Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: Karty produktów
Strona 1 z 4
 
Pliki:
pdf.png Spis modułów systemu STRATEG Popularne

Pobierz

Spis zawartości kart katalogowych opisujących poszczególne moduły systemu STRATEG

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
1.48 MB
4276
pdf.png GM 3 - Umowy cywilnoprawne Popularne

Pobierz

Moduł Umowy cywilnoprawne służy do prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych takich jak dzierżawy, najem, użytkowanie, użyczenie, rozliczania należności (czynszów) z tytułu zawartych umów oraz księgowania i rozliczania (windykacji) należności. Moduł wykorzystuje dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia wprowadzanie granic obszarów dzierżawionych na tle mapy ewidencyjnej czy ortofotomapy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.25 MB
4888
pdf.png GM 4 - Obrót nieruchomościami publicznymi Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia pełną obsługę płatności związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, ze sprzedażą gruntu, sprzedażą lokalu z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, sprzedażą budynku z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, pierwszą opłatą za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, służebnością oraz zwrotem nieruchomości za odszkodowaniem. Należności z ww. tytułów lub raty, są automatycznie przekazywane do programu WINDYKACJA.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.86 MB
4207
pdf.png GM 5 - Mieszkaniowy zasób gminy Popularne

Pobierz

Moduł dotyczy prowadzenia zasobu mieszkaniowego gminy, służącego zapewnieniu lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Moduł przeznaczony jest głównie dla organu prowadzącego gospodarkę mieszkaniową. Jest on powiązany z ewidencją gruntów i budynków. W wielu wypadkach naliczanie czynszów i ich windykacja jako czynności techniczne, są zlecane innym jednostkom. Podstawowy program posiada nazwę skróconą LOKAL.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.92 MB
4204
pdf.png ZP 1 - Plan zagospodarowania przestrzennego Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru planów, wydawanie wypisów i wyrysów oraz monitoring zmian na obszarze objętym planem, głównie poprzez porównywanie planu z faktycznym stanem zagospodarowania. Precyzyjne wprowadzenie obiektów planu w oparciu o bazę ewidencji gruntów i budynków przyśpiesza wydawanie decyzji podziałowych. Część graficzna obejmuje obiektową mapę tematyczną oraz rysunek planu. Część opisowa zintegrowana z częścią graficzną, zawiera ustalenia planu i umożliwia automatyczne generowania wypisów z planu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.51 MB
4991
pdf.png ZP 2 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia cyfrową prezentację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, porównanie studium z realizowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz monitorowanie zmian zachodzących w gminie i wnioskowanie o zmiany w studium. Część graficzna obejmuje zarówno uwarunkowania jak i kierunki zagospodarowania. Część opisowa zintegrowana z częścią graficzną, daje natomiast możliwość automatycznego generowania wypisów i wyrysów.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.58 MB
4420
pdf.png ZP 3 - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru miejscowości, ulic i adresów w powiązaniu z lokalizacją przestrzenną punktu adresowego oraz bazą ewidencji ludności. Moduł ADRES jako baza referencyjna, ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu modułach. Z tego też powodu nazwa ulicy może być wpisana na trzy różne sposoby: zgodnie z zasadami pisowni w PESEL-u, zgodnie z uchwałą rady lub jako nazwa skrócona. Obecnie prowadzone są prace związane z dostosowaniem modułu do nowego rozporządzenia.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.67 MB
4010
pdf.png ZP 4 - Warunki zabudowy Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia przeprowadzenie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy lokalizacji celu publicznego, od weryfikacji wniosku aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą, jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Moduł pozwala również prowadzić w formie elektronicznej rejestr wydawanych decyzji, a tym samym wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.44 MB
4093
pdf.png ZP 5 - Pozwolenia na budowę Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia przeprowadzenie procedury wydawania pozwoleń na budowę, od weryfikacji wniosku, aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Moduł ten pozwala również na prowadzenie w formie elektronicznej rejestru wydawanych decyzji, a tym samym wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.32 MB
4056
pdf.png ZP 6 - Oferty inwestycyjne Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru ofert inwestycyjnych (sprzedaży gruntów i lokali) oraz ofert zagospodarowania nieruchomości na terenie jednostki administracyjnej. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.34 MB
4232

Odwiedza nas 565 gości oraz 1 użytkownik.