Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG-OiL.071.28.2021

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Głównego Geodety Kraju o sygnaturze NG-OiL.071.28.2021 z dnia 02 lipca 2021 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytania.

1. Terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych, które zostały przekazane do weryfikacji w II kwartale 2021 r. - przypominamy wcześniejsze zapytanie.

select 
(select N.Numer from kerg_num1(id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as "Data_weryfikacji" from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)  )),
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia"
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R 
where 
A.Data_zawiad between '2021-04-01' and '2021-06-30'
and a.id_roboty=R.uid

2. Identyfikatory prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały przekazane jeszcze do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z informacją o dacie zgłoszenia i dacie planowanego zakończenia.

select 
(select N.Numer from kerg_num1(r.uid) N ) as "Identyfikator zgłoszenia",
r.d_zglosz as "Data zgłoszenia",
r.d_p_zak as "Data planowanego zakończenia"
from  roboty R 
where d_zglosz < '2020-07-31' and W_toku='1'

Odwiedza nas 108 gości oraz 1 użytkownik.