Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z ankietami rozsyłanymi przez WINGiK

W dniach 14-15.01.2021 dotała do nas informacja o żądaniu udostępniania informacji o terminach weryfikacji prac geodezyjnych kierowanym przez wingik z różnych województw do Starostów. W celu łatwego pozyskania takiej informacji publikujemy zapytanie SQL w dwóch wersjach - pełnej i uproszczonej.

W opcji Baza → Monitor zapytań należy wybrać zakładkę Zaawansowane i wkleić zapytanie. Następnie nacisnąć przycisk Wykonaj. Rezultat zapytania można zapisać w pliku tekstowym możliwym do zaimportowania przez arkusz kalkulacyjny.

Warunkiem prawidłowego wykonania pełnej wersji niniejszego zapytania jest:

 1. Prawidłowe przyporządkowanie pozycji ze słownika statusów do predefiniowanej listy statusów, opisane w pliku aktualizacjado9.pdf (zlokalizowanym w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → uzupełnienia → Aktualizacja do wersji 9) na str 12.
 2. Systematyczne uzupełnianie statusów przy zgłoszeniach prac geodezyjnych
  (dotyczy statusów o predefiniowanych nazwach:
  'wpłynął wniosek o przyjęcie operatu',
  'pozytywna weryfikacja',
  'negatywna weryfikacja').

Wersja pełna ↓

select 
(select N.Numer from kerg_num1(id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
R.Pow_obszaru as Powierzchnia,
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as Data_weryfikacji from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5) ))
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R 
where 
A.Data_zawiad between '2020-07-31' and '2020-12-31'
and a.id_roboty=R.uid

Wersja uproszczona ↓

select 
(select N.Numer from kerg_num1(uid) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
R.Pow_obszaru as Powierzchnia,
R.D_wplywu as "Data zawiadomienia o wynikach",
coalesce(R.D_wynkontr,D_negat) as Data_weryfikacji
from roboty R where d_wplywu between '2020-07-31' and '2020-12-31'

Jeśli w danym PODGiK nie są prawidłowo rejestrowane statusy zgłoszeń, ankietę można wypełnić na podstawie uproszczonej wersji zapytania, jednakże uproszczona wersja wykazuje jedynie jedną weryfikację zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Jednocześnie informujemy Państwa, że obecnie pracujemy również nad kolejną ankietą - w związku z pismem Głównego Geodety Kraju KN-IRP.071.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. i niebawem opublikujemy niezbędnie zapytania SQL.

Odwiedza nas 91 gości oraz 1 użytkownik.