Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Warunki uczestnictwa

Cena za udział w szkoleniu

Koszty uczestnictwa w szkoleniu są następujące:

  • kurs online: 490,00 PLN netto od osoby (za 1 dzień szkolenia) - każdy uczestnik szkolenia ma do własnej dyspozycji łącze szkoleniowe online.

Powyższy koszt należy pomnożyć przez liczbę dni szkoleniowych danego kursu.

UWAGA! Jeżeli uczestnik-kursant korzysta z jakiejkolwiek formy dofinansowania kosztów kształcenia, cena może ulec zmianie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt drogą telefoniczną bądź mailową w celu ustalenia szczegółów wyceny.

Patrz – zmiana zasad płatności za szkolenie


Informacja o zwolnieniu z VAT

Usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, gdy są finansowane ze środków publicznych:
w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.)
lub
w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701)
korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Warunkiem otrzymania faktury zwolnionej z VAT jest dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, wypełnionego oraz podpisanego OŚWIADCZENIA o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Wzór OŚWIADCZENIA do pobrania (pdf)


Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Jeżeli zgłoszą się Państwo na szkolenie, a następnie zrezygnują z uczestnictwa, prosimy o wyrejestrowanie się z bazy kursów poprzez kliknięcie pola „odwołaj rejestrację” w panelu klienta (Twoje konto → Udział w szkoleniach).
Niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało obciążeniem Państwa kosztami pierwszego dnia szkolenia.


Zaświadczenie oraz informacje ogólne

Po zakończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje zaświadczenie wg wzoru MEN, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Nasze zaświadczenie - to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622).

Uczestnikom zapewniamy w ciągu dnia szkoleniowego kawę, herbatę, przekąski oraz ciepły lunch organizowany w połowie zajęć.

O zakwalifikowaniu się uczestników na wybrany termin szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonana za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej w zakładce: Szkolenia → Zgłoszenie udziału w szkoleniu oraz terminowość dokonania przedpłaty (w przypadku firm i wykonawców prac geodezyjnych).

Warunkiem niezbędnym do zorganizowania szkolenia jest minimum 6 osób zgłoszonych na dany kurs, chyba że organizator zdecyduje inaczej.


Zasady płatności za udział w szkoleniu

Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna jest przelewem:

  1. po otrzymaniu faktury proforma przed rozpoczęciem szkolenia (firmy geodezyjne i wykonawcy prac geodezyjnych);

    UWAGA! Dopiero po zarejestrowaniu wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu zostaną Państwo zakwalifikowani na dany kurs. Faktura VAT zostanie przekazana uczestnikom podczas ostatniego dnia szkolenia.

  2. po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu faktury VAT z odroczonym terminem płatności (administracja i jednostki budżetowe).


Noclegi i wyżywienie dla kursantów

Koszty zakwaterowania oraz dodatkowego wyżywienia uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

Hotele usytuowane w pobliżu firmy GEOBID:


Szkolenia spersonalizowane do potrzeb

Na indywidualne zamówienia organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb naszych Klientów. W sprawie szkoleń dla grup zamkniętych z uzgodnioną i zaproponowaną tematyką oraz szkoleń wyjazdowych realizowanych w siedzibie Klienta prosimy kontaktować się drogą telefoniczną. Wycena takich szkoleń przeprowadzana jest indywidualnie.

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.