Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG-OiL.920.1.2021

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Głównego Geodety Kraju o sygnaturze NG-OiL.920.1.2021 z dnia 17 stycznia 2022 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytania:

1. Kwoty opłat zgodnie z cennikiem z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [Poz. załącznika do ustawy pgik]

- wg daty wystawienia DOO:

select r.Pozycja, count(*) as "Liczba wystąpień", sum(Ilosc) as "Suma jednostek miary",
sum(Wartosc) as Wartosc from rozlicz R, kart_zam K where k.uid=r.id_zam
and k.Nr_vat <> 0 and k.D_fakt between '2021-01-01' and '2021-12-31' group by Pozycja

- wg daty zapłaty DOO:

select r.Pozycja, count(*) as "Liczba wystąpień", sum(Ilosc) as "Suma jednostek miary",
sum(Wartosc) as Wartosc from rozlicz R, kart_zam K where k.uid=r.id_zam
and k.Nr_vat <> 0 and k.D_zaplaty between '2021-01-01' and '2021-12-31' group by Pozycja

2. Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art.12 ust. 1 pkt 3 [Tabela 16a]

- wg daty wystawienia:

select sum(coalesce(Opl_aktual,0)-coalesce(opl_poprz,0) ) as wartosc
from kart_zam K
where 
 K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_fakt between '2021.01.01' and '2021.12.31'

- wg daty zapłaty:

select sum(coalesce(Opl_aktual,0)-coalesce(opl_poprz,0) ) as wartosc
from kart_zam K
where 
 K.typ_kerg='K' and coalesce(id_kerg,0) <> 0
and 
k.D_zaplaty between '2021.01.01' and '2021.12.31'

Łączna kwota wpływów powstała z podsumowania powyższych pozycji może się różnić od sumy DOO za wskazany okres ze względu na zaokrąglenia oraz koszty wysyłki.

3. Liczba wszystkich wystawionych dokumentów DOO (szt.) w 2021 r. na podstawie prefiksów (jeśli data zapłaty nie jest wypełniona w systemie):

select Jedn_seg, count(*) from kart_zam
where d_fakt between '2021.01.01' and '2021.12.31'
group by jedn_seg

4. Liczba wszystkich wystawionych i zapłaconych dokumentów DOO (szt.) w 2021 r. na podstawie prefiksów:

select Jedn_seg, count(*) from kart_zam
where d_fakt between '2021.01.01' and '2021.12.31'
and d_zaplaty between '2021.01.01' and '2021.12.31'
group by jedn_seg

5. Liczba wystawionych dokumentów DOO (szt.) w 2021 r., gdzie wnioski/zgłoszenia wpłynęły elektronicznie, na podstawie prefiksów (jeśli data zapłaty nie jest wypełniona w systemie):

select Jedn_seg, count(*) from kart_zam
where d_fakt between '2021.01.01' and '2021.12.31'
and osow=3
group by jedn_seg

6. Liczba wystawionych i zapłaconych dokumentów DOO (szt.) w 2021 r,. gdzie wnioski/zgłoszenia wpłynęły elektronicznie, na podstawie prefiksów:

select Jedn_seg, count(*) from kart_zam
where d_fakt between '2021.01.01' and '2021.12.31'
and d_zaplaty between '2021.01.01' and '2021.12.31'
and osow=3
group by jedn_seg

7. Gdyby z prefiksu nie wynikała liczba wydanych wypisów z EGiB, wówczas można posiłkować się zapytaniem:
(tu liczba wypisów jest w w sensie liczby sztuk tzn. na jednym wniosku może być kilka wypisów).
W wypadku wątpliwości interpretacyjnych, które pozycje należy sumować do "liczby wydanych wypisów" można posiłkować się zapytaniem 1:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2021-01-01' and '2021-12-31'

- dla wniosków, które wpłynęły w postaci elektronicznej:

select sum(R.Ilosc) as Liczba_wypisow
from rozlicz R, kart_zam K, cenniki C
where r.R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0 
and C.r_ceny=r.r_ceny and C.nr_cennika=R.nr_cennika and C.pozycja=R.pozycja
and c.tab_nr=11 and c.tab_lp <> 5 and c.tab_lp <> 6 and c.tab_lp <> 7 and c.tab_lp <> 8 
and 
k.D_fakt between '2021-01-01' and '2021-12-31'
and k.osow=3

8. Liczba operatów technicznych w 2021 r.:

select count(*) from operaty where c3=2021

9. Liczba operatów technicznych w 2021r. przyjętych do zasobu w postaci dokumentu elektronicznego
(pod warunkiem wypełnienia w operacie pola Postać - elektroniczna; przypominamy, że zeskanowany operat nie jest operatem w postaci elektronicznej, to jest kopia operatu, natomiast sam operat jest w postaci nieelektronicznej):

select count(*) from operaty where c3=2021
and postac_mat=88

Odwiedza nas 92 gości oraz 1 użytkownik.