Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 7 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 7.16:

 • Ograniczenie drukowania podmiotów dzierżaw w zależności od daty generowania wypisu,
 • Poprawienie błędu w kontroli danych do GML-a,
 • Zlikwidowano błąd RuntimeError występujący podczas zamykania programu EWOPIS.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 7.15:

 • Poprawiono wydruk podmiotów grupowych,
 • Dodanie opcji eksportu danych do formatu GML bez dzierżaw,
 • Poprawiono eksport do GML-a w zakresie załączników do dokumentów.

Uaktualnienie do wersji 7.14:

 • Poprawiono usługę łączenia się z rejestrem PESEL,
 • Dodano obsługę wspólnot gruntowych oraz spółek do zarządzania tymi wspólnotami,
 • Dodano wypis uproszczony z rejestru gruntów (21NR_WYP_UPROSZCZONY2), który generuje tylko jeden dokument dla działek zaznaczonych z jednego obrębu,
 • Poprawiono generowanie statystyk dla zmian,
 • Poprawiono moduł importu SWDE.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.13:

 • Dodano usługę połączenia z rejestrem REGON. Aby z niej skorzystać nie są potrzebne żadne dodatkowe ustawienia, czy też osobna konfiguracja – jedynie połączenie z Internetem,

 • Usunięto błąd - brak eksportu nazwisk do GML'a,
 • Poprawiono opcję rezerwowania numerów działek nie uwzględniając archiwum DOS.

Uaktualnienie do wersji 7.12:

 • Dodano usługę połączenia z rejestrem PESEL. Szczegółowa instrukcja dotycząca funkcjonalności tej usługi znajduje się w menu programu w zakładce Pomoc → Informacja o połączeniu z PESEL. Informacja dla administratora programu oraz szczegóły konfiguracji usługi znajdują się w folderze INSTR w katalogu, w którym zainstalowany jest program EWOPIS,
 • Dodano kontrole identyfikatorów lokali – w związku z pismem GGK KN-IRP.071.12.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
  [Menu: Plik → Kontrola danych → Kontroluj dane wg nowego rozporządzenia],
 • Usunięto błąd połączenia w przypadku szukania osób w bazach jeśli ustawiony był port IP,
 • Dodano możliwość konfiguracji dotyczącej sposobu numeracji budynków dla każdego obrębu z osobna,
 • Dodano wypisy na wybrany dzień dla rejestru budynków i lokali,
 • Dodano eksport archiwalnej części opisowej do GML'a.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.11:

 • Poprawiono błąd polegajacy na dublowaniu się osób przy próbie wielokrotnego importowania peseli w jednej zmianie.
 • Naprawiono błąd powodujacy przypadkowe usuwanie działek przy usuwaniu ich z rezerwacji (działki zaznaczone na żółto).
 • Poprawiono interfejs do EWMAPY – WEWOP.DLL
 • Poprawiono porównywanie budynków wyłączając budynki zarezerwowane.
 • Umożliwono generowanie plików GML tylko dla danych opisowych. Pliki GML wygenerowanie tylko dla części opisowej nie spełniają warunków zgodności ze schematem aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB.
 • Dodano opcję wyświetlania słownika dokumentów z poziomu okna Informacji o zmianie poprzez podwójne kliknięcie na sygnaturę dokumentu.
 • Dodano zmienną _IDBPKOB w interfejsie do EWMAPY.
 • Poprawiono funkcję skracania ułamka w kalkulatorze udziałów.
 • Dodano funkcję kontrolną budynków na działkach w rejestrze EWOPIS i na mapie.
 • Poprawiono import adresów z GML-a.
 • Dodano funkcje zaznaczania w oknie przedmiotów ewidencyjnych na podstawie pliku.

Uaktualnienie do wersji 7.10:

 • Zmodyfikowano opcję przenoszenia władających o dodatkowy parametr - przenoszenia tylko użytkowników wieczystych,
 • Uproszczenie okna dokumentów przy modyfikowaniu ksiąg wieczystych,
 • Dodano opcję pojedynczej migracji sygnatury KW do NKW przy wypełnieniu wydziału ksiąg wieczystych w oknie słowników jednostek ewidencyjnych w zakładce "Opcje dodatkowe",
 • Dodano sprawdzenie zgodności z nowym rozporządzeniem formatu ułamka udziałów w jednostkach,
 • Poprawiono import i eksport do GML w zakresie pól typu voidable,
 • Poprawiono wyszukiwanie osób w bazach,
 • Poprawiono interfejs do EWMAPY.

Uaktualnienie do wersji 7.09:

 • Rozszerzono opcję przenoszenia władających w jednostkach rejestrowych.
 • Dodano zmienne _grj_adres_teryt2 dla wypisów z rejestrów, wyświetlających grupy rejestrowe oraz adresy przedmiotów z terytami przeniesionymi na koniec wpisu.
 • Dodano możliwość wprowadzenia adresu do korespondencji dla podmiotów w formie zesłownikowanej.
 • Dodano do katalogu Wzorce2 raport uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.08:

 • Poprawiono arkusz służący do zaczytywania zestawień gruntów i użytków.

Uaktualnienie do wersji 7.07:

 • Pobieranie informacji o księdze wieczystej poprzez szynę ZSiN. Wdrożenie tej funkcjonalności było możliwe dzięki specjalnemu modułowi przygotowanemu przez GUGiK oraz udostępnionemu twórcom oprogramowania geodezyjnego.

  UWAGA! By korzystać z ww. nowej funkcji, starostwa muszą zwrócić się do GUGiK po login i hasło.

 • Dodano wyszukiwarkę obiektów po IdIIP.
 • Dodano opcję drukowania terytów oraz przedrostków ulic według oznaczonego w słowniku typu → zakładka "Wydruki" w Ustawieniach programu dla adresów podmiotów, oraz zmienna "_adres_teryt" dla adresów przedmiotów.
 • Zaktualizowano opcję importu terytów ulic pod zmieniony format plików XML z rejestru TERYT.
 • Poprawiono interfejs WEWOP.dll.
 • Poprawiono wyszukiwanie podmiotów w bazach.

Uaktualnienie do wersji 7.06:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku przyjęło dla podmiotu ewidencyjnego typu osoba fizyczna atrybut NIP. Z uwagi na wprowadzenie z dniem 25 maja 2018 roku unijnych regulacji prawnych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (GDPR/RODO) jak i aktualnie obowiązujących wytycznych rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które wykluczyły powyższy atrybut z obiektu opisującego osoby fizyczne, zalecamy usunięcie atrybutu NIP dla osób fizycznych z baz danych programu EWOPIS.
  W celu hurtowego usunięcia numeru NIP dla osób fizycznych, administrator (SYSDBA) po zalogowaniu do baz w monitorze zapytań powinien wykonać poniższe zapytanie SQL:
  update OSOBY set NIP=null
 • Dodano słownik nazw rejestrów osób prawnych - zalogować się jako SYSDBA aby zaktualizować strukturę bazy.
 • Dodano nowe prawo do eksportu danych do GML i SWDE.
 • Poprawiono import z formatu GML dla rejonów statystycznych.
 • Poprawiono wyszukiwanie podmiotów grupowych w bazach.
 • Poprawiono interfejs WEWOP.DLL

Uaktualnienie do wersji 7.05:

 • Dostosowano aplikację do serwera Firebird w wersji 3.
 • Poprawiono generowanie wykazów gruntów.
 • Dodano opcję eksportu do GML danych bez opisów zmian.
 • Dodano eksport i import atrybutów specjalnych z GML-a.
 • Poprawiono import dokumentów dla lokali.

Uaktualnienie do wersji 7.04:

 • Poprawiono interfejs do programu EWMAPA (po przeprowadzeniu aktualizacji należy skopiować plik wewop.dll do katalogu z zainstalowanym programem EWMAPA).
 • Dostosowano opcję kontroli budynków do bazy powiatowej.
 • Naprawiono porównywanie powierzchni działek z danymi programu EWMAPA.
 • Dodano pole OPIS do działek.
 • Poprawiono rezerwację budynków.

Uaktualnienie do wersji 7.03:

 • Poprawiono interfejs do programu EWMAPA (po przeprowadzeniu aktualizacji należy skopiować plik wewop.dll do katalogu z zainstalowanym programem EWMAPA).
 • Usunięto problem z pustymi udziałami na zawiadomieniu ze zmiany.
 • Poprawiono zawiadomienie o zmianie danych osobowych w podmiotach grupowych.
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się przy dodawaniu nowego obrębu.
 • Dodano możliwość uzupełnienia danych o budynku w postaci zdjęcia za pomocą programu DOKUMENT.

Uaktualnienie do wersji 7.02:

 • Naprawiono problem z dodawaniem i modyfikacją udziału w jednostce z nieokreśloną wartością w polu "Gospodarstwo".

Uaktualnienie do wersji 7.01:

 • Wyeliminowano błąd pojawiający się w trakcie otwierania okna działek (dotyczył tylko baz niepowiatowych).

Uaktualnienie do wersji 7.00:

 • Możliwość przechowywania całego powiatu jako jednej bazy.
 • Interfejs do EWMAPY rozszerzono o możliwość wybierania danych przez dowolne zapytanie SQL.
 • Rozbudowane zostały opcje kontrolne związane z edycją bazy danych.
 • Dodano możliwość wprowadzania wartości specjalnych typu voidable (powodów niewypełnienia).
 • GML zgodny z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).

Informacja o programie EWOPIS 7

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 7.16 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 7
Wielkość: 18213952 B
Dodany: 2020-08-19
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.