Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: REJAKT/FOGR DEMO
 
info Proszę się zarejestrować lub zalogować aby pobierać pliki z tej kategorii.
Pliki:
zip.png REJAKT + FOGR 2 DEMO Popularne

Program REJAKT może być zastosowany do kompleksowej obsługi kancelaryjnej urzędu lub do prowadzenia spraw związanych z informacją przestrzenną w danym wydziale czy referacie. Do podstawowych funkcji programu należą: prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, przyporządkowanie symboli wykazu akt do poszczególnych osób, prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli wykazu, edycja pism z wykorzystaniem wzorców, archiwizacja pism przyporządkowanych do sprawy, prowadzenie rejestru udostępnień danych osobowych. Program REJAKT 2 wykorzystywany do prowadzenia spraw związanych z informacją o terenie, wymaga dodatkowych rozszerzeń LOK-TER, WAR-ZAB, POZ-BUD, które umożliwiają połączenie spraw z obiektami terenowymi zobrazowanymi w programie EWMAPA.

Program FOGR - ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsiębranie określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację. Podstawowe funkcje program FOGR to:

  • rejestracja decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej,
  • edycja decyzji i pism związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji,
  • naliczanie opłat związanych wartością tony zboża w danym roku,
  • roczne przeliczanie opłat,
  • wykonywanie zestawień zbiorczych (przypisów),
  • połączenie z bazami programu EWMAPA umożliwiające graficzną rejestrację obszarów wyłączonych,
  • połączenie z obiektem graficznym decyzji wyłączającej (interfejs pytający i zwrotny do baz programu EWMAPA).

Program REJAKT/FOGR w wersji demonstracyjnej posiada wszystkie możliwości pełnej wersji systemu. Wprowadzono w niej jednak pewne ograniczenia na ilość danych:

  • maksymalna liczba rekordów w wykazie akt - 5,
  • maksymalna liczba spraw dla każdej sygnatury akt - 5,
  • maksymalna liczba pism dla każdej sprawy - 3.

Program demonstracyjny przeznaczony jest dla celów szkoleniowych i poglądowych.
Program może być powielany i udostępniany osobom trzecim.

Używanie wersji demonstracyjnej dla celów zarobkowych jest ZABRONIONE!

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-08-06
43.84 MB
110

Odwiedza nas 649 gości oraz 4 użytkowników.