Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 8 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 8.18:

 • Dodano filtr na wyszukiwanie według obrębu zawiadomień z EKW.
 • Dodano opcję eksportu do formatu GML wg poprzedniego rozporządzenia tylko atrybutów wymaganych oraz zgodnych z aktualnym rozporządzeniem.
 • Odblokowano funkcję wyświetlania i dodawania skanów dla dokumentów typu Księga Wieczysta.
 • Dodanie do monitora SQL zapytań generujących listę działek, której użycie pozwala wydać dane w formacie GML dla GUS zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publiczne na rok 2022.
 • Dodano możliwość automatycznego przenumerowania budynków na podstawie pliku tekstowego.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 8.17:

 • Dokonano aktualizacji wzorców.
 • Modyfikacja eksportu i importu danych do formatu GML.

Uaktualnienie do wersji 8.16:

 • Nastąpiła zmiana struktury bazy danych. Wymagane jest jednorazowe zalogowanie do bazy jako SYSDBA.
 • Dodano eksport do GML-a według wytycznych z nowego rozporządzenia.
 • Dodano opcje eksportu danych do GML-a: osób fizycznych bez adresów, bez KW i dokumentów własności oraz bez opisów dokumentów.
 • Dodano opcje przenoszenia do archiwum budynków projektowanych i w budowie.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów z OŚRODKA.
 • Zwiększono rozmiar niektórych pól konicznych do poprawnego imporu z systemu PESEL.
 • Poprawio o interfejs WEWOP.DLL.
 • Dodano możliwość korzystania z internetowej informacji o księdze wieczystej bezpośrednio ze strony:
  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl.
  W tym przypadku należy w ustawieniach programu na zakładce "Internet" przełączyć format informacji o KW na pozycję "GOV".

UWAGA WAŻNE!!!

 • Przed aktualizacją programu EWOPIS do wersji 8.16, należy wykonać uaktualnienie programu EWMAPA do wersji 14.02.
 • W przypadku korzystania ze starszych wersji programu EWMAPA, po wykonaniu uaktualnienia programu EWOPIS do wersji 8.16 należy wkopiować do katalogu gdzie zainstalowany jest program EWMAPA plik wewop.dll.
 • Wykonanie powyższych czynności dotyczy również EWMAPY będącej serwerem danych WMS.
 • Jest to konieczne dla prawidłowego ewaluowania zmiennych prezentujących na mapie funkcje budynków.

Uaktualnienie do wersji 8.15:

 • Poprawiono zestawienie roczne budynków.
 • Zoptymalizowano przydzielanie jednostek do grup.

Uaktualnienie do wersji 8.14:

W tym celu należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w katalogu: Zestawienia_zbiorcze_2021, w pliku: czytajTo.
Zestawienia zbiorcze powinny być generowane przez użytkownika z prawami conajmniej zapisu do bazy.


Uaktualnienie do wersji 8.13:

 • Dodano możliwość wysyłki zawiadomień ze zmian osobowych.
 • Dodano mozliwość aktualizacji wszystkich osób fizycznych na podstawie rejestru PESEL.

Uaktualnienie do wersji 8.12:

 • Dodano możliwość wysyłania zawiadomień do gmin (opcja niedostępna w wersji programu przeznaczonej dla gmin).
 • Dodano wyszukiwanie po KW oraz eksport zawiadomień z EKW do pliku tekstowego.
 • Poprawiono edycję adresu w oknie osób fizycznych.
 • Dodanie opcji eksportu do GML'a tylko wybudowanych budynków.

Uwaga: aby umożliwić drukowanie pełnych wypisów z rejestru działek, budynków i lokali dla wybranych przedmiotów należy w katalogu WZORCE utworzyć kopię plików zaczynających się odpowiednio od 21, 31, 41. Nazwy skopiowanych plików zmienić tak aby zaczynały się odpowiednio od: 28, 38, 48.


Uaktualnienie do wersji 8.11:

 • Dodano możliwość komentowania zwrotów zawiadomień wysyłanych do EKW. Dzięki temu wysyłanie zwrotów będzie możliwe po dodaniu odpowiedniego komentarza.
  Wymagana jest aktualizacja programu NKWService i zmiana struktury bazy NKW za pomocą NKWServiceAPI.exe.
  Następnie w programie EWOPIS należy dopisać komentarz do zwrotów czekajacych w kolejce na wysłanie.
 • Wydłużono nazwę skróconą i pełną ulicy a także nazwę własną adresu.
 • Zmieniono wygląd okna jednostek rejestrowych wyświetlanego z pozycji przedmiotu.
  Dzięki temu ułatwiono dostęp do wykonania pełnego wypisu z rejestrów przedmiotowych.
 • Możliwość wyswietlania pełnych numerów działek w raporcie z porówniania działek z programem EWMAPA.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.10:

 • Zaprzestano drukowania na wypisach z rejestru gruntów innych budynków niż ze statusem "wybudowane" lub bez statusu.
 • Poprawiono wydruk powierzchni zabudowy dla wypisów z rejestru gruntów.
 • Poprawiono wzorzec formatki wypisu z rejestru lokali.
 • Dodano formatki dla wypisów przedmiotowych uwzględniające numer księgi wieczystej oraz bez danego atrybutu.
 • Dodano w opcji ustawień programu w zakładce wydruki możliwość drukowania adresów do korespondencji na wypisach i zawiadomieniach, automatycznie i domyślnie program zgodnie z rozporządzeniem nie drukuje adresu do korespondencji dla podmiotów.

Uaktualnienie do wersji 8.09:

 • Zaktualizowano wydruki do zgodności z nowym rozporządzeniem w sprawie EGiB.

Po przeprowadzeniu aktualizacji należy z katalogu Wzorce2 do katalogu Wzorce przekopiować pliki o rozszerzeniu *.atx - ze szczególnym uwzględnieniem plików posiadających w tytule skrót NR. Od wersji 8.09 wypisy generowane z okien przedmiotów ewidencji (tj. działek, budynków czy lokali) będą wypisami uproszczonymi lub przedmiotowymi, wypisy opisane w §36 ust.2 rozporządzenia w sprawie EGiB będą dostępne z poziomu okna jednostek rejestrowych. Pozostawiono możliwość generowania wypisów z kartotek budynków oraz lokali ze względu na fakt zawarcia takich pozycji we wzorze wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (zał. 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r.) oraz ich szczegółowe zdefiniowanie wraz z podaniem przeznaczenia dla potrzeb dokonywania wpisu w księdze wieczystej opisanym w przypisie nr 6 do wniosku.


Uaktualnienie do wersji 8.08:

 • Poprawiono wydruki dla korespondencji seryjnej. Nie są już uwzględniane podmioty archiwalne.
 • Znacznie zwiększono prędkość zatwierdzania zmian i kontroli praw związanych.
 • Poprawiono opcję przenoszenia władających do właścicieli w jednostkach rejestrowych.
 • Naprawiono problem z zapamiętywaniem ostatnich parametrów drukarki.

Uaktualnienie do wersji 8.07:

 • Dodano obsługę komunikatów z programu OŚRODEK. Funkcjonalność dostępna z poziomu Menu → Plik : Komunikaty z OŚRODKA.
  Widoczna przy połączeniu EWOPIS 8 z programem OŚRODEK - jak przy wizualizacji operatów z OŚRODKA, oraz dla użytkowników baz OŚRODKA.
  Operacje do wykonania w komunikatorze podobne są do działań dla Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.
 • Umożliwiono wyswietlanie archiwalnych wypisów dla zmian (wymagana jest włączona opcja Ewidencja Wydruków).
 • Naprawiono błąd w porównywaniu powierzchni działek z programem EWMAPA.
 • Naprawiono problem z dostępem do podpisu elektronicznego, który występował w niektórych przypadkach.
 • Umożliwiono administratorowi (SYSDBA) ustalić domyslny katalog, do którego zapisywane są wydruki (PDF, QRP): "Ustawienia programu → zakładka Wydruki".
  W razie gdy administartor nie ustali takiego katalogu zapamiętywany jest ostatnio wybrany.
 • Wyłączono drukowanie dzierżaw na wypisach. Pozostawiono jednak możliwość ponownego ich włączenia (Ustawienia programu → zakładka wydruki → Opcje administratora).

Uaktualnienie do wersji 8.06:

 • Dodawanie dokumentu typu księga wieczysta do słownika dokumentów na podstawie zawiadomienia EKW.
 • Naprawiono rozmiary niektórych okien.
 • Poprawiono i uzupełniono interfejs WEWOP.DLL o dane dot. grupy rejestrowej.
 • Naprawiono NKWService. Po aktualizacji programu EWOPIS należy zainstalować poprawkę korzystając z instalatora znajdującego się w NKW/NKWSetup.exe wskazując miejsce poprzedniej instalacji.

Uaktualnienie do wersji 8.05:

 • Naprawiono wyświetlanie opisu w informacji o zmianie.
 • Dokonano aktualizacji skryptu tworzącego nową bazę danych.
 • Naprawiono wyświetlanie archiwalnych wydruków zapisanych w poprzednią wersją programu.
 • Poprawiono komunikację z programem OŚRODEK.
 • Naprawiono kontrolę powiązania budynku z działką w programie EWMAPA.
 • Lepsze dopasowanie kolorów czcionek w tabelkach podczas aktywnego trybu zmiany.
 • Dodano program obsługujący powiadomienia z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

W katalogu: EWOPIS\INSTR – znajduje się instrukcja zawierajaca opis jego działania.
Natomiast w katalogu: EWOPIS\NKW – jest instalator programu współpracującego z szyną usług ZSiN.

W celu aktywowania opcji pobierania zawiadomień z EKW prosimy o kontakt z Panem Marcinem Adamowiczem w GUGiK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Uaktualnienie do wersji 8.04:

 • Dodano użytek Tr do listy dopuszczalnych oznaczeń.
 • Zlikwidowano problem uniemożliwiający usuwanie budynków z działki.

Uaktualnienie do wersji 8.03:

 • Zlikwidowano problem dotyczący tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.
 • Usunięto problem z uruchamianiem pomocy zdalnej z menu "Pomoc/Zdalny pulpit".
 • Naprawiono usterkę zwiazaną z brakiem polskich znaków w komunikacji z PESEL.

Uaktualnienie do wersji 8.02:

 • Usunięto błąd dotyczący logowania i wyświetlania informacji o KW z Internetu.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający wyświetlenie skanu dokumentu.

Uaktualnienie do wersji 8.01:

 • Naprawiono błąd logowania dla użytkowników innych niż SYSDBA.

Uaktualnienie do wersji 8.00:

 • Zainteresowanych informacją o nowych funkcjonalnościach w programie EWOPIS 8 odsyłamy do zamieszczonego poniżej suplementu.
  Pliki:
  EWOPIS 8 - suplement do wersji 7 Popularne

  Pobierz  Wielkość
  Pobrany
  1.12 MB
  4292

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 8.18 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 8
Wielkość: 36249077 B
Dodany: 2023-01-11
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 176 gości oraz 1 użytkownik.