Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Kategoria: Dodatki
Strona 1 z 5
 
Pliki:
zip.png Instalator składników do oprogramowania naszego autorstwa Popularne

Pobierz

Program instalujący na stacji roboczej wymagane przez nasze oprogramowanie biblioteki i inne składniki

Podczas instalacji naszego oprogramowania następuje wgranie niezbędnych bibliotek do folderów systemowych oraz instalacja innych niezbędnych składników potrzebnych na stacji roboczej. Ten proces następuje także podczas wykonania instalacji podłączeniowej. W przypadku, gdy instalacja nie była wykonana (pełna lub podłączeniowa), a tylko nastąpiło wyjęcie ikon na pulpit, programy nie będą działały prawidłowo, jeśli tych bibliotek oraz składników brakuje.

W tym celu przygotowaliśmy specjalny program instalujący niezbędne biblioteki i inne dodatki. Jest to zestaw wspólny dla wszystkich naszych programów. Nie oznacza to jednak, że każdy nasz program potrzebuje wszystkich tych składników. Sterowników kluczy HASP może potrzebować tylko EWMAPA i nie ma sensu ich instalować dla potrzeb np. Ośrodka. Z kolei silnika bazy danych BDE potrzebują tylko nieliczne nasze programy, większość najnowszych (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW itd.) korzysta z baz Firebird.

Instalator ma możliwość zainstalowania:

 • modułów BPL/DPL,
 • klienta Firebirda z wersji 3.0.6,
 • sterowników do kluczy sprzętowych HASP wykorzystywanych w EWMAPIE,
 • silnika bazy danych BDE wykorzystywanego w niektórych naszych starszych programach.

Aktualizacja – 14-09-2020

Instalator posiada także możliwość działania z parametrami podanymi w linii poleceń:

 • /CO=”składniki do zainstalowania oddzielone przecinkiem”
 • /S

Pierwszy z parametrów może określać jakie składniki mają zostać zainstalowane (oddziela je się przecinkiem). Możliwe do wyboru są:

 • BPL – wybiera moduły BPL/DPL
 • FBClient – wybiera klienta Firebirda
 • HASP – wybiera sterowniki dla kluczy sprzętowych
 • BDE – wybiera silnik bazy danych BDE (wymagany tylko dla niektórych, starszych programów)

Brak tego parametru oznacza, że instalator instaluje składniki domyślne, czyli moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda.

Drugi parametr /S oznacza uruchomienie instalatora w trybie cichym (silent). W tym trybie instalator nie wyświetla okienek wymagających reakcji użytkownika. Tryb ten nie ma zastosowania dla instalacji silnika bazy danych BDE.

Przykłady zastosowania:

Instalacja-bibliotek.exe /S
instaluje w trybie cichym domyślne składniki: moduły BPL/DPL oraz klienta Firebirda

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL"
w okienku z wyborem składników zaznacza wstępnie tylko moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL" /S
instaluje w trybie cichym moduły BPL/DPL

Instalacja-bibliotek.exe /CO="BPL,FBClient,HASP" /S
instaluje w trybie cichym: moduły BPL/DPL, klienta Firebirda, sterowniki kluczy sprzętowych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2020-09-07
51.97 MB
207
zip.png Migracja do Firebird 3 Popularne

Pobierz

Przejście na nową wersję serwera wymaga jego instalacji, a także konwersji posiadanych baz danych. Aby ułatwić Państwu ten proces, przygotowaliśmy instrukcję migracji danych z Firebird 2 do Firebird 3 oraz niezbędne narzędzia do wykonania tejże migracji. Mamy nadzieję, że przejście na nową wersję serwera znacząco usprawni pracę dotyczącą baz danych obsługiwanych przez nasze programy.

Archiwum zawiera następujące elementy niezbędne do migracji danych z serwera Firebird 2.x do serwera Firebird 3:

 • instrukcję procesu migracji (pdf),
 • plik GEOBID_db_security.sql,
 • plik firebird.conf.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-01
211.28 KB
2241
zip.png EWOPIS 6 - nowe wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianą Pgik Popularne

Pobierz

Opracowano wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianami w prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-19
11.94 KB
1867
pdf.png EWOPIS 6 - Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych Popularne

Pobierz

Opracowano na podstawie definicji grup i podgrup rejestrowych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu oraz załączników nr 1a i 2.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-05-18
98.03 KB
3498
zip.png EWMAPA 11 – dostosowanie bibliotek do nowych rozporządzeń Popularne

Pobierz

Biblioteki programu EWMAPA 11 zawierające symbole i linie zgodne z katalogiem znaków graficznych zamieszczonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-01-12
96.26 KB
3724
zip.png DROGI – aktualny słownik miejscowości Popularne

Pobierz

W załączonym poniżej archiwum znajduje się zaktualizowany słownik miejscowości.

W celu aktualizacji obecnie posiadanego słownika miejscowości, należy:

 • wypakować archiwum,

 • następnie plik MIEJSC.txt podmienić w katalogu z zainstalowanym programem.

Słownik miejscowości, będzie aktualny dla każdej nowo utworzonej bazy programu DROGI.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-09-21
24.37 KB
1471
zip.png EWMAPA – konfiguracja usług WMS dla Geoportalu 2 Popularne

Pobierz

Z uwagi na fakt, iż 14 lipca 2014 r. wyłączony został dostęp do zasobów WMS projektu Geoportal 1 (dostępnego dotychczas pod adresem: maps.geoportal.gov.pl), w programie EWMAPA przestały działać możliwości dostępu do tych danych z pozycji Internet znajdującej się w Eksploratorze.

Aby ułatwić dostęp do tych danych firma GEOBID przygotowała dane konfiguracyjne dające możliwość korzystania z wybranych usług projektu Geoportalu 2 (dostępnego obecnie pod adresem: mapy.geoportal.gov.pl).

W załączonym poniżej archiwum znajdują się katalogi odpowiadające odpowiednim strefom układu 2000 a w każdym katalogu znajdują się gotowe dane konfiguracyjne dające dostęp do wybranych usług WMS.

Aby można było z nich korzystać należy:

 • wypakować archiwum,

 • w menu Baza - Konfiguracja baz w programie EWMAPA, dodać do wybranej bazy pozycję WMS, dowolnie ją nazwać oraz wskazać ścieżkę do katalogu odpowiadającego właściwej strefie układu 2000,

 • otworzyć ponownie edytowaną bazę, w Eksploratorze powinna znajdować się nowo dodana pozycja WMS zawierająca dostęp do wybranych usług WMS.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-05
16.72 KB
6574
zip.png Dodatkowe wzorce do wersji 8.09 systemu OŚRODEK Popularne

Pobierz

Dodatkowe wzorce do systemu Ośrodek, działające od wersji 8.09 wzwyż.

Zawartość archiwum:

 • C9808_dok_obl_opłaty.atx - ostatnia wersja dokumentu obliczenia opłaty (przypisy tylko na ostatniej stronie)
 • C9809_doo_przypisy.atx - dokument obliczenia opłaty, przypisy końcowe dla każdego wydruku
 • C9809_doo_nrpisma.atx - dokument obliczenia opłaty zawierający datę i numer pisma zamawiającego
 • C9809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w starym wzorcu
 • C9809_doo_stary2.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w nowym wzorcu, z pustymi kolumnami
 • CA809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, skrócony (jedna pozycja, treść konfigurowalna w opcji Baza | Konfiguracja | Fakturowanie stawka vat np, )

Wzorce są jedynie propozycjami, opracowanymi na potrzeby użytkowników, nie przesądzamy, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-28
61.41 KB
2525
zip.png Zestaw przykładowych wzorców do programu EWOPIS 5 Popularne

Pobierz

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wykonaliśmy przykładowe wzorce wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali, zgodnych z § 52 rozporządzenia.

Zawartość archiwum:

 • 21WYP_KW.atx
 • 21WYP_NIEPELNY.atx
 • 21WYP_WYK.atx
 • 31WYP_KW.atx
 • 31WYP_NIEPELNY.atx
 • 31WYP_WYK.atx
 • 41WYP_KW.atx
 • 41WYP_NIEPELNY.atx
 • 41WYP_WYK.atx

Wzorce te można pobrać i po rozpakowaniu wkopiować do folderu "Wzorce" w kartotece programu EWOPIS 5. Na ich podstawie można dokonać modyfikacji własnych (obecnie wykorzystywanych) wzorców przy pomocy edytora ARTIST.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad dostosowaniem programu EWOPIS do nowego rozporządzenia. Zakładamy, że proces ten będzie odbywał się etapami, o czym będziemy Państwa informować.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-01-13
48.84 KB
1914
zip.png Dodatkowe wzorce do systemu OŚRODEK 7 Popularne

Pobierz

Zestaw wzorców do generowania decyzji o wysokości opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego w systemie OŚRODEK 7.

Zawartość archiwum:

 • C9decyzja.atx
 • C9decyzja_ZUDP.atx
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-24
14.85 KB
2813

Odwiedza nas 91 gości oraz 1 użytkownik.