Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


E-usługi – Narada Koordynacyjna

Charakterystyka

Moduł umożliwia zdalne uzgadnianie przebiegu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Zalogowani przedstawiciele branż mogą przeglądać projekty, które są przedłożone na zaplanowaną najbliższą naradę koordynacyjną w celu przedstawienia swoich stanowisk co do przebiegu projektowanych sieci. Stanowiska branż są zapisywane w systemie dziedzinowym OŚRODEK i następnie wykorzystywane do utworzenia protokołu z narady koordynacyjnej.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Logowanie

Na wniosek podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu i są zobowiązane do współdziałania w zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w geoportalu, w panelu administratora są zarejestrowani poszczególni uprawnieni użytkownicy. Dla każdej grupy użytkowników (np. pracowników branż) zostaje określony profil, w którym administrator nadaje uprawnienia i ograniczenia dostępu dla danej grupy użytkowników. Uprawniony użytkownik loguje się do geportalu w trybie chronionym poprzez nazwę użytkownika i hasło.

INTERNETOWA NARADA KOORDYNACYJNA

Po zalogowaniu się uprawniony użytkownik zostaje przekierowany do okna opiniowania.
Jeśli narada koordynacja trwa w danym czasie, wtedy w panelu wyświetla się informacja o aktywnej naradzie. Listę wszystkich narad można wyświetlić za pomocą przycisku Lista narad. Będą one oznaczone kolorami w zależności od aktualnej daty. Narady zamknięte oznaczono na czerwono, trwające na zielono, a przyszłe na niebiesko.

OPINIOWANIE

W celu uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci uprawniony użytkownik (branżysta) ma możliwość wglądu do istniejących w ośrodku materiałów, baz danych GESUT i BDOT500 czy EGiB (bez danych osobowych, chyba że takie uprawnienia dał mu administrator systemu) lub rastrów mapy zasadniczej w trybie chronionym (niepublicznym). Posiada również wgląd w pełną dokumentację projektową przekazaną na naradę przez wnioskodawcę. Po zalogowaniu się i wejściu w trwającą naradę koordynacyjną użytkownik można oznaczyć sposób wyświetlania wniosków. Tym samym pokazane mogą zostać wszystkie wnioski dotyczące danej narady lub tylko te przypisane danemu użytkownikowi przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej albo te, które nie zostały przez niego jeszcze zaopiniowane.
Efektem opiniowania jest:

  • brak uwag – czyli pozytywne zaopiniowanie przebiegu projektowanej uzbrojenia terenu,
  • opinia opisowa – czyli opinia negatywna lub dodatkowe uwarunkowania do realizacji budowy uzbrojenia,
  • opinia-załącznik – czyli między innymi zaproponowana zmiana przebiegu projektowanej sieci czy dłuższe uzasadnienie opinii negatywnej lub uwarunkowań.
  • Stanowiska uczestnika narady są utrwalane w protokole z danego posiedzenia.

 

Odwiedza nas 470 gości oraz 0 użytkowników.