Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: Karty produktów
 
Pliki:
pdf.png OS 1 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi Popularne

Pobierz

Moduł gospodarka odpadami komunalnymi umożliwia kompleksową obsługę odbioru odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym. Umożliwia prowadzenie rejestrów takich jak rejestr działalności regulowanej, ewidencję zezwoleń, rejestr deklaracji, rejestr nieruchomości „śmieciowych”, rejestr opłat, rejestr umów na wywóz nieczystości ciekłych i odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w powiązaniu z bazą graficzną w programie EWMAPA oraz z programem WINDYKACJA, umożliwiającym ściąganie należności. Moduł jest wspomagany rejestrem adresowym (ADRES), rejestrem ewidencji gruntów (EWOPIS), rejestrem ewidencji ludności (MIESZKANIEC).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.6 MB
2776
pdf.png OS 2 - Decyzje środowiskowe Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga przeprowadzenie procedury wydawania decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji, na wycinkę drzew czy pozwoleń wodno-prawnych; od weryfikacji wniosku, aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Pozwala także na prowadzenie różnych pism w sprawie oraz tworzenie w formie elektronicznej rejestru wydawanych decyzji, czy wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.5 MB
2737
pdf.png OS 3 - Ewidencja zieleni miejskiej Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji parków, skwerów i zieleńców na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Dzięki modułowi można w ramach poszczególnych obiektów prowadzić szczegółową ewidencję roślinności i infrastruktury. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają także na wykonywanie zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.65 MB
3162
pdf.png OS 4 - Powierzchniowa sieć hydrograficzna Popularne

Pobierz

Charakterystyka Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obiektów (np. pomników przyrody, roślin chronionych) oraz obszarów (np. rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych) ochrony przyrody na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.85 MB
3000
pdf.png OS 5 - Ochrona przyrody Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru elementów powierzchniowej sieci hydrografjcznej (np. cieków, zbiorników wodnych), zabudowy hydrotechnicznej lub też miejsc objętych szczególnym korzystaniem z wód (np. miejsc poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, przerzutów wody). Poza powyższymi możliwościami, narzędzia zarządzania rastrami opisowymi (w tym wypadku numerycznym modelem terenu) pozwalają na wykonywanie licznych analiz związanych z zagrożeniem powodziowym. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych, pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.84 MB
2759
pdf.png IS 1 - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia zarządzania sprawami koncesji na alkohol, a więc bieżącą obsługę koncesji, w tym naliczanie opłat zgodnych ze składanym oświadczeniem rocznym, wyodrębnianie koncesji nieopłaconych, automatyczne generowanie decyzji, druków opłat oraz zaświadczeń, a także przeprowadzenie procedury wydawania koncesji, a więc analizę najbliższego otoczenia placówki.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.16 MB
3182
pdf.png IS 2 - Ewidencja cmentarzy i grobów Popularne

Pobierz

Moduł, Ewidencja cmentarzy i grobów, umożliwia prowadzenie dla każdego cmentarza: księgi osób pochowanych (poprzednio księgi wieczystej), księgi grobów, alfabetycznego spisu pochowanych, w powiązaniu ze zdjęciem grobu oraz miejscem pochowania (grobu) w graficznym systemie komputerowym. Ponieważ program EWMAPA może być serwerem danych graficznych do Internetu, groby, podstawowe informacje o nich oraz zdjęcia, mogą być widoczne w geoportalu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
6.12 MB
2983
pdf.png IS 3 - Placówki i obwody szkolne Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga zarządzanie przestrzenną bazą danych dotyczącą lokalizacji placówek oświatowych oraz przebiegu granic obwodów szkolnych na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków statystycznych na temat osób w danym obwodzie szkolnym (np. liczby osób, listy adresów).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.1 MB
3040
pdf.png IS 4 - Komisje i obwody wyborcze Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga organizację wyborów na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia lokalizacji obwodowych komisji wyborczych oraz przebiegu granic obwodów i okręgów wyborczych. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków statystycznych na temat osób w danym obwodzie czy okręgu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.02 MB
2949
pdf.png IS 5 - Ewidencja zabytków i obiektów architektonicznych Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennej ewidencji obiektów (zabytków lub cennych obiektów architektonicznych, np. kapliczek) oraz obszarów (nieruchomości, np. zespołów parkowo-pałacowych) zabytkowych na terenie jednostki administracyjnej. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych, pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-24
7.48 MB
2942

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.