Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, 13 października 2014 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją programu EWOPIS oznaczoną numerem 6. Nowa wersja oprogramowania jest w pełni dostosowana do rozporządzenia MAC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia ona automatyczne przejście do nowych struktur bazy, a tym samym wprowadzanie bieżących danych zgodnie z nowym rozporządzeniem, po ręcznej aktualizacji słownika "Rodzaj władania".

Przygotowaliśmy szereg funkcji kontrolnych, które po przejściu na nową wersję programu umożliwią dostosowanie istniejących danych do nowych przepisów.

Obejmują one:

 • Kontrolę jednostek, w których występuje rodzaj władania „Trwały zarząd lub zarząd”.

 • Kontrolę jednostek, w których występuje rodzaj władania „Ułamkowa część własności nie obciążona prawami wymienionymi w pkt 1.,2.,5.”.

 • Kontrolę budynków z jednostek budynkowych znajdujących się na działkach z różnych jednostek gruntowych.

 • Kontrolę budynków z jednostek gruntowych znajdujących się na działkach o innych jednostkach gruntowych.

 • Kontrolę budynków przypisanych do jednostek budynkowych, w których znajdują się lokale wyodrębnione.

 • Kontrolę jednostek lokalowych posiadających więcej niż jeden lokal.

 • Kontrolę użytków.

 • Kontrolę grup i podgrup rejestrowych.

 • Kontrolę poprawności wartości ułamków w udziałach.

 • Kontrolę udziałów jednostek lokalowych w nieruchomości wspólnej.

Ponadto:

 • opracowano moduł umożliwiający eksport danych do formatu GML,
 • rozszerzono współpracę z najnowszą wersją programu EWMAPA,
 • przystosowano wszystkie wzorce do wymogów zmienionego rozporządzenia (Poza dodaniem na wzorcach wszelkich niezbędnych pól stworzono moduł wydruku numerów jednostek związanych dla wypisów z kartotek, rejestrów budynków i lokali oraz moduł wydruku identyfikatora działek i budynków, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej dla lokalu, przy sporządzaniu wypisów zgodnych z nowym rozporządzeniem.),
 • umożliwiono wydruk raportów do formatu PDF.

W nowej wersji dodano cały szereg funkcjonalności podnoszących komfort użytkowania programu, które będą na bieżąco rozwijane w kolejnych uaktualnieniach darmowych w ramach wersji 6. Z dniem ukazania się wersji 6., wersja 5. nie będzie dalej rozwijana.

Ceny netto nowej wersji EWOPISU przedstawiają się następująco:

EWOPIS 6 - pierwszy zakup 4.900,00 PLN
upgrade z wersji 5 1.890,00 PLN
upgrade z pozostałych wersji 2.200,00 PLN
upgrade z wersji dla DOS 3.990,00 PLN
EWOPIS 6 wersja dla gmin - pierwszy zakup 1.950,00 PLN
upgrade z wersji 5 290,00 PLN
upgrade z pozostałych wersji 490,00 PLN
upgrade z wersji dla DOS 1.350,00 PLN

Od dzisiaj (tj. 13.10.2014) można składać zamówienia na nową wersję za pośrednictwem naszego Sklepu.

Z poważaniem
(-) Krzysztof Borys

Odwiedza nas 46 gości oraz 1 użytkownik.