Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Mienie zakładowe

Charakterystyka

Celem systemu jest prowadzenie ewidencji opisowej i graficznej nieruchomości i obiektów infrastruktury technicznej w jednostkach organizacyjnych (zakładach przemysłowych), działających na dużym obszarze, niejednokrotnie obejmującym fragmenty różnych gmin czy powiatów (np. przedsiębiorstwa, parki narodowe, spółdzielnie mieszkaniowe). System powstał w związku z zapotrzebowaniem Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, gdzie został wdrożony.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Zakres tematyczny

W systemie prowadzona jest ewidencja opisowa i graficzna działek, budynków, infrastruktury technicznej, wykorzystująca słowniki redagowane przez użytkownika (słownik ogólny, słownik gmin i obrębów, słownik KW, słownik osób). Ponadto moduł opisowy służy do rejestrowania należności: podatków, opłat, czynszów, związanych z nieruchomościami.

Działki ewidencyjne

Działki ewidencyjne z obszaru działania jednostki organizacyjnej mogą być jednorazowo zaimportowane z bazy ewidencji gruntu. Jeśli w powiecie ewidencja gruntu nie jest prowadzona w programie EWOPIS, to dane te można pobrać poprzez plik formatu SWDE określony w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane mogą być później modyfikowane. Każda działka w bazie posiada swój status: na stanie, do nabycia, zbyta, archiwalna. Dla każdej działki w zakładce:

  • Dane ewidencyjne - rejestrowany jest stan zgodny z ewidencją gruntów i budynków
  • Nabycie/zbycie - rejestrowane są parametry zbycia oraz nabycia działek, czyli sposób zbycia lub nabycia, dokument, data oraz koszty,
  • Mienie - rejestrowany jest sposób zagospodarowania oraz podatki i opłaty związane z posiadaniem nieruchomości.

Budynki

System umożliwia założenie pełnej ewidencji budynków na obszarze działania jednostki (zakładu). Każdy budynek w bazie posiada swój identyfikator oraz status: na stanie, archiwalny. Dla każdego budynku w zakładce:

  • Dane - rejestrowane są podstawowe dane dotyczące budynków
  • Opis - rejestrowane są poszerzone opisy dotyczące konstrukcji, ochrony budynku, instalacji
  • Dzierżawy - rejestrowane są dzierżawy (najem) lokali w budynku.

Infrastruktura

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji i przestrzennej lokalizacji środków trwałych grupy 2 - obiektów inżynierii lądowej i wodnej Każdy obiekt infrastruktury posiada w bazie swój identyfikator oraz status: na stanie, archiwalny. Dla każdego obiektu w zakładce:

  • Dane - rejestrowane są podstawowe dane dotyczące obiektu
  • Działki - obiekt może zostać opisany działkami, na których jest położony.

Wyszukiwanie danych

Wyszukiwanie może odbywać się według wszystkich parametrów wprowadzonych do bazy, zarówno w opcji Działki, Budynki czy Infrastruktura. Odfiltrowane obiekty można natychmiast zwizualizaować i zobaczyć na przykład na tle ortofotomapy.

Baza graficzna systemu

Do prowadzenia bazy graficznej służy program EWMAPA wraz z dedykowanym zestawem interfejsów do programu Mienie KWB. Z poziomu bazy graficznej można uzyskać informacje zawarte w bazie opisowej dotyczące działki, budynku oraz obiektu infrastruktury, wskazując obiekt (klikając na obiekcie). Ponadto możliwie jest zaszrafurowanie (wypełnienie) różnym kolorem i stylem działek spełniających określone warunki.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

2MIENIE ZAKŁADOWE
Program jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i infrastruktury technicznej terenu (mienia nieruchomego), w jednostkach organizacyjnych (zakładach) działających na dużym obszarze. W programie może być rejestrowany proces nabywania i zbywania nieruchomości. Ponadto mogą być rejestrowane należności wynikające z podatków, opłat i czynszów powiązane z nieruchomościami. Pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA umożliwia natychmiastową wizualizację nieruchomości. Prowadzona ewidencja nieruchomości może dotyczyć wielu gmin. Program umożliwia pierwsze załadowanie bazy poprzez import danych ewidencyjnych w formacie SWDE, wyeksportowanych dla poszczególnych gmin lub ich fragmentów, przez powiat. Program działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.