Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


E-usługi dla społeczeństwa i przedsiębiorców

Charakterystyka

Moduł ten obsługuje kompleksowo udostępnianie (sprzedaż on-line) materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących:

 • mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
 • wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • zbiorów danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz RCN.

Ponadto obsługuje udostępnianie:

 • wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

jak również przyjmowanie:

 • zgłoszeń prac budowlanych,
 • wniosków o wydanie warunków zabudowy,
 • wniosków o nadanie numeru porządkowego.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Logowanie

Publiczni użytkownicy/klienci, którzy chcą zakupić produkt lub złożyć wniosek, muszą wcześniej założyć konto w geoportalu. Zakładane konto po weryfikacji poprzez e-mail będzie posiadać status „publiczny”. Użytkownik z takim statusem może zamawiać tylko część materiałów zasobu, a konkretnie tylko materiały niezawierające danych osobowych. Po dokonaniu pełnej weryfikacji swojego konta przy użyciu Profilu Zaufanego użytkownik będzie posiadał konto o wyższym statusie - „chroniony”.
Osoba posiadająca konto o statusie „chroniony” może zamawiać wszystkie produkty (także te, które zawierają dane osobowe) oraz składać wnioski.
Po zalogowaniu się użytkownik zostaje przekierowany do imiennego panelu użytkownika. Z jego poziomu może edytować swoje dane oraz autoryzować konto za pomocą profilu zaufanego. Posiadanie konta w geoportalu umożliwia przeglądanie historii zamówień i pobieranych danych, które wcześniej zostały zamówione. Dotyczy to zarówno cyfrowych dokumentów zasobu (udostępnianych materiałów zasobu), jak i formularza DOO oraz Licencji. Dane te są gromadzone odpowiednio w aplikacjach dziedzinowych: OŚRODEK, WINPLAN lub REJAKT wchodzących w skład systemu STRATEG.

Składanie wniosku

W panelu Wnioskodawcy dostępnym po zalogowaniu można składać różnego rodzaju wnioski. Podział podstawowy obejmuje wnioski odpłatne (wyświetlane po kliknięciu w przycisk Nowe zamówienie) lub wnioski nieodpłatne (wyświetlane po kliknięciu w przycisk Inne wnioski). Aby wykonać zamówienie materiałów, należy w zależności od rodzaju składanego wniosku wybrać odpowiednią pozycję z listy podstawowej zawierającej najczęściej składane wnioski lub z pozostałej rozwijanej listy. Listy wniosków w poszczególnych geoportalach administracji samorządowej mogą być różne i zależą od wdrożonych w danym organie e-usług.
Po wybraniu wniosku, do którego podstawowe informacje przenoszą się z danych posiadacza konta, należy uzupełnić dodatkowe pola (informacje). Po wysłaniu wniosku pojawia się informacja o jego zarejestrowaniu. W opcji Dokumenty do pobrania znajdują się do pobrania wypełnione formularze wniosków. Po ich wyświetleniu dostępna jest opcja wydruku pełnego wniosku. Opcja Komunikaty umożliwia również bezpośrednie przekazanie wiadomości pomiędzy wnioskodawcą a organem i odwrotnie. Jeśli wniosek wiąże się z odpłatnością, wówczas tą drogą zostanie przekazany dokument obliczenia opłaty (DOO) wraz z możliwością wykonania płatności elektronicznej. Ich pojawienie się w panelu wnioskodawcy uzależnione jest od sposobu obsługi wniosku. Jeśli jest to obsługa automatyczna, DOO pojawia się od razu, w przypadku wniosków obsługiwanych przez organ (np. PODGiK, Administrację budowlaną) - dopiero po wykonaniu analizy wniosku i wygenerowaniu dokumentu.

Lokalizacja zakresu zamawianych danych

Lokalizacja zamawianych danych lub składnego wniosku może nastąpić w oparciu o mapę wyświetlaną w geoportalu poprzez wskazanie działki (działek) lub poprzez wskazanie obszaru. Funkcje geoportalu, takie jak:

 • płynne (szybkie) pomniejszanie i powiększanie widoku mapy,
 • lokalizacja widoku mapy na mapie referencyjnej,
 • przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach,
 • lokalizacja wybranych obszarów (gmin, miejscowości, obrębów itp.),
 • odszukanie działki poprzez jej numer,
 • odszukanie adresu nieruchomości,

umożliwiają użytkownikowi szybką lokalizację na mapie i zaznaczenie obszaru (działek), których mają dotyczyć udostępniane materiały z PZGiK lub składane wnioski. Moduł odpowiednio przelicza wskazany zakres na współrzędne i zapamiętuje przez cały okres realizacji e-usługi (tzw. personalizacja przestrzenna).

Opłacenie wniosku

Zapłatę można wykonać z poziomu Portalu wnioskodawcy poprzez płatność elektroniczną (jeśli jest dostępna), wybierając opcję Zapłać. Opłata zrealizowana w ten sposób jest automatycznie rejestrowana w programie dziedzinowym. Możliwe jest również wykonanie opłaty bezpośrednio ze strony Banku. W takim przypadku należy wysłać przy pomocy odpowiedniej opcji do ODGiK potwierdzenie zapłaty. Wówczas opłata zostanie zarejestrowana w programie dziedzinowym dopiero po weryfikacji przesłanego potwierdzenia przez pracownika ODGiK.

Przekazywanie danych

Po opłaceniu zamówienia dane zostaną udostępnione w sposób określony we wniosku.
Przekazywanie danych jest wykonywane elektronicznie w postaci:

 • bezpośredniego pobierania ze strony (opcja zalecana),
 • serwera FTP,
 • e-maila,
 • płyty CD/DVD

albo w postaci papierowej odbieranej osobiście lub przesłanej pocztą. W postaci papierowej są najczęściej przekazywane dokumenty dla potrzeb innego postępowania, w ramach którego nie przyjmuje się dokumentów elektronicznych.

Wraz z danymi zostanie wygenerowana Licencja informująca Wnioskodawcę o możliwościach wykorzystania zamawianych danych numerycznych.

Z uwagi na konieczność przekazywania dużych plików (ponad 2 GB) istnieje specjalna usługa przekazywania dużych plików i to z użyciem wyłącznie szyfrowanego połączenia.

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.