Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: Dodatki
Strona 1 z 5
 
Pliki:
zip.png Instalator składników do oprogramowania naszego autorstwa Popularne

Pobierz

Program instalujący na stacji roboczej wymagane przez nasze oprogramowanie biblioteki i inne składniki

Podczas instalacji naszego oprogramowania następuje wgranie niezbędnych bibliotek do folderów systemowych oraz instalacja innych niezbędnych składników potrzebnych na stacji roboczej. Ten proces następuje także podczas wykonania instalacji podłączeniowej. W przypadku, gdy instalacja nie była wykonana (pełna lub podłączeniowa), a tylko nastąpiło wyjęcie ikon na pulpit, programy nie będą działały prawidłowo, jeśli tych bibliotek oraz składników brakuje.

W tym celu przygotowaliśmy specjalny program instalujący niezbędne biblioteki i inne dodatki. Jest to zestaw wspólny dla wszystkich naszych programów. Nie oznacza to jednak, że każdy nasz program potrzebuje wszystkich tych składników. Sterowników kluczy HASP może potrzebować tylko EWMAPA i nie ma sensu ich instalować dla potrzeb np. Ośrodka. Z kolei silnika bazy danych BDE potrzebują tylko nieliczne nasze programy, większość najnowszych (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW itd.) korzysta z baz Firebird.

Instalator ma możliwość zainstalowania:

 • modułów BPL/DPL,
 • klienta Firebird,
 • sterowników do kluczy sprzętowych HASP wykorzystywanych w EWMAPIE,
 • silnika bazy danych BDE wykorzystywanego w niektórych naszych starszych programach.

Aktualizacja – 06-03-2023

Instalator zawiera następujące aktualizacje składników:

 • klient Firebird w wersji 3.0.10
 • sterowniki do kluczy sprzętowych HASP (8.53)

Aktualizacja – 22-12-2021

Instalator zawiera następujące aktualizacje składników:

 • klient Firebird w wersji 3.0.8
 • sterowniki do kluczy sprzętowych HASP (8.31)

Aktualizacja – 28-04-2021

Instalator zawiera następujące aktualizacje składników:

 • klient Firebird w wersji 3.0.7
 • sterowniki do kluczy sprzętowych HASP (8.21)

Aktualizacja – 14-09-2020

Instalator posiada także możliwość działania z parametrami podanymi w linii poleceń:

 • /CO=”składniki do zainstalowania oddzielone przecinkiem”
 • /S

Pierwszy z parametrów może określać jakie składniki mają zostać zainstalowane (oddziela je się przecinkiem). Możliwe do wyboru są:

 • BPL – wybiera moduły BPL/DPL
 • FBClient – wybiera klienta Firebirda
 • HASP – wybiera sterowniki dla kluczy sprzętowych
 • BDE – wybiera silnik bazy danych BDE (wymagany tylko dla niektórych, starszych programów)

Brak tego parametru oznacza, że instalator instaluje składniki domyślne, czyli moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda.

Drugi parametr /S oznacza uruchomienie instalatora w trybie cichym (silent). W tym trybie instalator nie wyświetla okienek wymagających reakcji użytkownika. Tryb ten nie ma zastosowania dla instalacji silnika bazy danych BDE.

Przykłady zastosowania:

Instalacja-bibliotek.exe /S
instaluje w trybie cichym domyślne składniki: moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL"
w okienku z wyborem składników zaznacza wstępnie tylko moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL" /S
instaluje w trybie cichym moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL,FBClient,HASP" /S
instaluje w trybie cichym: moduły BPL/DPL, klienta Firebirda, sterowniki kluczy sprzętowych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2020-09-07
55.92 MB
3961
zip.png Migracja do Firebird 3 Popularne

Pobierz

Przejście na nową wersję serwera wymaga jego instalacji, a także konwersji posiadanych baz danych. Aby ułatwić Państwu ten proces, przygotowaliśmy instrukcję migracji danych z Firebird 2 do Firebird 3 oraz niezbędne narzędzia do wykonania tejże migracji. Mamy nadzieję, że przejście na nową wersję serwera znacząco usprawni pracę dotyczącą baz danych obsługiwanych przez nasze programy.

Archiwum zawiera następujące elementy niezbędne do migracji danych z serwera Firebird 2.x do serwera Firebird 3:

 • instrukcję procesu migracji (pdf),
 • plik GEOBID_db_security.sql,
 • plik firebird.conf.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-01
211.28 KB
4643
zip.png EWOPIS 6 - nowe wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianą Pgik Popularne

Pobierz

Opracowano wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianami w prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-19
11.94 KB
2891
pdf.png EWOPIS 6 - Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych Popularne

Pobierz

Opracowano na podstawie definicji grup i podgrup rejestrowych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu oraz załączników nr 1a i 2.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-05-18
98.03 KB
5989
zip.png EWMAPA 11 – dostosowanie bibliotek do nowych rozporządzeń Popularne

Pobierz

Biblioteki programu EWMAPA 11 zawierające symbole i linie zgodne z katalogiem znaków graficznych zamieszczonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-01-12
96.26 KB
5090
zip.png DROGI – aktualny słownik miejscowości Popularne

Pobierz

W załączonym poniżej archiwum znajduje się zaktualizowany słownik miejscowości.

W celu aktualizacji obecnie posiadanego słownika miejscowości, należy:

 • wypakować archiwum,

 • następnie plik MIEJSC.txt podmienić w katalogu z zainstalowanym programem.

Słownik miejscowości, będzie aktualny dla każdej nowo utworzonej bazy programu DROGI.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-09-21
24.37 KB
2103
zip.png Dodatkowe wzorce do wersji 8.09 systemu OŚRODEK Popularne

Pobierz

Dodatkowe wzorce do systemu Ośrodek, działające od wersji 8.09 wzwyż.

Zawartość archiwum:

 • C9808_dok_obl_opłaty.atx - ostatnia wersja dokumentu obliczenia opłaty (przypisy tylko na ostatniej stronie)
 • C9809_doo_przypisy.atx - dokument obliczenia opłaty, przypisy końcowe dla każdego wydruku
 • C9809_doo_nrpisma.atx - dokument obliczenia opłaty zawierający datę i numer pisma zamawiającego
 • C9809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w starym wzorcu
 • C9809_doo_stary2.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w nowym wzorcu, z pustymi kolumnami
 • CA809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, skrócony (jedna pozycja, treść konfigurowalna w opcji Baza | Konfiguracja | Fakturowanie stawka vat np, )

Wzorce są jedynie propozycjami, opracowanymi na potrzeby użytkowników, nie przesądzamy, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-28
61.41 KB
3604
zip.png Zestaw przykładowych wzorców do programu EWOPIS 5 Popularne

Pobierz

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wykonaliśmy przykładowe wzorce wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali, zgodnych z § 52 rozporządzenia.

Zawartość archiwum:

 • 21WYP_KW.atx
 • 21WYP_NIEPELNY.atx
 • 21WYP_WYK.atx
 • 31WYP_KW.atx
 • 31WYP_NIEPELNY.atx
 • 31WYP_WYK.atx
 • 41WYP_KW.atx
 • 41WYP_NIEPELNY.atx
 • 41WYP_WYK.atx

Wzorce te można pobrać i po rozpakowaniu wkopiować do folderu "Wzorce" w kartotece programu EWOPIS 5. Na ich podstawie można dokonać modyfikacji własnych (obecnie wykorzystywanych) wzorców przy pomocy edytora ARTIST.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad dostosowaniem programu EWOPIS do nowego rozporządzenia. Zakładamy, że proces ten będzie odbywał się etapami, o czym będziemy Państwa informować.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-01-13
48.84 KB
2530
zip.png Dodatkowe wzorce do systemu OŚRODEK 7 Popularne

Pobierz

Zestaw wzorców do generowania decyzji o wysokości opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego w systemie OŚRODEK 7.

Zawartość archiwum:

 • C9decyzja.atx
 • C9decyzja_ZUDP.atx
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-24
14.85 KB
3831
zip.png Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł startowy do programu EWMAPA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Archiwum zawierające wzorcowy katalog z warstwami, obiektami i menu widoczności oraz aktywności.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-01
243.76 KB
4237

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.