Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Profil działalności

Naszym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez rozwój informacji geoprzestrzennej.

Firma GEOBID ma znaczny wkład w rozwój polskiej geodezji, a głównie w tworzenie systemów informacji o terenie. Wiedzę merytoryczną firma czerpie ze swoich korzeni – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jako przedsiębiorstwo państwowe do okresu transformacji, prowadził bazę ewidencji gruntów i mapę zasadniczą dla całego województwa katowickiego. Jako pionier w tworzeniu polskich produktów informatycznych dla branży geodezyjnej, firma wywarła znaczący wpływ w tworzeniu konkurencyjności na tym rynku, a głównie niskich kosztów jego funkcjonowania.
Od początku istnienia firmy, a mija już 25 lat, utrzymywane są kontakty międzynarodowe, w tym udział w projektach badawczo-rozwojowych, umożliwiające śledzenie kierunków rozwoju informacji przestrzennej w Europie i na świecie, i uwzględnianie ich w procesie tworzenia i modyfikowania naszych produktów. Ostatnio braliśmy udział w realizacji projektu GeoSmartCity.
Dzięki śledzeniu na bieżąco procesu tworzenia krajowych i unijnych projektów ustaw i rozporządzeń, nasze produkty tworzone są, i na bieżąco modyfikowane, zgodnie ze stawianymi wymogami. Użytkownik nie musi poświęcać czasu na zdobywanie tego typu informacji.

Naszym podstawowym produktem jest program EWMAPA, który wspomaga tworzenie zaawansowanych technologii informatycznych umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i obrazowanie różnorodnych danych przestrzennych. Użytkownik ma możliwość, między innymi wybierania treści widocznych na mapie, oglądania pod dowolnym powiększeniem oraz wyszukiwania interesujących go obiektów. Dane przestrzenne zawarte w bazie podstawowej, mogą zostać zwizualizowane na geoportalu i jakakolwiek zmiana danych w bazie powoduje automatyczną zmianę na geoportalu.
Naszą ofertę kierujemy do użytkowników, którzy w swej pracy wykorzystują informacje powiązane z przestrzenią (mapą), a są to nie tylko geodeci i geografowie. Dla nich utworzyliśmy cały zestaw produktów w tym miedzy innymi system STRATEG.
Systemy nasze funkcjonują w ponad połowie starostw powiatowych w Polsce.

Użytkownikami naszego oprogramowania są:

 • gminy
 • starostwa
 • urzędy wojewódzkie i marszałkowskie
 • wykonawcy prac geodezyjnych
 • jednostki wojskowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • biura urządzania lasów
 • biura geodezji i terenów rolnych
 • biura planowania przestrzennego
 • branże związane z uzbrojeniem terenu
 • zarządcy dróg
 • zakłady gospodarki komunalnej
 • kopalnie
 • przedsiębiorstwa zarządzające dużymi obszarami terenu
 • szkolnictwo
 • inne jednostki wykorzystujące dane przestrzenne

Możemy również się poszczycić wygranym przetargiem ogłoszonym przez GUGiK na projekt węzła katastralnego, którego rezultatem jest działanie ponad 100 geoportali.
Atutem sprzedaży naszych produktów są licencje na dowolną liczbę stanowisk w jednostce organizacyjnej – co znacznie obniża koszty eksploatacji.
Szczególną preferencją objęliśmy licencje dla szkolnictwa – co mamy nadzieję przyczyni się do szybkiego rozwoju posługiwania się informacją przestrzenną.
Uważamy, że nasz sukces zawdzięczamy zadowolonym klientom, którzy są najlepszą reklamą firmy GEOBID, Dzięki nim, przez blisko 25 lat, firma stale się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku IT, na którym mało firm z polskim kapitałem może poszczycić się takim stażem.

Firma jest członkiem i prowadzi Krajowy Sekretariat Stowarzyszenia GISIG z siedzibą w Genui (Włochy) .

Firmę cechuje oszczędne i celowe wykorzystanie dysponowanych zasobów i środków, co pozwala uzyskiwać wysokiej jakości produkty za rozsądną cenę.

Więcej w tej kategorii: Dane podstawowe »

Odwiedza nas 370 gości oraz 1 użytkownik.