Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Aktualności - 2024 rok

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej

 19-07-2024

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.20

 10-07-2024

Informujemy naszych kontrahentów, że we wtorek - 9 lipca - pracujemy od godziny 11.00

 08-07-2024
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 5 lipca 2024 roku zmarła
śp. Zuzanna Mecha
wspólnik firmy GEOBID w Katowicach
Uroczystości pogrzebowe odbędą się
we wtorek 9 lipca 2024 r., o godz. 09:00
w kościele pw. Św. Szczepana w Katowicach Bogucicach
 06-07-2024

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

 03-07-2024

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 10 - czerwiec 2024

 28-06-2024

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 28-06-2024

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.19

 19-06-2024

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 18-06-2024

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.07

 17-06-2024

Informacja dla ODGiK biorących udział w projekcie – „Integracja PZGiK”

 05-06-2024

Informujemy naszych kontrahentów, że w piątek 31 maja br. – NIE PRACUJEMY

 28-05-2024

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.16

 17-05-2024

Konferencja: Nowoczesne Rozwiązania Informatyczne w PZGiK – 28÷30.08.2024 w Katowicach

 17-05-2024

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.13

 16-05-2024

KPRM: w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o pracach nad następującą nowelizacją: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 14-05-2024

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.15

 10-05-2024

geoforum.pl – Stanowisko twórców oprogramowania o pomyśle jednolitego systemu do prowadzenia EGiB

 09-05-2024

GGK: opublikowano aktualizację wytycznych dotyczących prac fotogrametrycznych

 06-05-2024

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.18

 24-04-2024

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.18

 24-04-2024

KPRM ogłasza po raz kolejny nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju

 18-04-2024

Najnowszą wersję programu REJAKT 3 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 17-04-2024

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu REJAKT 3 w naszej ofercie handlowej

 17-04-2024

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.14

 16-04-2024

GGK: opublikowano zestawienia zbiorcze EGiB wg. stanu na 1 stycznia 2024 r.

 16-04-2024

Opublikowano nowy Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 09-04-2024

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-EGiB.405.90.2024

 05-04-2024

NOWOŚĆ – REJAKT 3 - zapowiedź nowej wersji programu

 04-04-2024

UWAGA - Od 1 kwietnia br. zmiana adresu katowickiej siedziby naszej firmy

 01-04-2024

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 9 - marzec 2024

 27-03-2024

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.02

 25-03-2024

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.13

 22-03-2024

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 21.03 br. zostało odwołane

 20-03-2024

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 15-03-2024

Opublikowaliśmy kolejne terminy szkoleń online – zapraszamy do uczestnictwa

 14-03-2024

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

 13-03-2024

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 19÷20.03.2024

 11-03-2024

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

 11-03-2024

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składa męska redakcja portalu geobid.pl

 08-03-2024

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NK-NiK.920.30.2024

 06-03-2024

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - kompleksowa obsługa programu: 12÷15.03.2024

 04-03-2024

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.17

 01-03-2024

Zestawy sterowników dla kluczy sprzętowych HASP do programu EWMAPA – aktualizacja

 01-03-2024

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.06

 28-02-2024

Przegląd Geodezyjny 2/2024Artykuł prez. Krzysztofa Borysa pt. „3 lata geoportalu Polska.geoportal2.pl”

 27-02-2024

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

 27-02-2024

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem GGK – KN-EGIB.400.2.2024

 23-02-2024

Opracowanie ankiet dotyczących tematu czasochłonnościAktualizacja: 2024-03-01

 21-02-2024

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 20-02-2024

Opublikowaliśmy pierwsze terminy szkoleń online na marzec br. – zapraszamy do uczestnictwa

 19-02-2024

GUGiK: Aktualizacja opłat za postępowanie kwalifikacyjne dla ubiegających się o uprawnienia zawodowe

 12-02-2024

Opracowanie ankiety: „Dostosowanie ID obiektów EGiB…” w związku z pismem: KN-EGiB.405.27.2024

 05-02-2024

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 8 - luty 2024

 01-02-2024

GGK: Opublikowany został nowy formularz sprawozdania statystycznego GUGiKNowy formularz

 31-01-2024

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS - roczne zestawienie zbiorcze dla GUGiK

 30-01-2024

GGK: Wykazy aktów prawnych na 2024 r. dla osób ubiegających się o uprawnienia

 30-01-2024

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 25-01-2024

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku ze sprawozdaniami

 24-01-2024

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.12

 24-01-2024

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.05

 12-01-2024

GGK: Formularz zestawienia zbiorczego danych objętych EGiB wg stanu na 1 stycznia 2024 r.

 12-01-2024

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 11-01-2024

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.16

 10-01-2024

SGP: XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne

 08-01-2024

GGK: Duża noworoczna aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

 04-01-2024

Przypominamy numery wewnętrzne telefonów do poszczególnych działów Firmy GEOBID

 03-01-2024

Tradycyjnie zapraszamy w nowym roku do polubienia naszej strony na Facebooku 

 02-01-2024

Aktualności - 2023 rok

GGK: Wzorcowa usługa WFS udostępniająca dane EGiB do ZSIN opracowana i udostępniona przez GUGiK
Pismo GGK – dotyczące wzorcowej usługi WFS udostępniającej dane EGiB na potrzeby ZSIN

 29-12-2023

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 23-12-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

 22-12-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.12

 16-12-2023

Uwaga użytkownicy systemu OŚRODEK - nowy cennik za udostępnianie materiałów PZGiK w 2024 r.

 14-12-2023

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

 11-12-2023

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 7 - grudzień 2023

 11-12-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 12÷15.12.2023
– jest to ostatnie takie szkolenie w tym roku kalendarzowym

 05-12-2023

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 05÷06.12 br. zostało odwołane

 04-12-2023

Od grudnia 2023 r. wprowadzamy zmiany dotyczące sposobu dystrybucji zakupionego oprogramowania

 01-12-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 07.12.2023
– jest to ostatnie takie szkolenie w tym roku kalendarzowym

 30-11-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 05÷06.12.2023
– jest to ostatnie takie szkolenie w tym roku kalendarzowym

 30-11-2023

GGK: Nowy formularz sprawozdania GUGiK o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

 27-11-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 28÷29.11.2023
– jest to ostatnie takie szkolenie w tym roku kalendarzowym

 24-11-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 28÷30.11.2023
– jest to ostatnie takie szkolenie w tym roku kalendarzowym

 24-11-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 21-11-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 28÷30.11.2023

 21-11-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.11

 20-11-2023

MRiT: Baza wiedzy dotycząca reformy systemu planowania przestrzennego

 17-11-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.04

 15-11-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 21÷22.11.2023

 14-11-2023

GGK: opracowanie dotyczące dobrych praktyk przy stosowaniu §33a rozporządzenia w sprawie egib

 09-11-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

 07-11-2023

Informujemy naszych kontrahentów, że w piątek 10 listopada br. – NIE PRACUJEMY

 07-11-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.15

 02-11-2023

ZPP: GGK aprobuję przyjętą przez organy SGiK odmienną interpretację zasad liczenia terminów weryfikacji

 30-10-2023

Do pobrania upgrade programu UMOWY 2 dla WINDOWS - do wersji 2.11

 25-10-2023

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 24-10-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.03

 24-10-2023

MRiT: Reforma systemu planowania przestrzennego – konferencja szkoleniowa

 19-10-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.10

 13-10-2023

Do pobrania pierwszy upgrade programu WINPLAN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.01

 11-10-2023

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 6 - październik 2023

 10-10-2023

Opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

 05-10-2023

Subskrypcje - abonamenty programu EWOPIS 9 są już dostępne w naszym sklepie internetowym

 03-10-2023

Opublikowaliśmy harmonogram szkoleń online do końca bieżącego roku - zapraszamy do uczestnictwa

 29-09-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.14

 28-09-2023

Informacja o opłacie z tytułu przedłużenia subskrypcji za program EWOPIS 9 na kolejny rok

 27-09-2023

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 26-09-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 26-09-2023

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków

 25-09-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 25-09-2023

GUGiK: Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

 18-09-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

 12-09-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.02

 11-09-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

 08-09-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 31-08-2023

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z Ankietą Nr 4

 31-08-2023

Opublikowano Ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

 24-08-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 22-08-2023

GUGiK: Opublikowano schemat aplikacyjny XML (GML w wersji 3.2.1) dla modelu danych EGiB udostępnianych na potrzeby ZSIN

 17-08-2023

Opublikowano zawierający uwzględnione w toku uzgodnień zmiany Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

 11-08-2023

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii – podpisane i czeka na publikację

 09-08-2023

Do pobrania pierwszy upgrade programu BANK OSNÓW 4 dla WINDOWS - do wersji 4.01

 04-08-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego

 03-08-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

 03-08-2023

Informacja dla użytkowników systemu STRATEG w związku z pismem GGK – „Katalog czynności”

 21-07-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.13

 19-07-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.09

 18-07-2023

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 5 - lipiec 2023

 14-07-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 14-07-2023

GUGiK: Opublikowano nowe schematy zawiadomień do rozporządzenia o ZSIN

 10-07-2023

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw czeka na podpis prezydenta

 06-07-2023

GUGiK: Pismo do starostów, prezydentów miast oraz WINGiK-ów w sprawie liczenia terminu weryfikacji

 29-06-2023

GUGiK: Alicja Kulka Głównym Geodetą Kraju - nominację wręczył MRiT Waldemar Buda

 27-06-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 26-06-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 29.06.2023
– jest to ostatnie szkolenie przed wakacyjną przerwą trwającą do września włącznie

 23-06-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

 20-06-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 27÷28.06.2023
– jest to ostatnie szkolenie przed wakacyjną przerwą trwającą do września włącznie

 19-06-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 16-06-2023

Do pobrania pierwszy upgrade programu EWOPIS 9 dla WINDOWS - do wersji 9.01

 15-06-2023

Opublikowano Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

 12-06-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.11

 10-06-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 27÷28.06.2023
– jest to ostatnie szkolenie przed wakacyjną przerwą trwającą do września włącznie

 07-06-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 02-06-2023

GUGiK: Aktualizacja tabel konwersji danych BDOT500GESUT z MODELU 2015 do MODELU 2021

 02-06-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.08

 02-06-2023

GUGiK: Tabele konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

 01-06-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 06÷07.06.2023
– jest to ostatnie szkolenie przed wakacyjną przerwą trwającą do września włącznie

 29-05-2023

Najnowszą wersję programu EWOPIS 9 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 24-05-2023

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu EWOPIS 9 w naszej ofercie handlowej

 24-05-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 23-05-2023

NOWOŚĆ – EWOPIS 9 - zapowiedź nowej wersji programu do prowadzenia EGiB

 22-05-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 30.05÷01.06.2023

 19-05-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 23÷24.05.2023

 17-05-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 12-05-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

 12-05-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 16÷19.05.2023

 12-05-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.20

 11-05-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.12

 10-05-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.07

 09-05-2023

NOWOŚĆ w naszej ofercie - pieczęć elektroniczna obsługiwana przez wielu pracowników urzędu

 08-05-2023

Informujemy naszych kontrahentów, że we wtorek 2 maja br. – NIE PRACUJEMY

 28-04-2023

Do pobrania upgrade programu UMOWY 2 dla WINDOWS - do wersji 2.10

 28-04-2023

EWMAPA 13 dla studentów - informacja o dostępności aktualizacji do bieżącej wersji programu

 28-04-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 21-04-2023

GUGiK: Tabele konwersji danych BDOT500GESUT z MODELU 2015 do MODELU 2021

 20-04-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 25÷26.04.2023

 18-04-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

 13-04-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 18÷20.04.2023

 12-04-2023

GEOPORTAL – informacja o obiektach GML w geoportalach naszego autorstwa

 11-04-2023

Subskrypcje - abonamenty programów OŚRODEK 10REJCEN 4 są już dostępne w naszym sklepie

 30-03-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 18÷20.04.2023

 28-03-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.10

 21-03-2023

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-OiL.920.5.2023

 20-03-2023

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 4 - marzec 2023

 17-03-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.11

 16-03-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.06

 16-03-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 23.03.2023

 14-03-2023

GEOPORTAL – zaktualizowana wizualizacja plików GML w geoportalach naszego autorstwa

 10-03-2023

Najnowszą wersję programu WINPLAN 3 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 10-03-2023

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu WINPLAN 3 w naszej ofercie handlowej

 10-03-2023

Wszystkim Kobietom męska redakcja portalu geobid.pl składa najserdeczniejsze życzenia!

 08-03-2023

MRiT: Nowe otwarcie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - plan ogólny gminy zastąpi studium

 07-03-2023

NOWOŚĆ – WINPLAN 3 - zapowiedź nowej wersji oprogramowania do numerycznych MPZP

 07-03-2023

Instalator składników wymaganych przez oprogramowanie naszego autorstwa – aktualizacja

 06-03-2023

Zestawy sterowników dla kluczy sprzętowych HASP do programu EWMAPA – aktualizacja

 06-03-2023

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 14÷16.03.2023

 02-03-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.09

 28-02-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.10

 24-02-2023

SGP: Stowarzyszenie Geodetów Polskich przeciwko zmianie lokalizacji siedziby GUGiK

 20-02-2023

Dziś mamy „tłusty czwartek” – Wyślij krepla do Afryki! (reg. śl. krepel = pączek)

 16-02-2023

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 28.02÷01.03.2023

 15-02-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.08

 13-02-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.19

 09-02-2023

Informacja dotycząca generowania powiatowych zestawień zbiorczych na rok 2023 z programu EWOPIS

 03-02-2023

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 03-02-2023

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.05

 02-02-2023

Opublikowaliśmy harmonogram szkoleń online do czerwca bieżącego roku - zapraszamy do uczestnictwa

 01-02-2023

Ankieta geoforum.pl zatytułowana: „GML po miesiącu funkcjonowania” [wyniki ankiety]

 01-02-2023

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-IRP.035.1.2023

 31-01-2023

GUGiK: Zalecenia i dobre praktyki, przykładowy projekt i warunki techniczne dotyczące modernizacji EGiB

 27-01-2023

Od 26 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie fotogrametryczne - Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 89

 26-01-2023

Webinarium: „Wymiana danych z wykorzystaniem plików GML w programie EWMAPA” już 1 lutego br.

 25-01-2023

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2022

 23-01-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 20-01-2023

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.07

 19-01-2023

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 19-01-2023

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.09

 17-01-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 17-01-2023

GEOPORTAL – nowy moduł Numerycznego Modelu Terenu w geoportalach naszego autorstwa

 12-01-2023

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

 11-01-2023

Pytania SQL do bazy EWOPIS dla Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2022

 11-01-2023

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.18

 10-01-2023

…informujemy, że z programu EWMAPA 14 można korzystać z bazami z wersji 12 i 13…

 05-01-2023

Numery wewnętrzne telefonów do poszczególnych działów Firmy GEOBID

 04-01-2023

Tradycyjnie zapraszamy w nowym roku do polubienia naszej strony na Facebooku 

 02-01-2023

Aktualności - 2022 rok

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 3 specjalne - grudzień 2022

 27-12-2022

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 23-12-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.04

 22-12-2022

Uwaga użytkownicy systemu OŚRODEK - nowy cennik za udostępnianie materiałów PZGiK w 2023 r.

 15-12-2022

GUGiK: uruchomiono kolejny urzędowy walidator usług – WMS/WFS dla GESUT oraz WMS dla BDOT500

 13-12-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.08

 12-12-2022

GUGiK: Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2023 r. (10 sesji egzaminacyjnych)

 08-12-2022

Od dziś (do wyczerpania zapasów) w przesyłkach z oprogramowaniem znajdziesz nasz kalendarz na 2023 r.

 06-12-2022

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

 01-12-2022

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.09

 30-11-2022

Informacja dla użytkowników geoportali w związku z pismem GGK – KN-IRP.82.622.2022

 29-11-2022

GUGiK: został uruchomiony walidator zgodności usług WMS/WFS osnów szczegółowych (BDSOG)

 29-11-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 29÷30.11.2022

 24-11-2022

Opublikowana została Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

 23-11-2022

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 24.11 br. zostało odwołane

 23-11-2022

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

 21-11-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-NiK.920.57.2022.AC

 17-11-2022

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 24.11.2022

 16-11-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 22÷23.11.2022

 15-11-2022

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 2 - listopad 2022

 10-11-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.03

 10-11-2022

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 15÷17.11.2022

 07-11-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.07

 03-11-2022

GUGiK: został uruchomiony walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) EGiB

 02-11-2022

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 31-10-2022

Są wolne miejsca na szkoleniach online w listopadzie i grudniu - zapraszamy do uczestnictwa

 28-10-2022

Śląskie: Miasto Ruda Śląska – Nowa jakość rudzkich zasobów geodezyjnych

 26-10-2022

UWAGA! Szkolenie zaplanowane na 25÷26 października br. odbędzie się w terminie 03÷04 listopada br.

 24-10-2022

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 27.10.2022

 19-10-2022

Pytanie SQL zwracające z bazy EWOPIS listę budynków z przynajmniej jedną kondygnacją podziemną

 17-10-2022

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.06

 17-10-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.02

 14-10-2022

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.17

 13-10-2022

Opublikowaliśmy terminy szkoleń online na listopad i grudzień br. – zapraszamy do uczestnictwa

 12-10-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z mailem od GGK z dnia 06.10.2022 r.

 07-10-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.06

 06-10-2022

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 11÷13.10.2022

 05-10-2022

Informacja dla użytkowników geoportali w związku z pismem GGK – KN-IRP.82.629.2022

 04-10-2022

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.08

 03-10-2022

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza nabór GGK/1/2022 na stanowisko Głównego Geodety Kraju

 30-09-2022

Są jeszcze wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 04÷05.10.2022
UWAGA - szkolenie będzie prowadzone już w najnowszej – 10. wersji programu OŚRODEK!

 28-09-2022

Do pobrania pierwszy upgrade programu OŚRODEK 10 dla WINDOWS - do wersji 10.01

 26-09-2022

GUGiK: Ponowne zawiadomienie dot. naruszenia ochrony danych osobowych – odpowiedź dla PUODO

 22-09-2022

Informacja o opłacie z tytułu przedłużenia subskrypcji na aktualizację programów w 2023 roku

 22-09-2022

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.05

 21-09-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 04÷05.10.2022
UWAGA - szkolenie będzie prowadzone już w najnowszej – 10. wersji programu OŚRODEK!

 16-09-2022

GUGiK: Czasowa niedostępność rejestrów Ministerstwa Sprawiedliwości (16.09 g. 17:00 ÷ 19.09 g. 06:00)

 15-09-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.05

 14-09-2022

Informacja dla użytkowników geoportali w związku z pismem GGK – KN-IRP.82.622.2022

 13-09-2022

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach online z obsługi programów naszego autorstwa

 09-09-2022

Rzeczpospolita: Geoportal mniej jawny. Strategiczne obiekty usunięte z ogólnodostępnych map

 07-09-2022

GUGiK: Nowe adresy usług danych przestrzennych WMS i WFS (dotychczasowe są aktywne do 12-09 br.)

 05-09-2022

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.04

 31-08-2022

Interwencja RPO po wycieku danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 30-08-2022

Informacja w sprawie zakresu atrybutowego usługi WFS w geoportalach naszego autorstwa

 29-08-2022

Najnowszą wersję programu OŚRODEK 10 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 29-08-2022

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu OŚRODEK 10 w naszej ofercie handlowej

 29-08-2022

GUGiK: Informator Głównego Geodety Kraju – Wydanie 1 - sierpień 2022

 29-08-2022

NOWOŚĆ – OŚRODEK 10 - informacje o najnowszej wersji programu naszego autorstwa

 26-08-2022

Wydana i opublikowana została nowa aktualizacja (1.0.6) aplikacji mobilnej Geoportal 2

 25-08-2022

Opublikowaliśmy harmonogram szkoleń online na październik bieżącego roku - zapraszamy do uczestnictwa

 22-08-2022

GUGiK: Zostaną zniesione opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS

 19-08-2022

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 18-08-2022

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS – ankieta GUGiK dotycząca podziału arkuszowego

 17-08-2022

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.03

 12-08-2022

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 09-08-2022

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację siedemnastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 22-07-2022

Firma GEOBID rozbuduje powiatowy system geoprzestrzenny powiatu nowotarskiego

 19-07-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-OiL.920.16.2022

 15-07-2022

Trzecia kara Prezesa UODO dla GGK – tym razem za niezgłoszenie naruszenia

 14-07-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-EGB.401.121.2022

 13-07-2022

Do pobrania upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.02

 11-07-2022

GUGiK: Nowy schemat aplikacyjny danych EGiB (1.6) XSD opublikowano w repozytorium interoperacyjności

 06-07-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z zapytaniem Podkarpackiego WINGiK

 01-07-2022

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 30.06 br. zostało odwołane

 29-06-2022

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.07

 28-06-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z mailem od GGK z dnia 24.06.2022 r.

 27-06-2022

Do pobrania pierwszy upgrade programu REJCEN 4 dla WINDOWS - do wersji 4.01

 24-06-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 30.06.2022

 22-06-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 28÷29.06.2022

 21-06-2022

Najnowszą wersję programu REJCEN 4 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 20-06-2022

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu REJCEN 4 w naszej ofercie handlowej

 20-06-2022

NOWOŚĆ – REJCEN 4 - informacje o najnowszej wersji programu naszego autorstwa

 20-06-2022

Informujemy naszych kontrahentów, że w piątek 17 czerwca br. – NIE PRACUJEMY

 14-06-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 21÷24.06.2022

 09-06-2022

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

 31-05-2022

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 31.05÷01.06 br. zostało odwołane

 30-05-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.12.2022

 27-05-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.04

 26-05-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 31.05÷01.06.2022
UWAGA - to już ostatni taki kurs przed zbliżającą się wakacyjną przerwą w szkoleniach!

 25-05-2022

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację szesnastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 23-05-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 24÷25.05.2022

 17-05-2022

geoforum.pl – Waldemar Izdebski odwołany ze stanowiska GGK. Alicja Kulka p.o. GKK

 13-05-2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – Oświadczenie Prezesa firmy GEOBID sp. z o.o.

 29-04-2022

Informujemy naszych kontrahentów, że w poniedziałek 2 maja br. – NIE PRACUJEMY

 28-04-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.03

 25-04-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 28.04.2022

 22-04-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 26÷27.04.2022

 20-04-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.17

 13-04-2022

Informacja o kompatybilności wersji 14. i 13. programu EWMAPA

 08-04-2022

Informacja dotycząca integracji programu EWOPIS 8 z przeglądarką EKW

 07-04-2022

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.16

 04-04-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 05÷06.04.2022

 31-03-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.02

 28-03-2022

RPO nie zajął stanowiska w sporze dotyczącym ujawniania numerów ksiąg wieczystych na geoportalu

 24-03-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.16

 16-03-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.8.2022

 15-03-2022

GEOPORTAL – odczyt i wizualizacja plików GML (w tym zgodnych z nowymi schematami XSD)

 14-03-2022

Do pobrania pierwszy upgrade programu EWMAPA 14 dla WINDOWS - do wersji 14.01

 11-03-2022

Opublikowaliśmy terminy szkoleń (online) na miesiąc czerwiec br. - zapraszamy do uczestnictwa

 10-03-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 17.03.2022

 09-03-2022

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składa męska redakcja portalu geobid.pl

 08-03-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 15÷16.03.2022

 07-03-2022

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację piętnastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 07-03-2022

GUGiK: Nowe schematy aplikacyjne XSD zostały opublikowane w repozytorium interoperacyjności

 04-03-2022

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 02-03-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 08÷09.03.2022

 01-03-2022

Dziś mamy „tłusty czwartek” – Wyślij krepla do Afryki! (reg. śl. krepel = pączek)

 24-02-2022

Najnowszą wersję programu EWMAPA 14 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 22-02-2022

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu EWMAPA 14 w naszej ofercie handlowej

 22-02-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z zapytaniem Podkarpackiego WINGiK

 22-02-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 01÷04.03.2022

 22-02-2022

Informacja dla użytkowników programu MIENIE – dotycząca nowej wersji oprogramowania i upg 3.17

 21-02-2022

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.17

 21-02-2022

NOWOŚĆ – EWMAPA 14 - informacje o najnowszej wersji programu naszego autorstwa

 14-02-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z ankietą GGK – operaty styczeń 2022

 11-02-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 16÷17.02.2022

 10-02-2022

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 15.02.2022

 09-02-2022

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.15

 07-02-2022

Informacja dla użytkowników programu REJCEN – dotycząca nowej wersji oprogramowania

 07-02-2022

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.15

 03-02-2022

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.14

 02-02-2022

Opublikowaliśmy harmonogram szkoleń online do maja bieżącego roku włącznie - zapraszamy do udziału

 01-02-2022

GUGiK: Opublikowano treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe z roku 2021

 31-01-2022

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS – dotycząca zestawień zbiorczych

 27-01-2022

GUGiK: Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego na uprawnienia

 26-01-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-OiL.920.1.2021

 20-01-2022

GUGiK: Stanowisko GGK w sprawie wątpliwości przyjmowania papierowych operatów do zasobu

 19-01-2022

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 14-01-2022

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.09

 11-01-2022

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.1.2022

 05-01-2022

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.19

 04-01-2022

Informujemy naszych kontrahentów, że w piątek 7 stycznia br. – NIE PRACUJEMY

 04-01-2022

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.13

 03-01-2022

Aktualności - 2021 rok

Informujemy naszych kontrahentów, że w sylwestra 31 grudnia br. pracujemy w godz. 8.00 - 12.00

 30-12-2021

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Uwagi do projektu można składać do 14 stycznia 2022 r.)

 29-12-2021

Czwartek 30-12-2021 to ostatni dzień na składanie zamówień przez nasz sklep w tym roku

 29-12-2021

GUGiK: Schematy aplikacyjne zostały opublikowane w repozytorium interoperacyjności

 29-12-2021

Informujemy naszych kontrahentów, że w sylwestra 31 grudnia br. – NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY

 28-12-2021

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających nasz portal

 24-12-2021

Instalator składników wymaganych przez oprogramowanie naszego autorstwa – aktualizacja

 22-12-2021

Zestawy sterowników dla kluczy sprzętowych HASP do programu EWMAPA – aktualizacja

 22-12-2021

Informujemy naszych kontrahentów, że w Wigilię 24 grudnia br. – NIE PRACUJEMY

 21-12-2021

Pytania SQL dla użytkowników systemu OŚRODEK - grudzień 2021

 16-12-2021

Informacja w sprawie luki krytycznej w bibliotece Apache Log4j (CVE-2021-44228)

 14-12-2021

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację czternastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 07-12-2021

GUGiK opublikował w repozytorium interoperacyjności schematy aplikacyjne dotyczące udostępniania danych z baz BDOT10k, BDOO oraz KARTO

 06-12-2021

Geoportal zbudowany w technologii naszego autorstwa bohaterem filmu SP w Lublinie pt.: „E-Geodezja”

 01-12-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem GGK – KN-EGB.403.2.2021

 29-11-2021

Opublikowano Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 29-11-2021

Nasza obecność na tegorocznej Konferencji GIS Day 2021 pod hasłem: „GIS moją pasją i inspiracją”

 19-11-2021

Dziękujemy za wszystkie otrzymane życzenia i wyrazy sympatii z okazji naszego jubileuszu!

 16-11-2021

Informujemy naszych kontrahentów, że dni 10 i 12 listopada br. w firmie GEOBID są wolne od pracy.
Świętujemy trzydziestolecie firmy GEOBID, a do Państwa dyspozycji jesteśmy od 15 listopada br.

 09-11-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 17÷18.11.2021

 09-11-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.14

 08-11-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 09.11.2021

 04-11-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.18

 03-11-2021

Opublikowaliśmy terminy szkoleń online na listopad br. – zapraszamy do uczestnictwa

 02-11-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.12

 26-10-2021

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 21-10-2021

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 21-10-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (a): 26÷27.10.2021

 20-10-2021

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uwagi można zgłaszać do 29.10.2021)

 19-10-2021

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (uwagi można zgłaszać do 29.10.2021)

 19-10-2021

KPRM: Informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

 19-10-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 19÷22.10.2021

 13-10-2021

Najnowszą wersję programu BANK OSNÓW 4 zamówisz od dziś w naszym sklepie internetowym

 11-10-2021

Zmiana naszego cennika związana z nową wersją programu BANK OSNÓW 4 w naszej ofercie handlowej

 11-10-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWMAPA 13 – upgrade 13.17

 08-10-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.17

 08-10-2021

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 5÷6 października br. zostało odwołane

 04-10-2021

Informacja o nowych produktach firmy GEOBID oraz zapowiedzi wydawnicze

 01-10-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 05÷06.10.2021

 28-09-2021

GUGiK opublikował nowe wersje schematów plików GML (XSD) do nowych rozporządzeń MRPiT

 27-09-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.11

 23-09-2021

Opublikowaliśmy harmonogram szkoleń na październik bieżącego roku - zapraszamy do udziału

 22-09-2021

GUGiK: GGK zajmuje zdecydowane stanowisko w sprawie poprawiania operatów przyjętych już do zasobu

 21-09-2021

Do pobrania wersja demonstracyjna programu EWOPIS 8 (zawiera zmiany włącznie do wersji 8.10)

 14-09-2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 07-09-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.13

 02-09-2021

RPO pisze do Premiera Rady Ministrów w sprawie uprawnień do klasyfikacji gleboznawczej gruntów

 24-08-2021

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację trzynastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 19-08-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.10

 17-08-2021

geoforum.pl – „Ze zmianami nie można czekać” – wywiad z Głównym Geodetą Kraju

 16-08-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z zapytaniem NIK

 13-08-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.09

 13-08-2021

Geodezja i kartografia od dnia dzisiejszego w nowym Ministerstwie Rozwoju i Technologii

 12-08-2021

Informacja w związku z wejściem w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 06-08-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 30-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

 30-07-2021

GUGiK opublikował schematy aplikacyjne plików GML zaktualizowanych do nowych rozporządzeń

 30-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

 28-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

 28-07-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.16

 28-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

 27-07-2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czeka na publikację

 27-07-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.12

 27-07-2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznychzostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie

 27-07-2021

geoforum.pl – Rok po nowelizacji prawa geodezyjnego [wyniki ankiety]

 26-07-2021

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie

 23-07-2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie

 23-07-2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie

 23-07-2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wersji uwzględniającej uwagi z konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

 22-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

 22-07-2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie

 21-07-2021

Do pobrania upgrade programu MIENIE 3 dla WINDOWS - do wersji 3.16

 21-07-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 16-07-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-IRP.034.1.2021

 14-07-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-OiL.071.28.2021

 06-07-2021

Do pobrania upgrade programu ADRES 3 dla WINDOWS - do wersji 3.17

 22-06-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem ARiMR z dnia 09.06.2021 r.

 21-06-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-IRP.071.251.2021

 17-06-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 22÷25.06.2021

 16-06-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.15

 15-06-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.08

 11-06-2021

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 11 czerwca br. zostało odwołane

 09-06-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (A): 09÷10.06.2021

 01-06-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.11

 28-05-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.07

 27-05-2021

GGK przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (uwagi do projektu można zgłaszać do 9 czerwca 2021 r.)

 27-05-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 07÷08.06.2021

 26-05-2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało do konsultacji projekt specyfikacji danych dla tematu „Planowanie przestrzenne” (uwagi, opinie, rekomendacje do projektu można zgłaszać do 30 czerwca 2021 r.)

 20-05-2021

Opublikowano Ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, która wprowadza nowelizację w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

 19-05-2021

Ostatnie miejsce na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: 25÷28.05.2021

 19-05-2021

GUGiK ⇨ dziś o godz. 10:00 otwarta wideokonferencja poświęcona omówieniu praktycznych aspektów wchodzącego w życie 31 maja 2021 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 18-05-2021

GGK przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (uwagi do projektu można zgłaszać do 28 maja 2021 r.)

 17-05-2021

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 18÷20 maja br. zostało odwołane

 14-05-2021

GGK przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (uwagi do projektu można zgłaszać do 28 maja 2021 r.)

 14-05-2021

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.06

 12-05-2021

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 18÷20.05.2021

 11-05-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.14

 11-05-2021

GGK przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (uwagi do projektu można zgłaszać do 21 maja 2021 r.)

 10-05-2021

Prezydent podpisał nowelizację tzw. specustawy przesyłowej wprowadzającej m.in. niewielką zmianę w art. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego

 07-05-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.10

 06-05-2021

GUGiK zaktualizował listę pytań w przykładowym teście elektronicznym na uprawnienia zawodowe

 04-05-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 30-04-2021

Zostały wolne miejsca na majowych terminach szkoleń online z obsługi programu EWMAPA - zapraszamy

 29-04-2021

Instalator składników wymaganych przez oprogramowanie naszego autorstwa – aktualizacja

 28-04-2021

Zestawy sterowników dla kluczy sprzętowych HASP do programu EWMAPA – aktualizacja

 28-04-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS w związku z pismem GGK – KN-IRP.071.172.2021

 27-04-2021

Zostało jedno wolne miejsce na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (A): 27÷28.04.2021

 23-04-2021

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 22-04-2021

Do pobrania upgrade programu UMOWY 2 dla WINDOWS - do wersji 2.08

 22-04-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. MIENIE (online) - ewidencja mienia gminy lub powiatu: 29.04.2021

 21-04-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWMAPA 12 FB - instalacja na systemach Microsoft Windows 10

 20-04-2021

geoforum.pl – „Coś dla każdego. Polska.geoportal2.pl wkracza na rynek krajowych geoportali”

 19-04-2021

Zostały wolne miejsce na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (A): 27÷28.04.2021

 19-04-2021

Do pobrania upgrade programu WINDYKACJA 5 dla WINDOWS - do wersji 5.06

 16-04-2021

Opublikowaliśmy terminy szkoleń online z obsługi programu EWOPIS i MIENIE - zapraszamy do uczestnictwa

 15-04-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.09

 14-04-2021

Opublikowaliśmy terminy szkoleń online z obsługi programu OŚRODEK - zapraszamy do uczestnictwa

 14-04-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.13

 13-04-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – NG-OiL.071.18.2021

 12-04-2021

Opublikowaliśmy terminy szkoleń online z obsługi programu EWMAPA - zapraszamy do uczestnictwa

 09-04-2021

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zostało podpisane i oczekuje na ogłoszenie

 06-04-2021

Przegląd Geodezyjny 4/2021Artykuł autorstwa Prezesa Krzysztofa Borysa pt. „Polska.geoportal2.pl”

 03-04-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.06

 26-03-2021

Wyłączenie dotychczasowych adresów usług WMS i WMTS dla ortofotomapy w geoportal.gov.pl

 23-03-2021

geoforum.pl – Czy geodeci faktycznie chcą samorządu? [wyniki ankiety]

 22-03-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.12

 17-03-2021

Zostały wolne miejsce na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (A): 30÷31.03.2021

 15-03-2021

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.05

 12-03-2021

Ankieta geoforum.pl zatytułowana: „Samorząd zawodowy: branża jest za czy przeciw?” aktywna do 21 marca

 11-03-2021

GGK przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (uwagi do projektu można zgłaszać do 23 marca 2021 r.)

 10-03-2021

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 16÷18.03.2021

 09-03-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.08

 08-03-2021

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składa męska redakcja portalu geobid.pl

 08-03-2021

Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS 8 - odbieranie zawiadomień z EKW przez szynę usług ZSIN

 05-03-2021

Do pobrania upgrade programu EWOPIS 8 dla WINDOWS - do wersji 8.05

 05-03-2021

5 marca – Dzień Teściowej oraz Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji - Wszystkiego najlepszego!

 05-03-2021

Zostały wolne miejsce na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 16÷18.03.2021

 03-03-2021

Opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

 25-02-2021

Są wolne miejsca na szkoleniu pt. OŚRODEK (online) - zarządzanie zasobem GiK: 02÷03.03.2021

 24-02-2021

Zaktualizowany wzór oświadczenia dla uczestników naszych szkoleń korzystających ze zwolnienia z VAT

 22-02-2021

Zostały wolne miejsce na szkoleniu pt. EWOPIS (online) - prowadzenie bazy EGiB (A): 23÷24.02.2021

 18-02-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.11

 17-02-2021

Łódzkie: Geoportal Miasta Skierniewice z nowymi możliwościami

 16-02-2021

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.29

 15-02-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

 12-02-2021

Dziś mamy „tłusty czwartek” – Wyślij krepla do Afryki! (reg. śl. krepel = pączek)

 11-02-2021

Do pobrania upgrade programu WINPLAN 2 dla WINDOWS - do wersji 2.04

 10-02-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z ankietą GUGiK – OPERATY

 10-02-2021

Z uwagi na zbyt małą ilość uczestników szkolenie zaplanowane na 09÷11 lutego br. zostało odwołane

 08-02-2021

Zostały wolne miejsca na szkoleniu pt. EWMAPA (online) - podstawowa obsługa programu: 09÷11.02.2021

 05-02-2021

Zaktualizowaliśmy mapę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 04-02-2021

Zaktualizowaliśmy listę geoportali powiatowych zbudowanych w naszej autorskiej technologii

 03-02-2021

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

 02-02-2021

Polska.geoportal2.pl – nowy ogólnopolski geoportal autorstwa naszej firmy

 01-02-2021

Do pobrania upgrade programu OŚRODEK 9 dla WINDOWS - do wersji 9.07

 29-01-2021

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach online z obsługi programów naszego autorstwa

 25-01-2021

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 22-01-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z pismem GGK – KN-IRP.071.1.2021

 20-01-2021

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy rejestrację dwunastotysięcznego użytkownika naszego serwisu WWW

 20-01-2021

Aktualizacja darmowego programu QRP umożliwiającego przeglądanie oraz oddrukowanie raportów

 19-01-2021

GUGiK: „Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB” oraz „Przykładowy projekt modernizacji”

 18-01-2021

Do pobrania upgrade programu EWMAPA 13 dla WINDOWS - do wersji 13.10

 18-01-2021

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK w związku z ankietami rozsyłanymi przez WINGiK

 15-01-2021

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 12-01-2021

Informacja o sposobie obliczania opłaty za zgłoszenie uzupełniające od 2021 roku

 07-01-2021

Uwagi firmy GEOBID dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Projekt z 28 grudnia 2020 r.)

 04-01-2021

Do pobrania upgrade programu REJCEN 3 dla WINDOWS - do wersji 3.28

 04-01-2021

PTG: uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych w geodezji

 04-01-2021

Do pobrania upgrade programu UW 5 dla WINDOWS - do wersji 5.08

 04-01-2021

Odwiedza nas 663 gości oraz 4 użytkowników.