Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – KN-IRP.071.1.2021

Ostatnia aktualizacja pytań - 26.01.2021 r.

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Głównego Geodety Kraju o sygnaturze KN-IRP.071.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytania. Numer przed opisem odpowiada kolumnie Lp z ankiety.

Wartość wpływów w 2019

4) z tytułu opłat za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 and r.pozycja <> '16.3'
and r.pozycja <> '16.4'
and K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

5) z tytułu opłat za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and (r.pozycja = '16.3' or r.pozycja = '16.4')
and K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

6) za wydanie wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisy uproszczone i wypisów bez danych osobowych) na wniosek

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

7) za wydanie (na wniosek):

 • wyrysów z mapy ewidencyjnej
 • wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and (c.tab_lp = 5 or c.tab_lp = 6 or c.tab_lp = 7 or c.tab_lp = 8 )
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

8) za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where k.uid=r.id_zam 
and K.typ_kerg='Z' and coalesce(id_zud,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

9) z tytułu udostępniania informacji z Rejestru cen nieruchomości

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=12
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

10) z tytułu udostępniania innych materiałów i kopii dokumentów nie ujętych w powyższych pozycjach

Od wyniku poniższego zapytania odjąć sumę wyników zapytań powyższych

select sum(K.Kwota_f) from kart_zam K
where 
k.nr_vat <> 0 and
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

Wartość wpływów w 2020

12) z tytułu opłat za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 and r.pozycja <> '16.3'
and r.pozycja <> '16.4'
and K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

13) z tytułu opłaty zryczałtowanej

select sum(coalesce(Opl_aktual,0)-coalesce(opl_poprz,0) ) as wartosc
from kart_zam K
where 
 K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

14) z tytułu opłat za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and (r.pozycja = '16.3' or r.pozycja = '16.4')
and K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

15) za wydanie wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisy uproszczone i wypisów bez danych osobowych) na wniosek

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <>5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

16) za wydanie (na wniosek):

 • wyrysów z mapy ewidencyjnej
 • wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and (c.tab_lp = 5 or c.tab_lp = 6 or c.tab_lp = 7 or c.tab_lp = 8 )
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

17) za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K
where k.uid=r.id_zam 
and K.typ_kerg='Z' and coalesce(id_zud,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

18) z tytułu udostępniania informacji z Rejestru cen nieruchomości

select sum(R.Wartosc) as wartosc
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=12
and coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

19) z tytułu udostępniania innych materiałów i kopii dokumentów nie ujętych w powyższych pozycjach

Od wyniku poniższego zapytania odjąć sumę wyników zapytań powyższych

select sum(K.Kwota_f) from kart_zam K
where 
k.nr_vat <> 0 and
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

W tej pozycji mieszczą się również zaokrąglenia do 30 zł

21) Liczba wystawionych i opłaconych dokumentów DOO (szt) w 2019 r.
Literalnie powinno to być zapytanie:

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

ale wykonując analogiczne zapytanie dla roku 2020 utracimy DOO wystawione w 2019 i opłacone w 2020 więc chyba bardziej prawidłową formą jest:

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
and k.D_zaplaty is not null

lub uproszczona forma przy założeniu wystawione=zapłacone, niezapłacone - anulowane (lub brak odnotowywania daty zapłaty)

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

22) Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych
w 2019 r. wszystkich

select count(*) 
from roboty R
where r.rok=2019

23) Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych
w 2019 r. w postaci elektronicznej

select count(*) 
from roboty R
where r.rok=2019 and r.osow=3

24) Liczba uwierzytelnionych dokumentów w 2019 r.

select sum(R.Ilosc) as Liczba
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and (r.pozycja = '16.3' or r.pozycja = '16.4')
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

25) Liczba udostępnionych wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisów uproszczonych i wypisów bez danych osobowych) w 2019 r.
- w sensie liczby sztuk tzn na jednym wniosku może być kilka wypisów, bez wyrysów, jak w pkt 6.

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

Gdyby miały być uwzględnione wyrysy:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'

26) Liczba udostępnionych wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisów uproszczonych i wypisów bez danych osobowych) w 2019 r.
j.w.
w postaci elektronicznej

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
and k.osow=3

Gdyby miały być uwzględnione wyrysy:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
and k.osow=3

27) Liczba wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów w 2019 r.
tzn. bez wypisów i wyrysów (tabela 11)
Wnioski zawierające równocześnie wypisy i inne materiały nie są uzwględniane

select count(*) as Liczba_wnioskow
from kart_zam K
where 
 coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
and not exists
(select r.uid from rozlicz R, cenniki C where
k.uid=r.id_zam
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 )

28) j.w.
w postaci elektronicznej

select count(*) as Liczba_wnioskow
from kart_zam K
where 
 coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
and not exists
(select r.uid from rozlicz R, cenniki C where
k.uid=r.id_zam
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 ) 
and k.osow=3

29) Liczba narad koordynacyjnych w 2019 r.
(sensie liczba spraw):

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2019

30) Liczba narad koordynacyjnych w 2019 r. w postaci elektronicznej

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2019 and z.osow=3

albo (w tym przypadku wszyscy uczestnicy wypowiedzieli się przez geoportal)

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2019 
and not exists
(select s.uid from ZUD_SKLAD S where s.id_zud=z.uid and coalesce(s.osou,3) <> 3)

31) Liczba operatów technicznych
w 2019r.

select count(*) from operaty where c3=2019

32) Liczba operatów technicznych
w 2019r. przyjętych do zasobu w postaci dokumentu elektronicznego
(pod warunkiem wypełnienia w operacie pola Postać - elektroniczna; przypominamy, że zeskanowany operat nie jest operatem w postaci elektronicznej, to jest kopia operatu, natomiast sam operat jest w postaci nieelektronicznej)

select count(*) from operaty where c3=2019
and postac_mat=88

Alternatywne zapytanie - nie uzwględnia operatów elektronicznych, które wpłynęły inaczej niż przez geoportal (nie zostały wysłane jako operat przez geoportal)

select count(*) from operaty O where c3=2019
and exists
(select D.uid from operdok D , roboty R where O.id_roboty=R.uid 
and D.typ='K' and d.id_ope=R.uid and D.adres in ('OZIP', 'OPDF'))

33) Liczba wystawionych i opłaconych dokumentów DOO (szt) w 2020 r.
Literalnie powinno to być zapytanie:

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and k.D_zaplaty between '2020-01-01' and '2020-12-31'

ale wykonując analogiczne zapytanie dla roku 2019 utracimy DOO wystawione w 2019 i opłacone w 2020 oraz wystawione w 2020 i opłacone w 2021 więc chyba bardziej prawidłową formą jest:

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and k.D_zaplaty is not null

lub uproszczona forma przy założeniu wystawione=zapłacone, niezapłacone - anulowane (lub brak odnotowywania daty zapłaty)

select count(*) 
from kart_zam K
where 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

34) Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych
w 2020 r. wszystkich

select count(*) 
from roboty R
where r.rok=2020

35) Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych
w 2020 r. w postaci elektronicznej

select count(*) 
from roboty R
where r.rok=2020 and r.osow=3

36) Liczba uwierzytelnionych dokumentów w 2020 r.

select sum(R.Ilosc) as Liczba
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and (r.pozycja = '16.3' or r.pozycja = '16.4')
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

37) Liczba udostępnionych wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisów uproszczonych i wypisów bez danych osobowych) w 2020 r.
- w sensie liczby sztuk tzn na jednym wniosku może być kilka wypisów, bez wyrysów, jak w pkt 6.

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

Gdyby miały być uwzględnione wyrysy:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'

38) Liczba udostępnionych wypisów z operatu ewidencyjnego (w tym wypisów uproszczonych i wypisów bez danych osobowych) w 2020 r.
j.w.
w postaci elektronicznej

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and k.osow=3

Gdyby miały być uwzględnione wyrysy:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and k.osow=3

39) Liczba wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów w 2020 r.
tzn. bez wypisów i wyrysów (tabela 11)
Wnioski zawierające wypisy i inne materiały nie są uzwględniane

select count(*) as Liczba_wnioskow
from kart_zam K
where 
 coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and not exists
(select r.uid from rozlicz R, cenniki C where
k.uid=r.id_zam
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 )

40) j.w.
w postaci elektronicznej

select count(*) as Liczba_wnioskow
from kart_zam K
where 
 coalesce(id_kerg,0) = 0
and coalesce(id_zud,0) = 0
and 
k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
and not exists
(select r.uid from rozlicz R, cenniki C where
k.uid=r.id_zam
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 ) 
and k.osow=3

41) Liczba narad koordynacyjnych w 2020 r.

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2020

albo (w tym przypadku wszyscy uczestnicy, którzy się wypowiedzieli, zrobili to przez geoportal)

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2020 
and not exists
(select s.uid from ZUD_SKLAD S where s.id_zud=z.uid and coalesce(s.osou,3) <> 3)

42) Liczba narad koordynacyjnych w 2020 r. w postaci elektronicznej

select count(*) as Liczba_spraw
from ZUD Z 
where 
Z.rok=2020 and z.osow=3

43) Liczba operatów technicznych
w 2020r.

select count(*) from operaty where c3=2020

44) Liczba operatów technicznych
w 2020 r. przyjętych do zasobu w postaci dokumentu elektronicznego
(pod warunkiem wypełnienia w operacie pola Postać - elektroniczna; przypominamy, że zeskanowany operat nie jest operatem w postaci elektronicznej, to jest kopia operatu, natomiast sam operat jest w postaci nieelektronicznej)

select count(*) from operaty where c3=2020
and postac_mat=88

Alternatywne zapytanie - nie uzwględnia operatów elektronicznych, które wpłynęły inaczej niż przez geoportal (nie zostały wysłane jako operat przez geoportal)

select count(*) from operaty O where c3=2020
and exists
(select D.uid from operdok D , roboty R where O.id_roboty=R.uid 
and D.typ='K' and d.id_ope=R.uid and D.adres in ('OZIP', 'OPDF'))

W wypadku wątpliwości interpretacyjnych można wykonać zapytanie

======= dla roku 2019 ↓

select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between '2019-01-01' and '2019-12-31'
group by
K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK,r.wspCl

======= dla roku 2020 ↓

select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between '2020-01-01' and '2020-12-31'
group by
K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK,r.wspCl

i w odpowiednie tabelki wpisać odpowiednie sumy wyniku zapytania

W przypadku niestandardowych cenników (rodzaj ceny inny niż 8), zapytania można zmodyfikować przez zastąpienie
R_ceny=8
na R_ceny=<wartość używana w bazie danych>

 

 

Odwiedza nas 186 gości oraz 1 użytkownik.