Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Rejestr cen i wartości nieruchomości

Charakterystyka

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) poprzez ewidencjonowanie aktów notarialnych oraz operatów szacunkowych. Może działać jako program samodzielny, wykorzystywany np. przez rzeczoznawców majątkowych, ale jego walory widoczne są w połączeniu z programami EWMAPA i EWOPIS. Program umożliwia tworzenie zestawień – sprawozdań do GUS.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Dane w rejestrze

Pozycja w rejestrze cen i wartości nieruchomości zawiera atrybuty, które zostały określone w projekcie instrukcji G5 (Aneks nr 9): - opis dokumentu (aktu notarialnego, operatu szacunkowego), - dane dotyczące nieruchomości, - dane dotyczące części składowych nieruchomości (działek, budynków, lokali). Możliwe jest zarejestrowanie ogólnej wartości lub ceny nieruchomości, ale również można wpisać cenę przy poszczególnych częściach składowych nieruchomości.

Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Lista dokumentów w rejestrze cen i wartości nieruchomości, jest posortowana wg ich sygnatur. W rejestrze można szybko wyszukać pozycję przez podanie sygnatury dokumentu lub tylko unikalnego fragmentu sygnatury (np. numer/rok). Program umożliwia również wybór pozycji z rejestru, które spełniają zadany warunek, przy czym może to być warunek złożony, obejmujący wiele atrybutów.

Przekazywanie danych z rejestru

Program umożliwia przekazanie danych zarejestrowanych w bazie w postaci wydruków: - zestawienie w postaci zapisu ciągłego, - zestawienie tabelaryczne. Przed wygenerowaniem wydruku, użytkownik może „odfiltrować” pozycje z rejestru, które mają znaleźć się w zestawieniu. Możliwe jest również przekazanie danych z określonego przedziału czasu, w postaci pliku tekstowego w formacie SWDE.

Współpraca z EWOPISEM

Jeżeli w EWOPISIE jest wprowadzona i zatwierdzona zmiana polegająca na obrocie nieruchomości, to REJ-CEN umożliwia pobieranie i dodanie do rejestru nowej pozycji, przy czym z bazy EWOPISU przenoszone są następujące dane: - dokument transakcji, - strony transakcji, - nieruchomości będące przedmiotem transakcji, - elementy składowe nieruchomości (działek, budynków, lokali) wraz z wymaganymi atrybutami, które są w bazie EWOPISU (np. powierzchnia, adres). Operator musi tylko uzupełnić dane w rejestrze, przede wszystkim wprowadzić cenę/wartość.

Zestawienie GUS

Program umożliwia wygenerowanie zestawienia dla GUS, dla określonego przedziału czasu, w formie formularzy ustalonych przez GUS.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do prowadzenia danych stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp.

2EWOPIS
Program EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA, pełna współpraca z programami MIENIE, UW, UMOWY. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

3REJCEN
Program umożliwia prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanego atrybutami określonymi w rozporządzeniu MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stanowi on poszerzenie programu EWOPIS. Moduł REJCEN podobnie jak program EWOPIS, oparty jest o bazę SQL Firebird. Program umożliwia wydruk wybranych pozycji z rejestru oraz sporządzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla Głównego Urzędu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzięki współpracy z programem graficznym EWMAPA, możliwe jest uzupełnienie danych rejestru cen z takich źródeł jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Odwiedza nas 443 gości oraz 1 użytkownik.