji chemicznych, niebezpiecznych,
- instytucji związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdej syreny alarmowej: nazwa, adres i uwagi, rejonu formowania: nazwa, dane teleadresowe, opis, instytucji oraz straży pożarnej: nazwa, dane teleadresowe, uwagi. Tabela opisowa może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu   Charakterystyka modułu Moduł umożliwia zarządzania sprawami koncesji na alkohol, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Moduł ten jest ściśle powiązany z odrębnym programem KONCESJE, który umożliwia obliczanie opłat, wystawianie rachunków, wystawiania zaświadczeń, kontroli wpłat, drukowania zestawień, przeprowadzania procedury wydawania nowych koncesji.
Za pomocą specjalnie przygotowanych symboli można wprowadzać na przygotowane warstwą dane dotyczące koncesji w:
- barach,
- restauracjach,
- kawiarniach,
- sklepach,
- ogródkach działkowych.
W części opisowej istnieje możliwość wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących każdej wydanej koncesji: nazwa placówki, dane teleadresowe, strona www, właściciel, podział na grupy koncesyjne, uwagi, rodzaj placówki. Tabela opisowa może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika.
300,00 PLN 369,00 PLN
Kompletny zestaw modułów startowych nr 2 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN

 

Program EWOPIS 8
[system ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z kartoteką podatkową]
 
cena netto cena brutto
EWOPIS 8 - pierwszy zakup 5 400,00 PLN 6 642,00 PLN
Upgrade z wersji 7 dla jednostek prowadzących EGiB 3 900,00 PLN 4 797,00 PLN
Upgrade z wersji 7 dla innych użytkowników 2 900,00 PLN 3 567,00 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla jednostek prowadzących EGiB 4 300,00 PLN 5 289,00 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla innych użytkowników 3 300,00 PLN 4 059,00 PLN
EWOPIS 8 wersja dla gmin - pierwszy zakup 2 300,00 PLN 2 829,00 PLN
Upgrade z wersji 7 dla gmin 590,00 PLN 725,70 PLN
Upgrade z pozostałych wersji dla gmin 790,00 PLN 971,70 PLN

 

Program OŚRODEK 9
[system ewidencji i zarządzania dokumentami w ODGiK]
 
cena netto cena brutto
OŚRODEK 9 - pierwszy zakup 5 200,00 PLN 6 396,00 PLN
OŚRODEK 9 - upgrade dla ODGiK z wersji 8 3 900,00 PLN 4 797,00 PLN
OŚRODEK 9 - upgrade dla ODGiK z pozostałych wersji 4 900,00 PLN 6 027,00 PLN
OŚRODEK 9 - upgrade dla firm geodezyjnych z posiadanej wersji 2 900,00 PLN 3 567,00 PLN
OŚRODEK - dodatkowa funkcjonalność dla WODGiK (od wersji 8.50) 5 000,00 PLN 6 150,00 PLN
OŚRODEK - obsługa płatności przez system PWPW 990,00 PLN 1 217,70 PLN

 

Program BANK OSNÓW 3
[bank poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych]
cena netto cena brutto
BANK OSNÓW 3 - pierwszy zakup 2 900,00 PLN 3 567,00 PLN
BANK OSNÓW 3 - upgrade z wersji 2 i 1 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN

 

Program REJCEN 3
[rejestr cen i wartości nieruchomości]
cena netto cena brutto
REJCEN 3 - pierwszy zakup 2 900,00 PLN 3 567,00 PLN
REJCEN 3 - upgrade z wersji 2 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN
REJCEN 3 - upgrade z wersji 1 1 990,00 PLN 2 447,70 PLN

 

Program ADRES 3
[rejestr numeracji nieruchomości]
cena netto cena brutto
ADRES 3 - pierwszy zakup 2 490,00 PLN 3 062,70 PLN
ADRES 3 - upgrade z wersji 2 i 1 1 190,00 PLN 1 463,70 PLN

 

Program MIENIE 3
[ewidencja mienia gminy, powiatu lub Skarbu Państwa]
 
cena netto cena brutto
MIENIE 3 - pierwszy zakup lub upgrade z wersji 1 3 490,00 PLN 4 292,70 PLN
MIENIE 3 - upgrade z wersji 2 1 990,00 PLN 2 447,70 PLN

 

Program WINPLAN 2
[plany zagospodarowania przestrzennego]
 
cena netto cena brutto
WINPLAN 2 - pierwszy zakup 2 840,00 PLN 3 493,20 PLN
WINPLAN 2 - upgrade z wersji 1 1 440,00 PLN 1 771,20 PLN
WINPLAN 2 - upgrade z wersji INPLAN dla DOS 2 140,00 PLN 2 632,20 PLN

 

Program UW 5
[ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd]
 
cena netto cena brutto
UW 5 - pierwszy zakup 3 490,00 PLN 4 292,70 PLN
UW 5 - upgrade z wersji 4 1 590,00 PLN 1 955,70 PLN
UW 5 - upgrade z pozostałych wersji dla WINDOWS 2 190,00 PLN 2 693,70 PLN
UW 5 - upgrade z wersji dla DOS 2 990,00 PLN 3 677,70 PLN

 

Program UMOWY 2 (dawniej: DZIERŻAWY) :
[rejestracja i obsługa umów cywilnych: dzierżaw, najmu, użyczenia itp.]
cena netto cena brutto
UMOWY 2 - pierwszy zakup 2 100,00 PLN 2 583,00 PLN
UMOWY 2 - upgrade z DZIERŻAWY 1 090,00 PLN 1 340,70 PLN
UMOWY 2 - upgrade z DZIERŻAWY dla DOS 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN

 

Program DROGI 2
[ewidencja dróg publicznych, obiektów mostowych i tuneli]
 
cena netto cena brutto
DROGI 2 - pierwszy zakup 3 490,00 PLN 4 292,70 PLN
DROGI 2 - upgrade z wersji 1 dla WINDOWS 1 490,00 PLN 1 832,70 PLN
DROGI 2 - upgrade z programu METRYKA 1 990,00 PLN 2 447,70 PLN

 

Program PAS-DR
[zajęcie pasa drogowego]
cena netto cena brutto
PAS-DR - pierwszy zakup 2 500,00 PLN 3 075,00 PLN

 

Program ZNAKI
[system rejestracji oznakowania dróg]
cena netto cena brutto
ZNAKI - pierwszy zakup 1 500,00 PLN 1 845,00 PLN

 

Program KONCESJE
[ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu]
cena netto cena brutto
KONCESJE - pierwszy zakup 1 800,00 PLN 2 214,00 PLN

 

Program CMENTARZE
[ewidencja grobów oraz osób pochowanych]
cena netto cena brutto
CMENTARZE - pierwszy zakup 2 500,00 PLN 3 075,00 PLN

 

Program LOKALE
[ewidencja lokali stanowiących zasób mieszkaniowy gminy]
cena netto cena brutto
LOKALE - pierwszy zakup 2 500,00 PLN 3 075,00 PLN

 

Programy MIESZKANIEC i ANALIZY
[uproszczona ewidencja ludności / analizy demograficzne]
cena netto cena brutto
MIESZKANIEC - pierwszy zakup 2 000,00 PLN 2 460,00 PLN
ANALIZY - pierwszy zakup 1 000,00 PLN 1 230,00 PLN

 

Program SPRZEDAŻ
[obrót nieruchomościami publicznymi]
cena netto cena brutto
SPRZEDAŻ - pierwszy zakup 2 000,00 PLN 2 460,00 PLN

 

Programy REJAKT 2 i FOGR 2
[Obsługa Kancelaryjna Urzędu / Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych]
cena netto cena brutto
REJAKT 2 - pierwszy zakup 3 000,00 PLN 3 690,00 PLN
REJAKT 2 - upgrade z wersji 1 1 000,00 PLN 1 230,00 PLN
REJAKT 2 z opcją FOGR 4 000,00 PLN 4 920,00 PLN
REJAKT 2 z opcjami: POZ-BUD, LOK-TER, WAR-ZAB* 4 000,00 PLN 4 920,00 PLN
REJAKT 2 z opcjami: FOGR, POZ-BUD, LOK-TER, WAR-ZAB 5 000,00 PLN 6 150,00 PLN
FOGR 2 (niezależny program) - pierwszy zakup 2 000,00 PLN 2 460,00 PLN
FOGR 2 (niezależny program) - upgrade z wersji 1 1 000,00 PLN 1 230,00 PLN

* Moduły lokalizacyjne: POZ-BUD - pozwolenia na budowę, LOK-TER - lokalizacja w terenie, WAR-ZAB - warunki zabudowy.

 

Program WINDYKACJA 5
[windykacja należności]
 
cena netto cena brutto
WINDYKACJA 5 - pierwszy zakup 2 900,00 PLN 3 567,00 PLN
WINDYKACJA 5 - upgrade z wersji 4 1 190,00 PLN 1 463,70 PLN
WINDYKACJA 5 - upgrade z pozostałych wersji 1 590,00 PLN 1 955,70 PLN

 

Program DOKUMENT 2
[kartoteka opisowo-graficzna obiektów EWMAPY]
cena netto cena brutto
DOKUMENT 2 - pierwszy zakup 1 690,00 PLN 2 078,70 PLN
DOKUMENT 2 - upgrade z DOKUMENT (wielostanowiskowej) 490,00 PLN 602,70 PLN
DOKUMENT 2 - upgrade z OPIS lub DOKUMENT (jednostanowiskowej) 990,00 PLN 1 217,70 PLN

 

Program EW3D
[wizualizacja 3D rastrów (ortofotomapy)]
cena netto cena brutto
EW3D - pierwszy zakup 390,00 PLN 479,70 PLN

 

Program STRATEG_SEC
[menadżer użytkowników]
cena netto cena brutto
STRATEG_SEC - pierwszy zakup 990,00 PLN 1 217,70 PLN

 

Interfejsy do zewnętrznych baz danych
cena netto cena brutto
Interfejs do baz MS ACCESS 990,00 PLN 1 217,70 PLN
Interfejs ODBC (Open DataBase Connectivity) 990,00 PLN 1 217,70 PLN
Interfejs do baz MS ACCESS + ODBC 1 190,00 PLN 1 463,70 PLN
Interfejs ODBC dla posiadaczy interfejsu do baz MS ACCESS 200,00 PLN 246,00 PLN

 

Pozostałe usługi
cena netto cena brutto
Duplikat płyty instalacyjnej CD-R 99,00 PLN 121,77 PLN
Cesja praw do licencji programu / szt. 200,00 PLN 246,00 PLN
Cesja praw do licencji klucza sprzętowego / szt. 100,00 PLN 123,00 PLN

 

UWAGI:
1. Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie.
2. Cennik może ulec zmianie bez uprzedzenia.
3. Ceny programu EWMAPA nie zawierają w sobie cen kluczy sprzętowych.
4. Programy dla celów dydaktycznych to 50% zamieszczonej ceny licencji.
5. Klucze sprzętowe dla celów dydaktycznych to 50% wartości licencji + pełny koszt klucza.

 

Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.