Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Postępowanie scaleniowo-wymienne

Charakterystyka

System Scaleń i Wymiany Gruntów wspomaga postępowanie scaleniowe i wymienne, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) składa się z następujących programów:

  • SCALENIA,
  • EWMAPA,
  • EWOPIS.

System powstał w związku z zapotrzebowaniem Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, które ogłosiło przetarg na kompleksowy system do obsługi scaleń i wymiany gruntów.

Założenia do budowy systemu konsultowane były z Departamentem Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Schemat działania systemu SSiWG

Zakres tematyczny

Program SCALENIA łącznie z programami EWMAPA i EWOPIS, tworzy zintegrowany system scaleń i wymiany gruntów (SSiWG). System ten znacznie przyspiesza i porządkuje proces scaleniowy.

Zakłada on, że dane są pozyskiwane i przekazywane do ośrodków dokumentacji poprzez standard wymiany danych SWDE, zgodny z obowiązującym rozporządzeniem MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454).

Pismo skierowane do Biur Geodezji i Terenów Rolnych

Z przyjemnością informujmy o nowym naszym produkcie – programie SCALENIA, który łącznie z programami EWMAPA i EWOPIS, tworzy zintegrowany system scaleń i wymiany gruntów (SSiWG).

System ten znacznie przyspiesza i porządkuje proces scaleniowy.

Aplikacja SCALENIA powstała w 2012 r. i została dostarczona do Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, które ogłosiło przetarg na kompleksowy system do obsługi scaleń i wymiany gruntów. W załączeniu znajdują się referencje PBGiTR w Rzeszowie.

Aplikacja jest zgodna z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów oraz Instrukcją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, o scaleniu i wymianie gruntów z 2 marca 1983 r. Założenia do aplikacji były konsultowane z Wydziałem Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW w Warszawie.

Zachęcamy do pobrania „Podręcznika użytkownika” systemu SSiWG z naszej strony internetowej https://geobid.pl/scalenia, który w pełni zilustruje działanie systemu.

Wdrożenie systemu jest bardzo proste, a użytkownicy programu do Podręcznika otrzymują ćwiczebną płytę z bazami danych dla gminy Testowo. Możemy również przeprowadzić płatne szkolenia z obsługi systemu.

Program SCALENIA oferujemy za 25 procent ceny, którą zapłaciło PBGiTR w Rzeszowie, czyli za kwotę netto = 18 000 zł.

W systemie SSiWG, program EWOPIS wersji 5 z licencją do zasilania bazy SCALENIA dostarczany jest za 1 zł netto, w sytuacji kiedy Biuro nie posiada programu EWOPIS. Wskazana jest również EWMAPA w wersji 11, w której dodano opcję niestandardowego kryterium wyboru działek/konturów/użytków z obszaru.

Zapewniamy, że koszty zwrócą się po wykonaniu jednego scalenia.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1SCALENIA
Program jest narzędziem wspomagającym postępowanie scaleniowe i wymienne, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów. Aplikacja SCALENIA powstała w 2012 r. i została dostarczona do Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, które ogłosiło przetarg na kompleksowy system do obsługi scaleń i wymiany gruntów. W efekcie powstał system który przyspiesza i porządkuje proces scaleniowy. Założenia do aplikacji były konsultowane z Wydziałem Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW w Warszawie. Aplikacja SCALENIA dedykowana jest Biurom Geodezji i Terenów Rolnych.

2EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

3EWOPIS
Program EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA, pełna współpraca z programami MIENIE, UW, UMOWY. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Pliki:
SSiWG - podręcznik użytkownika Popularne

Pobierz

System Scaleń i Wymiany Gruntów wspomagający postępowanie scaleniowe i wymienne - podręcznik użytkownika.Wielkość
Pobrany
4.59 MB
18844

Odwiedza nas 491 gości oraz 1 użytkownik.