Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Profil działalności

Naszym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój e-usług związanych z informacją geoprzestrzenną.

GEOBID ma znaczny wkład w rozwój polskiej geodezji oraz GIS opartego na geodezyjnych bazach danych. Wiedzę merytoryczną firma czerpie ze swoich korzeni – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jako przedsiębiorstwo państwowe do okresu transformacji prowadził bazę ewidencji gruntów i mapę zasadniczą dla całego województwa katowickiego.
Pionierskie działania firmy w tworzeniu polskich produktów informatycznych dla branży geodezyjnej (między innymi programów EWMAPA, OŚRODEK) znacząco wpłynęły na tworzenie konkurencyjności na rynku, głównie z uwagi na niskie koszty ich funkcjonowania.

Od początku istnienia spółki, a mija już 30 lat, pracownicy GEOBIDU utrzymują kontakty międzynarodowe i udzielają się w projektach badawczo-rozwojowych umożliwiających śledzenie kierunków rozwoju informacji przestrzennej w Europie i na świecie. Ponadto firma jest członkiem Stowarzyszenia GISIG z siedzibą w Genui (Włochy). Taka aktywność owocuje uwzględnianiem obserwacji w procesie tworzenia i modyfikowania naszych produktów.

Głównym produktem firmy jest System Zarządzania Informacją Przestrzenną STRATEG, w skład którego wchodzą dedykowane aplikacje dziedzinowe (np. EWMAPA, EWOPIS, ADRES, WINPLAN…) oraz geoportale: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne (www.geoportal2.pl) wraz z e-usługami.

Podstawową aplikacją systemu jest program EWMAPA, który umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i obrazowanie różnorodnych danych przestrzennych. Przy działaniu samodzielnym lub współpracując z innymi aplikacjami, daje on możliwość tworzenia baz zestandaryzowanych lub spersonalizowanych, co z kolei pozwala na wykonywanie w krótkim czasie analiz, zestawień i operacji. Zastosowane zaawansowane rozwiązania informatyczne powodują, że procedury te wykonywane są niezwykle płynnie i w krótkim czasie. Dane zawarte w bazach podstawowych mogą następnie zostać zwizualizowane w geoportalu w czasie rzeczywistym, co oznacza, że jakakolwiek zmiana danych w bazie powoduje automatyczną ich aktualizację na mapie dostępnej w Internecie.

Naszą ofertę aplikacji komputerowych kierujemy do wszystkich użytkowników, którzy w swej pracy wykorzystują informacje powiązane z przestrzenią (mapą), a więc do:

 • gmin,
 • starostw,
 • urzędów wojewódzkich i marszałkowskich,
 • wykonawców prac geodezyjnych,
 • jednostek wojskowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • biur urządzania lasów,
 • biur geodezji i terenów rolnych,
 • biur planowania przestrzennego,
 • branż związanych z uzbrojeniem terenu,
 • zarządców dróg,
 • zakładów gospodarki komunalnej,
 • kopalń,
 • przedsiębiorstw zarządzających dużymi obszarami terenu,
 • szkolnictwa,
 • innych jednostek wykorzystujących dane przestrzenne.

Z kolei usługi świadczone przez geoportale skierowane są do:

 • społeczeństwa (udostępnianie danych geodezyjnych, w tym map, wyrysów i wypisów),
 • wykonawców prac geodezyjnych (obsługa zgłoszeń i przyjmowanie operatów),
 • inwestorów i projektantów,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • komorników sądowych,
 • uprawnionych użytkowników (w tym pracowników samorządów).

Nasza firma wdrożyła już ponad 170 geoportali powiatowych. Uważamy, że sukces zawdzięczamy zadowolonym klientom, którzy są najlepszą reklamą spółki. Dzięki nim, przez ponad 30 lat, GEOBID stale się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku IT, na którym mało firm z polskim kapitałem może poszczycić się takim stażem działalności.

Należy zaznaczyć, że GEOBID nie tylko tworzy własne produkty, ale również:

 • prowadzi wdrożenia,
 • realizuje duże projekty głównie w ramach RPO,
 • prowadzi szkolenia i warsztaty,
 • wykonuje prace geodezyjne, głównie związane z budową geodezyjnych baz danych czy skanowaniem materiałów zasobu.

Firmę cechuje oszczędne i celowe wykorzystanie dysponowanych zasobów i środków, co pozwala uzyskiwać wysokiej jakości produkty za rozsądną cenę.

Więcej w tej kategorii: Dane podstawowe »

Odwiedza nas 283 gości oraz 0 użytkowników.