Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z zapytaniem PWINGiK

W związku z zapytaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przesłego drogą mailową, o następującej treści:

W nawiazaniu do informacji przekazanej na naradzie w dniu 24.06.2022 r.
uprzejmie prosze o przekazanie danych według załaczonej tabeli w Exelu
przekazane dane winny być z okresu 01.01-30.06.2022 r.
dane te prosze przesłać do dnia 15 lipca 2022 r.za terminowe przekazanie danych z góry dziekuje

Jolanta Bryl
Kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
tel. (017) 867-1516

- należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytanie:

select WYN.*, Wyn.D_weryfikacji-Wyn.D_zaw_o_wyn  as "Czas weryf. kalend" from (
select 
(select N.Numer from kerg_num1(id_roboty) N)  as "Identyfikator zgłoszenia",
O.Klucz,
o.Nazwa1,
o.Nazwa2,
(select list (t.nazwa_a) from kergasor S, asortym T where a.id_roboty=s.id_roboty
and s.id_asort=t.uid) as "Cele pracy",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as D_zaw_o_wyn,
R.Pow_obszaru as Powierzchnia,
(select min(Data_wer) as Data_weryfikacji from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5) )) as D_weryfikacji
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R, osoby O 
where 
R.wykon=O.uid and
A.Data_zawiad between '2022-01-01' and '2022-06-30'
and a.id_roboty=R.uid) WYN

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.