Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Wprowadzenie do geoportali

Ostatnie lata charakteryzują się gwałtownym rozwojem informatyki i Internetu. Sektor prywatny rozwinął z powodzeniem system usług świadczonych przez Internet – między innymi usługi bankowe, handel w wirtualnych sklepach, aukcje internetowe itp. Rozwiązania w postaci usług on-line są również wdrażane przez administrację publiczną w celu poprawy jakości i szybkości obsługi obywateli, obniżenia kosztów funkcjonowania urzędów, a także zwiększenia przejrzystości administracji publicznej. Dodatkowo nowe przepisy prawne nakazują umożliwienie mieszkańcom korzystania z bezpiecznych form komunikacji elektronicznej z administracja publiczną.

Informatyka i telekomunikacja stały się jednym z podstawowych czynników, które zmieniły oblicze ostatnich kilkudziesięciu lat. Zastosowanie nowych technik informacyjno-komunikacyjnych w sposób zasadniczy przeobraziło oblicze dzisiejszego społeczeństwa, które nazywane jest informacyjnym. Informacja oraz wiedza uważane są aktualnie za najważniejsze czynniki rozwoju społeczeństw. Co więcej informacja oraz umiejętność jej przetwarzania mają kluczowe znaczenie w odnoszeniu sukcesu czy to w dziedzinie gospodarki czy dziedzinie państwa.

Administracja publiczna powinna działać tanio i efektywnie, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców, dlatego też w wielu urzędach trwają prace nad kompleksową informatyzacją, która wspierać będzie zarządzanie w mieście, wymianę informacji w relacjach obywatel - urząd i urząd - urząd oraz zwiększy dostęp mieszkańców do informacji publicznej. Realizacja tych celów dokonuje się między innymi przez zakupy kolejnych komputerów i urządzeń umożliwiających elektroniczne podpisywanie dokumentów, oraz instalację systemów informatycznych lub infomatów, które wspomogą elektroniczny dostęp do spraw w nich załatwianych.

Upowszechnienie się nowego standardu wymiany informacji, jakim jest Internet przyczyniło się do niespotykanego dotąd w dziejach ludzkości rozwoju komunikacji. Największą zaletą Internetu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji między odbiorcą a nadawcą komunikatu oraz brak w zasadzie jakichkolwiek granic czy to międzynarodowych czy kulturowych. Zatem nie bez powodu Internet uważany jest za doskonałe narzędzie służące budowie społeczeństwa informacyjnego.

Internet wpłynął na globalizację zjawisk społecznych, handlu, rynków finansowych, kultury masowej czy też w wreszcie zmusił rządy państw do przewartościowania wytycznych co do założeń funkcjonowania administracji publicznej. Wykorzystanie współczesnych możliwości technicznych w zakresie dostępu obywateli do organów samorządu i administracji państwowej pozwoli na zwiększenie wydajności działań oraz zmniejszenie kosztów. Wyrazem tego będzie powstanie oraz dalszy rozwój elektronicznej administracji, rozumianej jako możliwość realizacji spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu.

E-administracja już dzisiaj powoli staje się narzędziem budowania społeczeństwa informacyjnego, będącego także społeczeństwem obywatelskim. Pełne jej wdrożenie przyczyni się to tego, iż sektor publiczny będzie otwarty i przejrzysty, przyjazny obywatelowi oraz produktywny i efektywny.

Polska będąca pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wpisuje się w realizację szeregu koncepcji, programów oraz projektów, zadaniem których jest budowa elektronicznej administracji ujmowanej w szerszym kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego. Wyrazem tego jest nawiązywanie w wielu polskich programach dotyczących informatyzacji do inicjatywy Unii Europejskiej „i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.

Geoportal stanowi element składowy koncepcji budowy elektronicznej administracji. Geoportal spełnia także europejskie wymogi budowy eGovernment oraz jest wyrazem najnowszych dążeń Polski w dziedzinie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Autor: Krzysztof Kaput

Odwiedza nas 126 gości oraz 2 użytkowników.