Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Aktualności - 2019 rok

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.12

 16-10-2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju

 15-10-2019

Opublikowaliśmy harmonogram kursów z programu EWMAPA na listopad bieżącego roku

 15-10-2019

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.11

 14-10-2019

Opublikowaliśmy harmonogram kursów z programu OŚRODEK do końca bieżącego roku

 11-10-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 14÷17 października br.

 08-10-2019

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

 07-10-2019

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 04-10-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 10÷11 października br.

 03-10-2019

GUGiK: Pismo GGK w sprawie aktualizacji danych EGiB podczas wykonywania mapy do celów projektowych

 01-10-2019

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 27-09-2019

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

 23-09-2019

Opublikowaliśmy harmonogram kursów z programu EWMAPA na październik bieżącego roku

 20-09-2019

GUGiK: Pierwsze obrady nowo powołanej Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

 05-09-2019

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.29

 07-08-2019

GUGiK: Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

 19-07-2019

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 15-07-2019

Opublikowano Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

 15-07-2019

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.24

 10-07-2019

Ankieta geoforum.pl zatytułowana: „Nowelizacja Pgik: zmiany na lepsze czy gorsze?“

 09-07-2019

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.58

 05-07-2019

MIiR: Odpowiedź ministra Jerzego Kwiecińskiego na list otwarty 6 organizacji geodezyjnych

 03-07-2019

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.10

 27-06-2019

GIG: Odpowiedź Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na list otwarty do MIiRStanowisko RzMŚP

 26-06-2019

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

 26-06-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 24-06-2019

Zostały 2 wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 24÷27 czerwca br.

 17-06-2019

GIG: List otwarty do MIiR w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy pgik w zaproponowanym kształcie

 14-06-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 17÷18 czerwca br.

 14-06-2019

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.28

 13-06-2019

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

 13-06-2019

GUGiK: Opisy topograficzne punktów osnowy do pobrania w Geoportalu [ilustracja]

 12-06-2019

Trwają zapisy do udziału w szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 17÷18 czerwca br.

 12-06-2019

MIiR: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

 10-06-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 17÷18 czerwca br.

 07-06-2019

Wydany i opublikowany został techniczny upgrade (1.0.4.1) aplikacji mobilnej Geoportal 2

 06-06-2019

GUGiK: Zarządzenie Nr 17 GGK z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia składu osobowego PRGiK

 06-06-2019

Wydana i opublikowana została nowa aktualizacja (1.0.3) aplikacji mobilnej Geoportal 2

 06-06-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 06-06-2019

GUGiK: Podstawowa Osnowa Pozioma dostępna w geoportalu do pobrania przez powiaty

 05-06-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 10÷11 czerwca br.

 03-06-2019

RCL: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – uzgodnienia

 31-05-2019

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 03÷04 czerwca br. zostało odwołane

 31-05-2019

RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii – w fazie konsultacji publicznych

 30-05-2019

GUGiK: Możliwość zgłaszania uwag do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej [ilustracja]

 29-05-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 03÷04 czerwca br.

 28-05-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 27-05-2019

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

 24-05-2019

Trwają zapisy do udziału w szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 03÷04 czerwca br.

 24-05-2019

GUGiK: Możliwość zgłaszania uwag dla punktów podstawowej osnowy poziomej [ilustracja]

 23-05-2019

GEOPORTAL – dwie nowe funkcje intranetowe dla gmin i powiatów

 22-05-2019

GUGiK: W Geoportalu dane Państwowego Rejestru Granic do pobrania dla każdego [ilustracja]

 22-05-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 03÷04 czerwca br.

 21-05-2019

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem GGK – KN-EGIB.035.1.2019

 20-05-2019

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 17-05-2019

GUGiK: Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna w geoportalu do pobrania przez powiaty

 16-05-2019

SGP: Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 16-05-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 15-05-2019

GUGiK: Możliwość przekazywania informacji o stanie punktów podstawowej osnowy wysokościowej

 10-05-2019

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 23÷24 maja br. zostało odwołane

 09-05-2019

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.27

 07-05-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.07

 06-05-2019

Trwają zapisy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 13÷14 maja br.

 06-05-2019

SGP: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

 30-04-2019

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 6÷7 maja br. zostało odwołane

 30-04-2019

Opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości | pośrednika w obrocie nieruchomościami | przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

 30-04-2019

Opublikowano Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 30-04-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 13÷14 maja br.

 29-04-2019

RCL: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

 26-04-2019

RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 26-04-2019

GUGiK: Prezentacja projektu nowelizacji ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne“ (YouTube)

 26-04-2019

EWMAPA dla studentów AGH – ważna informacja dotycząca certyfikatu!

 25-04-2019

NIK: Nieruchomości gminne poza kontrolą | informacje szczegółowe (plik PDF) | prezentacja (plik PDF)

 25-04-2019

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

 23-04-2019

Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocnych i rodzinnego czasu z bliskimi

 19-04-2019

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 18-04-2019

NIK: Regulowanie własności działek samorządowych i Skarbu Państwa spóźnione o kilka lat

 17-04-2019

RCL: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

 16-04-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 13÷14 maja br.

 15-04-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 11-04-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.06

 08-04-2019

Zostało 1 wolne miejsce na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 15÷18 kwietnia br.

 05-04-2019

GUGiK: Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs „Sprawdź się w Geoportalu”

 03-04-2019

Wszystkie wczorajsze nasze informacje były publikowane wyłącznie z troski o Państwa endorfiny ;)

 02-04-2019

Od jutra nasza strona internetowa oraz jakikolwiek kontakt z nami - tylko po śląsku

 01-04-2019

█▬█ █ ▀█▀   Wyjątkowo dziś udostępniamy do pobrania demonstrację EWMAPY 13

 01-04-2019

Nasze lądowisko dla helikopterów zostało dziś oficjalnie otwarte i oddane do użytku lotniczego

 01-04-2019

Informujemy wszystkich naszych kontrahentów o pozostaniu z czasem zimowym

 01-04-2019

Trwają zapisy do udziału w szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 04÷05 kwietnia br.

 29-03-2019

Ankieta geoforum.pl zatytułowana: „Czy karać powiaty za zbyt długą weryfikację prac geodezyjnych?“

 28-03-2019

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 1÷2 kwietnia br. zostało odwołane

 27-03-2019

Do pobrania upgrade programu DOKUMENT 2 dla WINDOWS - do wersji 2.01

 26-03-2019

Łódzkie: Powiat Radomszczański - Geoportal prawdę o wiatrakach ci powie…

 26-03-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 04÷05 kwietnia br.

 25-03-2019

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.15

 21-03-2019

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.57

 20-03-2019

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.09

 20-03-2019

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.26

 19-03-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 04÷05 kwietnia br.

 18-03-2019

Mazowieckie: O gminnych wodociągach i geoportalu na spotkaniu w ostrołęckim starostwie

 15-03-2019

Odpowiedź na interpelację poselską nr 29468 w sprawie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

 14-03-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.05

 12-03-2019

GUGiK: Informatyzacja egzaminu testowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

 08-03-2019

Wszystkim Kobietom męska redakcja portalu geobid.pl składa najserdeczniejsze życzenia!

 08-03-2019

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

 06-03-2019

Zarządzenie Nr 9 GGK z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych

 06-03-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.04

 05-03-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 11÷12 marca br.

 05-03-2019

5 marca – Dzień Teściowej oraz Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji - Wszystkiego najlepszego!

 05-03-2019

GEOPORTAL – nowy internetowy moduł: udostępnianie plików

 04-03-2019

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 01-03-2019

Dziś mamy „tłusty czwartek” – Wyślij krepla do Afryki! (reg. śl. krepel = pączek)

 28-02-2019

Śląskie: E-usługi w Geoportalu Miasta Świętochłowice wdrożone i udostępnione

 27-02-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 11÷12 marca br.

 27-02-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.03

 26-02-2019

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.23

 26-02-2019

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 25÷28 lutego br. zostało odwołane

 21-02-2019

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.56

 20-02-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 25÷28 lutego br.

 18-02-2019

GUGiK: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju

 12-02-2019

Opublikowano Ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 12-02-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 25÷28 lutego br.

 12-02-2019

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 11-02-2019

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.02

 06-02-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 11÷12 lutego br.

 06-02-2019

RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

 05-02-2019

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.08

 05-02-2019

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego na uprawnienia GiK

 04-02-2019

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.25

 31-01-2019

GUGiK: Konkurs – „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

 31-01-2019

MIiR: Sprzedaż mieszkań bez zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

 31-01-2019

Do pobrania pierwszy upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.01

 30-01-2019

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 4÷5 lutego br.

 28-01-2019

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2018

 23-01-2019

Do pobrania upgrade programu WINDYKACJA 5 dla WINDOWS - do wersji 5.03

 22-01-2019

Najnowszą wersję programu UW 5 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 18-01-2019

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu UW 5 w naszej ofercie handlowej

 18-01-2019

NOWOŚĆ – UW 5 - zakończone zostały prace nad nową wersją programu

 16-01-2019

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 14-01-2019

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 11-01-2019

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na pierwsze półrocze bieżącego roku

 11-01-2019

MIiR: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (wzory dokumentów + informacje)

 10-01-2019

GUGiK: Aktualizacja danych z państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG

 09-01-2019

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację dziewięciotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 09-01-2019

GUGiK: Nowa forma publikacji „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”

 03-01-2019

Zapraszamy w nowym roku do polubienia naszej strony na Facebooku 

 02-01-2019

Zapraszamy w nowym roku do obserwowania naszego profilu na Twitterze 

 02-01-2019

Aktualności - 2018 rok

Opublikowano Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 31-12-2018

Informujemy naszych kontrahentów, że w sylwestra 31 grudnia br. pracujemy w godz. 8.00 - 12.00

 28-12-2018

Wydana i opublikowana została nowa aktualizacja (1.0.2) aplikacji mobilnej Geoportal 2

 28-12-2018

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 24-12-2018

GEOPORTAL, OŚRODEK - informacje związane z nowym cennikiem za materiały PZGiK

 21-12-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.24

 20-12-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 19-12-2018

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.07

 18-12-2018

Wydana i opublikowana została nowa aktualizacja (1.0.1) aplikacji mobilnej Geoportal 2

 17-12-2018

Kujawsko-pomorskie: Umowa z GEOBID sp. z o.o. podpisana – Powiat Aleksandrowski

 12-12-2018

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych IIP

 07-12-2018

Barbórkowe życzenia dla całej Górniczej Braci - tyle samo wyjazdów co zjazdów. Szczęść Boże!

 04-12-2018

Nowa odsłona serwisu www.geoportal2.pl + nowa aplikacja mobilna Geoportal 2

 03-12-2018

GUGiK: Warunki przeliczania osnów do układu PL-EVRF2007-NH

 30-11-2018

GUGiK: Zasady przeliczania szczegółowej osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH

 30-11-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 3÷4 grudnia br.

 29-11-2018

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

 28-11-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.22

 26-11-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 26-11-2018

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 23-11-2018

Rzeczpospolita: Na geoportalu dane o działce nie zawsze aktualne

 22-11-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 26÷27 listopada br.

 20-11-2018

GUGiK: Uruchomiona została trójwymiarowa wersja rządowego serwisu mapowego Geoportal 3D

 19-11-2018

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.55

 16-11-2018

Dolnośląskie: Zamów materiały z zasobu WODGiK we Wrocławiu przez Internet

 16-11-2018

Zmiana w prawie = konieczność zmian w programie do użytkowania wieczystego

 14-11-2018

Do pobrania upgrade programu UW 4 dla WINDOWS - do wersji 4.13

 14-11-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 22÷23 listopada br.

 13-11-2018

Stulecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 11-11-2018

Wywiad z GGK Waldemarem Izdebskim w Radiu Opole

 09-11-2018

MIiR: Propozycja zmian usprawniających pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przez KZN

 06-11-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 22÷23 listopada br.

 05-11-2018

GUGiK: Z Elektronicznej Księgi Wieczystej wprost do Geoportalu krajowego

 02-11-2018

GUGiK: Linkowanie do konkretnego adresu w Geoportalu krajowym

 02-11-2018

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 31-10-2018

Szkolenie zaplanowane na 12÷13 listopada br. nie odbędzie się – zapraszamy w terminie grudniowym

 24-10-2018

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

 23-10-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 5÷8 listopada br.

 23-10-2018

Rzeczpospolita: Waldemar Izdebski: Absurdy w numeracji budynków w Polsce

 18-10-2018

SGP: Propozycje zmian do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

 17-10-2018

GUGiK: Walidator usług sieciowych WMS udostępnianych przez jednostki prowadzące egib

 16-10-2018

Rzeczpospolita: Waldemar Izdebski: zdjęcia lotnicze z państwowego zasobu będą za darmo

 15-10-2018

Od tego miesiąca obowiązuje ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

 12-10-2018

Warmińsko-mazurskie: Nowy geoportal, czyli wdrożony projekt e-mapa 2 – Powiat Olsztyński

 11-10-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 10-10-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 15÷18 października br.

 08-10-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 05-10-2018

RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

 04-10-2018

RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 03-10-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 8÷9 października br.

 02-10-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.23

 01-10-2018

Zmiana terminu szkolenia pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 11÷12.10.2018 ⇒ 08÷09.10.2018

 28-09-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 1÷2 października br.

 24-09-2018

Do pobrania wersja 2.1 programu POMOC – zdalnej konsoli dla użytkowników naszych programów

 21-09-2018

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na drugie półrocze bieżącego roku

 12-09-2018

Ankieta geoforum.pl zatytułowana: „Czy geodezja powinna pozostać dyscypliną naukową?“

 06-09-2018

GEOPORTAL – internetowe moduły obsługi narady koordynacyjnej - ZUD

 05-09-2018

Opublikowano Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 04-09-2018

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.54

 03-09-2018

SGP: Stanowisko dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych…

 24-08-2018

GUGiK: Projekt K-GESUT - do pobrania desktopowa aplikacja kontrolna plików GESUT/GML

 22-08-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.22

 13-08-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 16÷17 sierpnia br.

 09-08-2018

SGP: Odpowiedź MIiR Jerzego Kwiecińskiego na wystąpienie Partnerów Porozumienia „APEL 45”

 08-08-2018

UWAGA! - Dodatkowy termin szkolenia pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 16÷17 sierpnia br.

 06-08-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

 02-08-2018

MIiR: Nabór kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

 27-07-2018

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN.PRG.071.2.2018.1.ML

 26-07-2018

Do pobrania pierwszy upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.01

 19-07-2018

GUGiK: Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem EGiB

 10-07-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.21

 29-06-2018

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.06

 28-06-2018

GUGiK: Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

 26-06-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

 25-06-2018

MIiR: Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych

 22-06-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.21

 21-06-2018

GUGiK: Główny Geodeta Kraju z dniem dzisiejszym przejmuje prowadzenie serwisu geoportal.gov.pl

 21-06-2018

Do pobrania upgrade programu WINDYKACJA 5 dla WINDOWS - do wersji 5.02

 18-06-2018

Do pobrania wersja demonstracyjna programu WINPLAN 2

 13-06-2018

Najnowszą wersję programu WINPLAN 2 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 12-06-2018

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu WINPLAN 2 w naszej ofercie handlowej

 12-06-2018

NOWOŚĆ – WINPLAN 2 - zakończone zostały prace nad nową wersją programu

 12-06-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 18÷19 czerwca br.

 11-06-2018

Nowy Główny Geodeta Kraju odebrał w dniu dzisiejszym nominację z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju

 11-06-2018

Stanowisko firmy GEOBID w sprawie ujawniania na wypisach z ewidencji gruntów i budynków informacji o objęciu działki formą ochrony przyrody

 08-06-2018

ŚWINGiK: Stanowisko MIiR w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych PZGiK na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz

 08-06-2018

GUGiK: Waldemar Izdebski powołany na stanowisko Głównego Geodety Kraju - Prezesa GUGiK

 07-06-2018

Opublikowano Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

 06-06-2018

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.11

 06-06-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 7÷8 czerwca br.

 04-06-2018

Informujemy naszych kontrahentów, że dzień 1 czerwca br. w firmie GEOBID jest dniem wolnym od pracy

 01-06-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.20

 30-05-2018

Do pobrania upgrade programu BANK OSNÓW 3 dla WINDOWS - do wersji 3.06

 30-05-2018

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 29-05-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 7÷8 czerwca br.

 28-05-2018

Informacja o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego GEOBID.pl

 25-05-2018

RODO – Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 25-05-2018

Opublikowano Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 24-05-2018

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.10

 24-05-2018

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych a produkty firmy GEOBID

 23-05-2018

RODO – Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 23-05-2018

RODO – Co zmienia nowe prawo o ochronie danych osobowych?

 23-05-2018

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem GGK – NG-OSG.054.8.2018.AA

 22-05-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 28÷29 maja br.

 18-05-2018

W dniu dzisiejszym przypada Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI)

 17-05-2018

Problemy z dostępem do bazy po aktualizacji Windows 10 do wersji 1803

 16-05-2018

SGP: Podpisanie partnerskiego porozumienia „APEL 45” przez sześć organizacji geodezyjnych

 16-05-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 15-05-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.20

 14-05-2018

Na stronie sejmowego Internetowego Systemu Aktów Prawnych opublikowano aktualny ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650)

 10-05-2018

GUGiK: „Geoinformacja zmienia nasz świat” – publikacja GUGiK oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 30-04-2018

Szanowni Państwo w tym miesiącu minęło już…

 27-04-2018

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

 27-04-2018

KPRM: Opublikowano wynik naboru na stanowisko Głównego Geodety Kraju

 25-04-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.19

 24-04-2018

NOWOŚĆ – WINPLAN 2 - zapowiedź nowej wersji oprogramowania

 23-04-2018

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.53

 19-04-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 23÷24 kwietnia br.

 13-04-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.19

 12-04-2018

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

 11-04-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 16÷19 kwietnia br.

 09-04-2018

GEOPORTAL – migracja do Firebird 3 - informacja dla posiadaczy geoportali naszego autorstwa

 04-04-2018

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.52

 04-04-2018

Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Paschalnych i radosnego ich przeżywania!

 29-03-2018

KPRM: Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów pochyli się nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

 27-03-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 5÷6 kwietnia br.

 26-03-2018

KPRM: Ogłoszono dwa nabory na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju

 21-03-2018

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 20-03-2018

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 20-03-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 26÷27 marca br.

 20-03-2018

KPRM: Ogłoszono nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju

 19-03-2018

Błąd biblioteki msvcrt.dll – zalecana instalacja klienta Firebird

 19-03-2018

GUGiK: Marcin Wójtowicz pełniącym obowiązki Głównego Geodety Kraju

 17-03-2018

GUGiK: Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML rozbudowana o kontrole topologii geometrii

 16-03-2018

Do pobrania wersja demonstracyjna programu EWOPIS 7 (zawiera zmiany włącznie do wersji 7.05)

 16-03-2018

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

 15-03-2018

Do pobrania upgrade programu WINDYKACJA 5 dla WINDOWS - do wersji 5.01

 14-03-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 19÷22 marca br.

 12-03-2018

Do pobrania upgrade programu UMOWY 2 dla WINDOWS - do wersji 2.06

 09-03-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 15÷16 marca br.

 09-03-2018

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.09

 08-03-2018

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składa męska redakcja portalu geobid.pl

 08-03-2018

Informujemy o nowych funkcjonalnościach dostępnych w geoportalach naszego autorstwa

 07-03-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. MIENIE - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 14 marca br.

 06-03-2018

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.14

 02-03-2018

Zachęcamy Państwa do przejścia na nową wersję serwera – Firebird 3

 01-03-2018

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.18

 01-03-2018

GIG zaprasza na szkolenie: "Jak zdać egzamin na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii"

 28-02-2018

Zmiana terminu szkolenia pt. MIENIE - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 02.03.2018 ⇒ 14.03.2018

 27-02-2018

Opublikowano Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju - utworzono Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

 21-02-2018

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.51

 20-02-2018

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 20-02-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. MIENIE - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 2 marca br.

 19-02-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.18

 16-02-2018

REJCEN najpopularniejszym programem wykorzystywanym do prowadzenia RCiWN w Polsce

 13-02-2018

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację ośmiotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 12-02-2018

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.05

 07-02-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 19÷22 lutego br.

 06-02-2018

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku 

 31-01-2018

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 15÷16 lutego br.

 31-01-2018

GUGiK: Zaktualizowano wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

 26-01-2018

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2017

 26-01-2018

Minęło 20 lat od pierwszej odsłony naszego serwisu internetowego w domenie: geobid.com.pl

 25-01-2018

Do pobrania upgrade programu SCALENIA 2 dla WINDOWS - do wersji 2.15

 23-01-2018

GUGiK zmienia resort - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

 22-01-2018

Focus Hotel w Chorzowie przygotował specjalną ofertę cenową na noclegi dla naszych kursantów

 19-01-2018

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 19-01-2018

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na pierwsze półrocze bieżącego roku

 19-01-2018

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.17

 16-01-2018

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 15-01-2018

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.08

 12-01-2018

GUGiK podległy Ministerstwu Infrastruktury - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

 12-01-2018

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 11-01-2018

GUGiK: Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii

 02-01-2018

Aktualności - 2017 rok

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

 30-12-2017

Opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

 29-12-2017

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 22-12-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.50

 14-12-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.17

 12-12-2017

Dodatkową funkcjonalność programu OŚRODEK 8 dla WODGiK zamówisz od dziś w naszym sklepie

 11-12-2017

Zmiana cennika związana z nową płatną opcją do programu OŚRODEK 8 w naszej ofercie handlowej

 11-12-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 08-12-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.16

 06-12-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.04

 05-12-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.07

 04-12-2017

Barbórkowe życzenia dla wszystkich Górników - rodzinnego szczęścia i wstawiennictwa Świętej Barbary!

 04-12-2017

Kujawsko-pomorskie: Powiat Aleksandrowski - W starostwie ruszyła sprzedaż map przez internet

 01-12-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 18÷19 grudnia br.

 01-12-2017

Zapowiedź nowej wersji systemu OŚRODEK 8.50 z dodatkową funkcjonalnością dla WODGiK

 30-11-2017

RCL: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii - planowana data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 r.

 28-11-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 11÷14 grudnia br.

 22-11-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.03

 17-11-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 7÷8 grudnia br.

 16-11-2017

Do pobrania upgrade programu UW 4 dla WINDOWS - do wersji 4.10

 15-11-2017

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 14-11-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.06

 08-11-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 08-11-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.05

 07-11-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 4÷5 grudnia br.

 07-11-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.04

 06-11-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - przekazany do konsultacji publicznych

 03-11-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.03

 02-11-2017

Opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 02-11-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 13÷16 listopada br.

 31-10-2017

Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie geodetów - dotyczący scalania i wymiany gruntów

 30-10-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.02

 26-10-2017

Odpowiedź MIB na interpelację poselską nr 15901 w sprawie pojęcia "niewiarygodności danych"

 26-10-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 25-10-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

 25-10-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.15

 24-10-2017

Odpowiedź MIB na interpelację poselską nr 14637 w sprawie budowy ZSIN

 23-10-2017

Do pobrania pierwszy upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.01

 23-10-2017

MIiB: Trzecie posiedzenie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

 20-10-2017

Komunikat nr 3 w sprawie wykazów nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości

 17-10-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej - przekazany do opiniowania

 10-10-2017

Szkolenie zaplanowane na 16÷19 października br. nie odbędzie się – zapraszamy w kolejnym terminie

 09-10-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 2 dla WINDOWS - do wersji 2.30

 05-10-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.02

 03-10-2017

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu MIENIE 3 w naszej ofercie handlowej

 03-10-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 16÷19 października br.

 02-10-2017

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

 29-09-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 29-09-2017

Najnowszą wersję programu MIENIE 3 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 28-09-2017

Komunikat nr 2 w sprawie wykazów nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości

 28-09-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 2 dla WINDOWS - do wersji 2.29

 28-09-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.14

 27-09-2017

Do pobrania pierwszy upgrade programu EWOPIS 7 dla WINDOWS - do wersji 7.01

 26-09-2017

Informacja w sprawie wykazów nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości

 25-09-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

 22-09-2017

Dokładnie pięć lat po uruchomieniu naszej strony WWW w nowej szacie - odnotowaliśmy milion odwiedzin

 21-09-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.28

 20-09-2017

MIiB: Ruszyły konsultacje publiczne "ustawy inwestycyjnej" - zgłaszanie uwag do 6 października 2017 r.
⇨ Projekt ustawy dostępny na stronie legislacja.gov.pl

 20-09-2017

Do pobrania wersja 2.0 programu POMOC – zdalnej konsoli dla użytkowników naszych programów

 18-09-2017

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.16

 15-09-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.32

 14-09-2017

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku 

 13-09-2017

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Twitterze 

 13-09-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.31

 12-09-2017

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 12-09-2017

Najnowszą wersję programu EWOPIS 7 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 11-09-2017

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu EWOPIS 7 w naszej ofercie handlowej

 11-09-2017

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – IZ-PZGiK.071.13.2017

 07-09-2017

NOWOŚĆ - EWOPIS 7 - zakończone zostały prace nad nową wersją programu

 06-09-2017

Opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

 05-09-2017

GUGiK: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do likwidacji – Zarządzenie GGK

 01-09-2017

Przypominamy Państwu o Wakacyjnej Promocji trwającej do północy dnia dzisiejszego

 31-08-2017

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.13

 30-08-2017

MIiB: Minister Andrzej Adamczyk powołał pełnomocnika ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

 29-08-2017

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – IZ-PZGiK.071.12.2017

 28-08-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.13

 24-08-2017

Opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

 23-08-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.30

 22-08-2017

Informujemy naszych kontrahentów, że dzień 14 sierpnia br. w firmie GEOBID jest dniem wolnym od pracy

 11-08-2017

Opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 09-08-2017

Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw | Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 03-08-2017

Szanowni Państwo – jesteśmy na półmetku naszej Wakacyjnej Promocji

 31-07-2017

Pismo Zespołu Doradczego ds. systemowych zmian w geodezji do Ministra Tomasza Żuchowskiego

 27-07-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw - został skierowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji publicznych

 21-07-2017

MIiB: Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach | ZSIN wymaga zmian… ZSIN wymaga analizy - Depesza PAP

 20-07-2017

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

 17-07-2017

Do pobrania upgrade programu STRATEG_SEC dla WINDOWS - do wersji 1.04

 11-07-2017

MIiB: Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami | Treść nowelizacji ustawy (pdf)

 07-07-2017

MIiB: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości | Projekt ustawy (pdf)

 05-07-2017

Wakacyjna - promocyjna sprzedaż programu EWMAPA i kluczy sprzętowych

 01-07-2017

Do pobrania upgrade programu BANK OSNÓW 3 dla WINDOWS - do wersji 3.05

 22-06-2017

MIiB: Pierwsze propozycje zespołu do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

 21-06-2017

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 19-06-2017

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w sprawie zestawienia dla GUGiK za 2016 r.

 12-06-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 20÷23 czerwca br.

 09-06-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 07-06-2017

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 05-06-2017

Śląskie: Ruda Śląska - Geoportal na usługach budżetu obywatelskiego

 02-06-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.12

 31-05-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 8÷9 czerwca br.

 30-05-2017

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 24-05-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 1÷2 czerwca br.

 17-05-2017

Mazowieckie: Geodeci szkolili się w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

 15-05-2017

MIiB: Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

 10-05-2017

Kujawsko-pomorskie: Prace geodezyjne – drogą elektroniczną w powiecie brodnickim

 09-05-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 15÷18 maja br.

 04-05-2017

Informujemy naszych kontrahentów, że dzień 2 maja br. w firmie GEOBID jest dniem wolnym od pracy

 28-04-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 27-04-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.11

 26-04-2017

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację siedmiotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 24-04-2017

Geoportale naszego autorstwa w ODGiK: Zgłoszenia prac geodezyjnych - statystyka czasowa

 20-04-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.29

 19-04-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 20÷21 kwietnia br.

 18-04-2017

Życzymy Państwu rodzinnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości!

 14-04-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.28

 12-04-2017

Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

 11-04-2017

Nowe funkcje dla wykonawców prac geodezyjnych w geoportalach naszego autorstwa

 10-04-2017

GUGiK: Stanowisko GGK dotyczące naliczania opłat za uzgodnienie bazy GESUT

 03-04-2017

Relacja z odwiedzin naszych pracowników w KGHM Polska Miedź SA O/ZG Lubin - Szyby Zachodnie

 03-04-2017

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pochyli się w dniu dzisiejszym nad projektami geodezyjnych rozporządzeń (pozycje w porządku posiedzenia: 25 i 26)

 29-03-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 03÷04 kwietnia br.

 24-03-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 22-03-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 23÷24 marca br.

 20-03-2017

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.15

 17-03-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.10

 14-03-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 09-03-2017

Wszystkim Kobietom w dniu Ich święta życzymy zdrowia, radości, sukcesów i spełnienia marzeń

 08-03-2017

Przegląd Geodezyjny 3/2017: Zintegrowana baza danych w rozwiązaniu firmy GEOBID

 07-03-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 13÷16 marca br.

 07-03-2017

Wyjaśnienia dotyczące pisma Pełnomocnika Rządu ds. ZSIN - DAB.7.070.28.2017.KZ z 15.02.2017

 06-03-2017

Do pobrania upgrade programu SCALENIA 2 dla WINDOWS - do wersji 2.05

 06-03-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 6÷7 marca br.

 24-02-2017

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.27

 23-02-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 2÷3 marca br.

 20-02-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.27

 13-02-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.09

 13-02-2017

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2016

 13-02-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

 10-02-2017

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 20÷23 lutego br.

 08-02-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.26

 07-02-2017

Łódzkie: Geodeci szkolili się w Starostwie Powiatowym w Łasku

 07-02-2017

7 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu (rozpoczęliśmy wdrożenie szyfrowanego protokołu HTTPS)

 07-02-2017

Opublikowano zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

 06-02-2017

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.25

 02-02-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.08

 01-02-2017

Do pobrania upgrade programu MIENIE 2 dla WINDOWS - do wersji 2.28

 31-01-2017

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 16-01-2017

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.07

 13-01-2017

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 12-01-2017

Najnowszą wersję programu WINDYKACJA 5 zamówisz w naszym sklepie internetowym

 11-01-2017

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu WINDYKACJA 5 w naszej ofercie handlowej

 11-01-2017

NOWOŚĆ - Program WINDYKACJA 5 - nowa wersja programu

 11-01-2017

Uzupełnienie informacji dla użytkowników systemu OŚRODEK w sprawie zestawienia dla GUGiK

 03-01-2017

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 02-01-2017

Aktualności - 2016 rok

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w sprawie sporządzenia informacji o wpływach z opłat za udostępnianie materiałów oraz zgłoszonych pracach geodezyjnych na potrzeby zestawienia dla GUGiK

 30-12-2016

EWOPIS 6 - nowe zestawienia zbiorcze dostępne w najnowszej aktualizacji programu

 28-12-2016

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 27-12-2016

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 23-12-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.26

 22-12-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.24

 21-12-2016

„Czym wyróżniają się rozwiązania firmy GEOBID?” – odpowiedź znajduje się w tym artykule

 14-12-2016

Usprawnienia w geoportalach powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 12-12-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.14

 07-12-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.06

 06-12-2016

Do pobrania wersja demonstracyjna programu EWOPIS 6 (zawiera zmiany włącznie do wersji 6.23)

 02-12-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 13÷16 grudnia br.

 01-12-2016

Pismo Ministra Tomasza Żuchowskiego – Prośba o uwagi do projektów rozporządzeń
⇨ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów…
⇨ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB

 30-11-2016

Pismo Ministra Tomasza Żuchowskiego – Prośba o opinię do uwag do rozporządzenia w sprawie standardów
⇨ Uwagi do rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów…

 30-11-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.23

 28-11-2016

UWAGA! - Dodatkowy termin szkolenia pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 19÷20 grudnia br.

 25-11-2016

Wyjaśnienia dotyczące ankiety GUGiK w związku z pismem GGK – KN-EGB.071.30.2016

 25-11-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.05

 25-11-2016

Report on Chorzów GeoSmartCity Workshop – October 2016

 15-11-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 28÷29 listopada br.

 14-11-2016

Przypominamy Państwu o naszej promocji 25% na 25 LAT trwającej do północy dnia dzisiejszego

 10-11-2016

Do pobrania upgrade programu SCALENIA 2 dla WINDOWS - do wersji 2.02

 03-11-2016

Opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 02-11-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 14÷17 listopada br.

 31-10-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 24-10-2016

Final Agenda GeoSmartCity workshops and project meeting in Katowice–Chorzów 26 October 2016

 24-10-2016

Do pobrania wersja demonstracyjna programu EWMAPA 12 (zawiera zmiany włącznie do wersji 12.04)

 19-10-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - warstwy, obiekty: 19÷21 października br.

 14-10-2016

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację sześciotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 13-10-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.04

 12-10-2016

25% na 25 LAT – Promocyjna sprzedaż oprogramowania na 25-lecie istnienia firmy GEOBID

 10-10-2016

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 10-10-2016

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 06-10-2016

GeoSmartCity workshops and project meeting in Katowice–Chorzów 26-28 October 2016

 06-10-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK - zarządzanie zasobem GiK: 10÷11 października br.

 04-10-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.22

 03-10-2016

Zwolniło się miejsce na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 03÷04 października br.

 30-09-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.25

 29-09-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.21

 28-09-2016

SGP: Wnioski XIX Kaliskiej Konferencji Naukowo – Technicznej, Ostrów Wielkopolski, 15-16 września 2016 r.

 26-09-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.13

 19-09-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 27÷30 września br.

 16-09-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.03

 06-09-2016

Zwolnienie z VAT w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych - stanowisko Izby Skarb. w Katowicach

 05-09-2016

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 01-09-2016

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na drugie półrocze bieżącego roku

 01-09-2016

SGP: List Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Pani Premier Beaty Szydło dotyczący ustawy działowej

 29-08-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.12

 25-08-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 22-08-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.11

 17-08-2016

Informacja o aktualizacji programu REJCEN 3 w związku z pismem GGK – KN-EGB.405.3.2016.1

 17-08-2016

Opublikowano podpisaną przez prezydenta 11 sierpnia br. ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Pgik → Art. 4.)

 16-08-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 11 dla WINDOWS - do wersji 11.25

 03-08-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.24

 02-08-2016

Warmińsko-Mazurskie: Geoportal się sprawdza - Powiat Olsztyński

 01-08-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.10

 29-07-2016

EWOPIS 6 - nowe wzorce dla nowych pozycji z cennika zgodne ze zmianą Pgik

 19-07-2016

GUGiK: Aktualizacja odpowiedzi na pytania obejmujące zagadnienia zmienione ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 18-07-2016

Opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie egib

 15-07-2016

Do pobrania upgrade programu WINDYKACJA 4 dla WINDOWS - do wersji 4.05

 13-07-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.09

 12-07-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.23

 29-06-2016

Informacja dotycząca aktualizacji systemu OŚRODEK w związku ze zmianą Pgik

 27-06-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.08

 27-06-2016

Opublikowano ustawę wprowadzającą (w swoim Art. 3.) zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

 24-06-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.02

 22-06-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 11 dla WINDOWS - do wersji 11.24

 22-06-2016

Ustawa wnosząca zmiany do Prawa geodezyjnego i kartograficznego podpisana przez Prezydenta RP

 21-06-2016

Do pobrania pierwszy upgrade programu EWMAPA 12 dla WINDOWS - do wersji 12.01

 16-06-2016

Odpowiedź na interpelację poselską nr 3124 w sprawie reformy prawa geodezyjnego i kartograficznego

 15-06-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK 8 - zarządzanie zasobem GiK: 27÷28 czerwca br.

 14-06-2016

Najnowszą wersję programu EWMAPA 12 zamówisz w naszym sklepie internetowym

 10-06-2016

Do pobrania upgrade programu STRATEG_SEC dla WINDOWS - do wersji 1.03

 08-06-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.07

 07-06-2016

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 06-06-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 20÷23 czerwca br.

 06-06-2016

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

 03-06-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.22

 01-06-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 16÷17 czerwca br.

 31-05-2016

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu EWMAPA 12 w naszej ofercie handlowej

 30-05-2016

Informujemy naszych kontrahentów, że dzień 27 maja br. w firmie GEOBID jest dniem wolnym od pracy

 25-05-2016

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

 24-05-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 24-05-2016

NOWOŚĆ - EWMAPA 12 - informacje o najnowszej wersji programu

 23-05-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 2÷3 czerwca br.

 20-05-2016

Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych

 18-05-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.20

 18-05-2016

Stanowisko Wspólne Głównego Geodety Kraju i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W sprawie stosowania art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

 17-05-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK 8 - zarządzanie zasobem GiK: 23÷24 maja br.

 16-05-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 12-05-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 16÷19 maja br.

 05-05-2016

Nowy adres usługi WMS dla danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 04-05-2016

Informujemy naszych kontrahentów, że dzień 2 maja br. w firmie GEOBID jest dniem wolnym od pracy

 29-04-2016

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIoN

 28-04-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 27-04-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.06

 19-04-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 05÷06 maja br.

 18-04-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.19

 14-04-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 11 dla WINDOWS - do wersji 11.23

 14-04-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK 8 - zarządzanie zasobem GiK: 25÷26 kwietnia br.

 11-04-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.18

 11-04-2016

GUGiK na stronie geoportal.gov.pl publikuje w sposób ogólnodostępny dane o charakterze katastralnym

 08-04-2016

Do pobrania upgrade programu UW 4 dla WINDOWS - do wersji 4.09

 07-04-2016

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (program UW 4) - pełna charakterystyka modułu

 07-04-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.05

 07-04-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 18 kwietnia br.

 05-04-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 04-04-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB: 14÷15 kwietnia br.

 31-03-2016

Aktualizacja zestawów sterowników dla kluczy sprzętowych HASP do programu EWMAPA

 30-03-2016

Zaktualizowane zostały karty katalogowe opisujące poszczególne moduły systemu STRATEG

 30-03-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - GESUT, BDOT500 i GML: 11÷12 kwietnia br.

 29-03-2016

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości!

 25-03-2016

Wyjaśnienia w związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr IZ-PZGiK.702.2.2016 z 10 marca 2016 r.

 23-03-2016

Zalecenia dotyczące sprzętu i bazy Firebird dla użytkowników oprogramowania naszego autorstwa

 22-03-2016

Do pobrania upgrade programu REJAKT 2 / FOGR 2 dla WINDOWS - do wersji 2.10

 21-03-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 04÷07 kwietnia br.

 21-03-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.21

 17-03-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA 11 - GESUT, BDOT500 i GML: 21÷22 marca br.

 14-03-2016

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 10-03-2016

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na drugi kwartał bieżącego roku

 10-03-2016

Do pobrania upgrade programu PAS-DR dla WINDOWS - do wersji 1.02

 09-03-2016

Zajęcie pasa drogowego (program PAS-DR) - pełna charakterystyka modułu

 09-03-2016

Wszystkim Kobietom redakcja portalu geobid.pl składa najserdeczniejsze życzenia!

 08-03-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 14÷17 marca br.

 07-03-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.04

 04-03-2016

Przypominamy o naszych dwóch kanałach informacyjnych RSS: Aktualności oraz Aktualizacje programów

 29-02-2016

Stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii uzgodnione z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego - W sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane

 26-02-2016

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 8 dla WINDOWS - do wersji 8.20

 22-02-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK 8 - zarządzanie zasobem GiK: 07÷08 marca br.

 22-02-2016

Do pobrania upgrade programu UMOWY 2 dla WINDOWS - do wersji 2.05

 22-02-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA 11 - GESUT, BDOT500 i GML: 03÷04 marca br.

 22-02-2016

Kancelaria Sejmu opublikowała ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 17-02-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 11 dla WINDOWS - do wersji 11.22

 11-02-2016

Artykuł na portalu „U24.PL e-Administracja” dotyczący tematu geoportalu ogólnokrajowego i miejskiego

 11-02-2016

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 6 dla WINDOWS - do wersji 6.17

 10-02-2016

Aktualizacja geoportalu - wydruki w skali bezpośrednio z przeglądarki internetowej

 10-02-2016

GUGiK: Otwarte konsultacje Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025

 09-02-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 04-02-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA 11 - GESUT, BDOT500 i GML: 15÷16 lutego br.

 02-02-2016

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2015

 01-02-2016

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 11 dla WINDOWS - do wersji 11.21

 29-01-2016

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w sprawie zestawienia opłat za udostępnianie danych

 28-01-2016

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA - działki, warstwy, obiekty: 08÷11 lutego br.

 26-01-2016

GUGiK: Udostępniono aplikację służącą do walidacji poprawności zawiadomień o zmianach danych EGiB generowanych w formacie XML oraz zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML

 25-01-2016

Aktualizacja geoportalu - nowa funkcjonalność i nowe możliwości dla wykonawców prac geodezyjnych

 25-01-2016

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.03

 22-01-2016

PODGiK w Siedlcach uruchomił internetową obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych opartą o technologię naszego autorstwa - poprzez Geoportal Powiatu Siedleckiego

 15-01-2016

UWAGA - Dostosowanie bibliotek programu EWMAPA 11 do nowych rozporządzeń

 12-01-2016

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację pięciotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 12-01-2016

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi programów naszego autorstwa

 11-01-2016

Opublikowaliśmy harmonogram kursów i szkoleń na pierwszy kwartał bieżącego roku

 11-01-2016

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 08-01-2016

GUGiK: Wykaz aktów prawnych z zakresem przepisów przy postępowaniu na uprawnienia zawodowe

 07-01-2016

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.12

 04-01-2016

GUGiK: Obublikowano schematy aplikacyjne do nowych rozporządzeń z 2015 r.
⇨ Rozporządzenie MAiC z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
⇨ Rozporządzenie MAiC z dnia 02.11.2015 r. w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
⇨ Rozporządzenie MAiC z dnia 06.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egib

 04-01-2016

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.