Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Charakterystyka

Moduł ADRES umożliwia prowadzenie rejestru miejscowości, ulic i adresów w powiązaniu z lokalizacją przestrzenną punktu adresowego oraz bazą ewidencji ludności. Jako baza referencyjna, ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu innych naszych modułach. Z tego też powodu nazwa ulicy może być wpisana zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia oraz zgodnie z zasadami pisowni w PESEL-u. Moduł ADRES spełnia wszystkie wymogi nowego rozporządzenia, umożliwia import oraz porównanie danych adresowych z danymi GUS a także daje możliwość eksportu danych do formatu GML.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Rejestr adresów (ADRES)

Rejestr dla gminy jest prowadzony w układzie miejscowości i ulic. W tej samej miejscowości nie może powtórzyć się ta sama nazwa ulicy, a dokładniej ten sam kod ulicy. Każdej ulicy należy nadać unikalny czteroznakowy kod, który jest łącznikiem z bazą graficzną. Nazwa ulicy może być wprowadzona na trzy różne sposoby:
„Nazwa pesel” - powinna być zgodna z zapisem ulicy w ewidencji ludności.
„Nazwa pełna” - powinna być zgodna z brzmieniem nazwy w uchwale.
„Nazwa skrócona” - powinna być zgodna ze słownikiem w ewidencji gruntów i budynków.

Powiązanie z dokumentami (ADRES)

Każdą ulicę można opisać numerem uchwały, w której nadano jej nazwę. Uchwały te, w postaci skanu lub dokumentu tekstowego, są przechowywane w zbiorze dokumentów i wyświetlane, na życzenie, przy danej ulicy. Podobnie jakuchwały związane z ulicami, w programie mogą być przechowywane wydane zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego.

Tworzenie dokumentów (ADRES)

Program umożliwia tworzenie dokumentów w wewnętrznym edytorze z wykorzystaniem wzorców pism. Tworząc wzorce pism wykorzystujemy zmienne (dostępne pola). Tworząc dokument dla np. nowego numeru porządkowego, wykorzystujemy wzorzec. Po przetworzeniu i ewentualnej dodatkowej korekcie, drukujemy dokument i zachowujemy pismo w bazie.

Porównywanie baz (ADRES, MIESZKANIEC, EWMAPA)

Różne nazwy ulic w programie ADRES, są niezbędne w celu porównania zgodności adresów w różnych bazach. Porównaniu może podlegać baza ewidencji ludności prowadzona w programie MIESZKANIEC z bazą ADRES, czy baza ewidencji gruntów prowadzona w programie EWMAPA z bazą ADRES. Porównanie może nastąpić również z innym plikiem zewnętrznym, wygenerowanym np. z ewidencji podatkowej.

Punkty adresowe (EWMAPA)

Punkty adresowe w EWMAPIE są obiektami, a ich obraz to tylko cyfry lub dodatkowe małe symbole. Taka mapa nie jest czytelna. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli wraz z punktami adresowymi wyświetlimy działki czy budynki, co zapewniono w module.

Interfejs pytający (EWMAPA, ADRES)

Wskazując dowolny punkt adresowy na mapie, można pobrać informacje zgromadzone w bazie ADRES. Oprócz trzech możliwych nazw ulic można wyświetlić również dokumenty związane z nadawaniem nazwy ulicy oraz zaświadczenie z nadaniem numeru porządkowego.

Szukanie adresu (EWMAPA, ADRES)

Jedną z funkcji jest odszukanie i wskazanie, gdzie dany adres znajduje się na mapie. Program EWMAPA wyświetla bazę adresów i umożliwia wybór adresu, którego szukamy. Możemy również odszukać wszystkie adresy przy danej ulicy. Odszukiwanie adresów i ich lokalizacja przestrzenna, są możliwe również w przeglądarce internetowej.

Wybór osób zamieszkałych na wskazanym obszarze (EWMAPA, ADRES MIESZKANIEC)

W sytuacjach kryzysowych zachodzi potrzeba określenia osób, które zamieszkują dany obszar i dodatkowo są osobami w określonym wieku (dzieci, osoby starsze). Zadanie takie w łatwy sposób można zrealizować, zaznaczając interesujący nas obszar. W sposób automatyczny uzyskamy wykaz adresów położonych na tym obszarze, a z bazy MIESZKANIEC uzyskamy wykaz osób. Wykaz osób może być zawężony do osób odpowiedniej płci i wieku.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1ADRES
Program ADRES jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia rejestru wydanych numerów porządkowych nieruchomości w powiązaniu z ich przestrzenną lokalizacją. Do podstawowych funkcji programu ADRES należą: ewidencja ulic wraz z uchwałami, ewidencja numerów nieruchomości wraz z pismami (zawiadomieniami) czy połączenie adresu z obiektem adresowym w EWMAPIE. Aplikacja umożliwia porównanie bazy adresowej z innymi bazami oraz wykonywanie różnego rodzaju wydruków, np. wykazu ulic. Jest to program samodzielny, ale jego możliwości i wykorzystanie są widoczne przy połączeniu z programem EWMAPA, który umożliwia pozyskanie informacji opisowej dotyczącej adresu czy wskazanie szukanego adresu lub wszystkich adresów przy danej ulicy. Program ADRES jest też powiązany z programem MIESZKANIEC, a bardzo szeroko wykorzystywany jest w programie EKOKOSZ.

2EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

3MIESZKANIEC
MIESZKANIEC jest programem udostępniającym dane osobowe zawarte w różnych programach aktualizujących bazę PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Program ten nie służy do tworzenia i aktualizacji bazy PESEL, aktualizacja bazy MIESZKANIEC następuje w oparciu o pliki przekazywane do wojewódzkiej bazy PESEL. Program realizuje udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Program umożliwia pracownikom urzędów/starostw kontrolowany dostęp do danych osobowych w celu wykonania powierzonych im zadań. Administrator systemu decyduje, do jakiego zakresu informacji ma dostęp dany użytkownik i ile rekordów może wyświetlić jednocześnie (ogranicza to przeglądanie pełnej bazy). W tym samym czasie tworzone są raporty o użytkownikach i danych, które były przeglądane.

Odwiedza nas 575 gości oraz 1 użytkownik.