Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Skorzystaj z usług portalu: polska.geoportal2.pl

Prezentacja danych przestrzennych w sieci niekoniecznie wymaga budowy własnego geoportalu. Można do tego celu wykorzystać geoportal https://polska.geoportal2.pl, ograniczając (zawężając) jego działanie do obszaru danej jednostki samorządowej.

Jest to tzw. geoportal w chmurze, gdyż za całą infrastrukturę odpowiada nasza firma. Taki geoportal jest opłacany w formie rocznego abonamentu.

Przykładem może być geoportal Suchej Beskidzkiej: https://polska.geoportal2.pl/gminy/suchabeskidzka/

W geoportalu integrujemy dane ogólnokrajowe, powiatowe i gminne.

W zakresie danych gminy możemy zaprezentować: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), ewidencję adresów nieruchomości (EMUiA), gminną ewidencję zabytków (GEZ), pomniki przyrody oraz inne obiekty ustalone z gminą.

W zakresie danych powiatu są to: działki, kontury, użytki, budynki, uzbrojenie terenu oraz inne dane prezentowane przez powiat w formie usługi WMS (dane z geoportalu powiatowego).

Z kolei w zakresie danych GUGiK jest to: ortofotomapa, numeryczny model terenu, mapa topograficzna itp.

Wszystkie dane przestrzenne z innych jednostek organizacyjnych są prezentowane z wykorzystaniem usług sieciowych WMS utworzonych przez te jednostki.

Dostępna jest także wygodna funkcja pomiarów na mapie oraz wyszukiwania adresu i działki czy lokalizacji za pomocą współrzędnych.

W ramach świadczenia obsługi geoportalu zapewniamy:

  • utrzymanie ciągłości działania geoportalu oraz wykonanie dwukrotnej w ciągu roku aktualizacji prezentowanych w nim danych gminy,
  • udostępnienie adresu usługi WMS prezentującej wybrane dane gminy, w szczególności MPZP, SUiKZP i EMUiA,
  • przygotowanie do prezentacji w geoportalu danych przestrzennych gminy.

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.