Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.12.2022

Aktualizacja: 2022-06-02

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Małopolskiego WINGiK o sygnaturze IG-I.7220.3.21.2022.OK z dnia 25 maja 2022 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytanie.

W związku z kolejnymi ankietami, od kolejnych WINGiK różniących się szczegółami prosimy o analizę poniższych zapytań i wybrania najbardziej zbliżonego do oczekiwania konkretnego WINGiK-a.

Terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych, które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwietniu-maju 2022 r. wraz z celem pracy.

Wariant 1 i 2 wykonywane są wg daty wpłynięcia zawiadomienia o zakończeniu prac.

Wariant 1 - dla każdego celu osobny wiersz:

select 
(select N.Numer from kerg_num1(a.id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
t.nazwa_a,
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as "Data_weryfikacji" from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)  )),
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia"
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R, kergasor S, asortym T  
where 
A.Data_zawiad between '2022-04-01' and '2022-05-31'
and a.id_roboty=R.uid
and r.uid=s.id_roboty
and s.id_asort=t.uid

Wariant 2 - lista celów przy zgłoszeniu:

select 
(select N.Numer from kerg_num1(a.id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
(select list (t.nazwa_a) from kergasor S, asortym T 
where a.id_roboty=s.id_roboty and s.id_asort=t.uid) as "Cele pracy",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as "Data_weryfikacji" from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)  )),
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia"
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R  
where 
A.Data_zawiad between '2022-04-01' and '2022-05-31'
and a.id_roboty=R.uid

Wariant 3 - Wykonywany jest wg daty przyjęcia operatu (dla operatów przyjętych w okresie od .. do)
Liczba dni przekroczenia i liczba dni weryfikacji obliczane są bez uwzględnienia dni wolnych od pracy.
W zapytaniu SQL nie da się nie uwzględniać dni wolnych od pracy.
Termin weryfikacji wyznaczany jest programowo w systemie Ośrodek i uwzględnia dni wolne od pracy

select
(select N.Numer from kerg_num1(r.uid) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
(select list (t.nazwa_a) from kergasor S, asortym T where r.uid=s.id_roboty and s.id_asort=t.uid)
as "Cele pracy",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
o.pesel as "Identyfikator wykonawcy",
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia",
r.D_wplywu as "Data zawiadomienia o wynikach",
r.D_wynkontr as "Data weryfikacji",
r.Termin_weryfik "Termin weryfikacji",
iif (r.Termin_weryfik < r.D_wynkontr, 'TAK','Nie') as "Czy upłynął termin weryfik",
iif (r.Termin_weryfik < r.D_wynkontr, r.D_wynkontr - r.Termin_weryfik,0) as "Liczba dni przekroczenia",
r.D_wynkontr - r.D_wplywu as "Liczba dni weryfikacji"
from roboty R, osoby O 
where 
r.zlecen=o.uid and
r.d_prz_o 
between '2022-04-01' and '2022-05-31'

Odwiedza nas 289 gości oraz 0 użytkowników.