Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


E-usługi – Portal Komorników Sądowych

Charakterystyka

Portal komornika składa się z dwóch części. Modułu potwierdzającego istnienie osoby fizycznej lub instytucji w bazie EGiB (ewidencji gruntów i budynków) oraz modułu zamawiana wypisów dla wyszukanych osób czy instytucji. Pierwszy moduł nie jest związany z płatnością, jest to etap wstępnej selekcji występowania osób czy instytucji w danej bazie gminnej czy powiatowej.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Logowanie

Na wniosek komornika sądowego w panelu administratora mogą być zarejestrowani poszczególni uprawnieni użytkownicy. Dla każdej grupy użytkowników (np. komorników) zostaje określony profil, w którym administrator nadaje uprawnienia i ograniczenia dostępu dla danej grupy użytkowników. Uprawniony użytkownik loguje się do geoportalu w trybie chronionym poprzez nazwę użytkownika i hasło.

POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA OSOBY W BAZIE EGIB

Zalogowany użytkownik posiadający konto (np. komornik) w celu potwierdzenia występowania osoby w bazie EGiB ma możliwość wpisania danych poszukiwanej osoby. Jako minimum powinien podać jej imię i nazwisko. Dodatkowo użytkownik może podać numer PESEL. E-usługa przeszukuje według zadanych kryteriów rejestr podmiotów ewidencyjnych w bazie EGiB obsługiwanej w aplikacji dziedzinowej EWOPIS.
Nie wszystkie podmioty mają uzupełnione pole PESEL w bazie EGiB, dlatego podczas wyszukiwania za zgodne należy uznać także instytucje, które nie mają wypełnionych tych danych. W przypadku podania numeru PESEL może zostać przeprowadzona dodatkowa analiza wyłącznie pod kątem tego numeru. Rezultatem działania jest informacja, czy dana instytucja występuje w jakiejś jednostce rejestrowej (gruntowej, budynkowej lub lokalowej) bazy EGiB.
Na tym etapie podstawowym założeniem usługi jest pewna informacja dla komornika informująca w przypadku negatywnego wyniku wyszukiwania, że na pewno nie ma szukanej osoby w bazie EGiB.

POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA INSTYTUCJI W BAZIE EGIB

Zalogowany użytkownik posiadający konto (np. komornik) w celu potwierdzenia występowania instytucji w bazie EGiB ma możliwość wpisania nazwy wyszukiwanej instytucji. Dodatkowo komornik może podać numer NIP lub REGON. Ponieważ nazwa podmiotu w bazie EGiB może się różnić od wprowadzonej, da się ją wyszukiwać po fragmencie nazwy, a wynik wyszukiwania będzie zawierać pełną nazwę instytucji, która spełniła warunek wyszukiwania. Nie wszystkie instytucje mają uzupełnione pola NIP i REGON w bazie EGiB, dlatego podczas wyszukiwania za zgodne należy uznać także instytucje, które nie mają wypełnionych tych danych. W przypadku podania numeru NIP lub REGON-u może zostać przeprowadzona dodatkowa analiza wyłącznie pod kątem tych numerów. Rezultatem działania jest informacja, czy dana instytucja występuje w jakiejś jednostce rejestrowej (gruntowej, budynkowej lub lokalowej) bazy EGiB.

ZAMAWIANIE WYPISÓW DLA WYSZUKANYCH OSÓB I INSTYTUCJI

Komornik po wyszukaniu podmiotu ewidencyjnego ma możliwość bezpośredniego przystąpienia do zamawiania wypisu dla danego podmiotu. E-usługa umożliwia komornikowi złożenie wniosku poprzez wypełnienie niezbędnych pól w formularzu:

  • przedmiotu wniosku (wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz wypisy z kartoteki budynków i lokali),
  • interesu prawnego w dostępie do danych,
  • postaci dokumentów udostępnianych (elektroniczne czy papierowe),
  • dodatkowych uwag mających wpływ na wycenę.

Wniosek zostaje automatycznie uzupełniony o dane z konta użytkownika. Po zarejestrowaniu wniosku w programie dziedzinowym OŚRODEK i nadaniu mu identyfikatora komornik na swoim koncie może pobrać wypełniony i zarejestrowany formularz EGiB. Może również przeglądać wszystkie złożone wcześniej wnioski oraz DOO (dokumenty obliczenia opłaty) wygenerowane przez pracownika w systemie dziedzinowym.

 

OPŁACENIE WNIOSKU

Zapłatę można wykonać poprzez płatność elektroniczną (jeśli jest dostępna), wybierając opcję Zapłać online, lub w przypadku posiadania potwierdzenia zapłaty w formie elektronicznej można je wysłać poprzez opcję Wyślij potwierdzenie zapłaty.
Płatność elektroniczną (on-line) można wykonać poprzez przelew ze strony internetowej banku lub poprzez płatność kartą płatniczą. Informacja o dokonaniu zapłaty automatycznie odnotowywana jest w systemie dziedzinowym w powiecie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Po opłaceniu zamówienia dane zostaną udostępnione w sposób określony we wniosku. Przekazywanie danych jest wykonywane elektronicznie w postaci:

  • papierowej (wysyłanej na adres z wniosku podany przez wnioskodawcę albo do odbioru osobistego)
  • elektronicznej (wysyłka na adres e-mail).

Odwiedza nas 483 gości oraz 1 użytkownik.