Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.21:

 • Zawiera poprawki zauważonych błędów.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.20:

 • Dodano opcję wydruku rastra piksel po pikselu - opcja ta umożliwia poprawny druk rastra na drukarkach, których sterowniki nie były przystosowane do złożonego wydruku obrazu bitmapowego np. sterownik v. 9.2 dla drukarek HP DeskJet 850C/870C; opcja dostępna w Konfiguracja/Wyświetlanie/Raster/Wydruk metodą "punkt po punkcie".

Uaktualnienie do wersji 1.19:

 • Dodano opcję importu z pliku ASCII działek na bazie istniejących punktów (w pliku są wymienione jedynie numery punktów),
 • Dmodyfikowano i poprawiono sposób wyświetlania i drukowania linii specjalnych; z tego powodu należy także pobrać nową bibliotekę typów linii.

Uaktualnienie do wersji 1.18:

 • Dodano analizę małych kątów z zapisem wyniku do pliku tekstowego.

Uaktualnienie do wersji 1.17:

 • Poprawiono działanie obiektów z podanym typem bazy.
 • Zniesiono ograniczenie ilości katalogów warstw w konfiguracji baz.

Uaktualnienie do wersji 1.16:

 • Dodano możliwość wyboru punktów przy tworzeniu nowego połączenia działki.

Uaktualnienie do wersji 1.14 (od tej aktualizacji także dla wersji "Małej"):

 • Dodano zupełnie nową opcję pobierania współrzędnych (na pasku podstawowych narzędzi), która umożliwia:
  • szybkie sprawdzenie współrzędnej punktu poprzez zatrzask lub pomiar,
  • zanumerowanie wskazanych punktów na warstwie,
  • zapis punktów do pliku z możliwością przeglądania jego zawartości i oddrukowania.
 • Dodano następujące usprawnienia:
  • na pasku podstawowych narzędzi dodano ikonę drukarki pozwalającą na sporządzenie wyrysu z obszaru wskazanego,
  • w pozycji baza dodano możliwość automatycznego rozmieszczania okien z otwartymi bazami.

Uaktualnienie do wersji 1.13:

 • Dodano następujące usprawnienia:
  • pod prawym przyciskiem myszy (na tle mapy) dostępna jest podręczna lista skalowania obrazu,
  • pod prawym przyciskiem myszy (na listwach narzędziowych, poza mapą) dostępna jest podręczna lista widoczności pasków narzędziowych.

Uaktualnienie do wersji 1.12:

 • Dodano zupełnie nową opcję kontroli poprawności struktury i ewentualnej korekty bazy działek.
 • Dodatkowe zmiany przy pracy na warstwach:
  • opcja cofnij przepina poprawny koniec odcinka,
  • mozliwość wprowadzenia długości odcinka,
  • zapamiętanie typu zatrzasku pomiędzy operacjami krzyża.
  • zmiana sposobu wyświetlania pochylonych tekstów o justyfikacji lewostronnej.
 • Usprawnienie sposobu wprowadzania nowych punktów granicznych.
 • Dodanie możliwości kreślenia ramki wokół wyrysu (patrz nowe pliki z formatkami).
 • Uaktualniono pomoc programu (patrz nowy plik pomocy).

Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Dodano zupełnie nową opcję kontroli poprawności struktury i ewentualnej korekty bazy działek.
 • Dodatkowe zmiany przy pracy na warstwach:
  • opcja cofnij przepina poprawny koniec odcinka,
  • mozliwość wprowadzenia długości odcinka,
  • zapamiętanie typu zatrzasku pomiędzy operacjami krzyża.

Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • Usunięto błąd występujący przy aktywacji obiektów.
 • Dodano możliwość zaznaczania wszystkich obiektów w katalogu.
 • Dodano opcję dynamicznego wyświetlania.
 • Dodano raport we wpasowaniu rastra.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Dodano możliwość wpisania pustego tekstu w menu aktywności
 • Umożliwiono druk rastra od góry arkusza kartki.
 • Dodano możliwość druku rastra w odbiciu lustrzanym.
 • Poszerzono program o równoczesny import wielu warstw.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dodanie aktywności obiektu w czasie edycji lub tworzenia obiektu.
 • Umożliwiono stosowanie dużych i małych liter w identyfikatorze obiektów podczas numerowania interfejsem numerującym.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Aktywacja obiektów bez elementów.
 • Dodano edytor do opcji drukowania.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Sprawdzanie zgodności i poprawności danych do obiektów.
 • Usuwanie błędów przy indeksowaniu obiektów.
 • Formatki okienek poszerzono o opcję wyszukiwania.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Całkowicie nowa struktura bazy punktów granicznych i działek (brak ograniczeń ilościowych); w tym:
  • pełna autoryzacja danych (kto i kiedy utworzył, zmodyfikował i usunął dane);
  • informacje o podstawie wprowadzanych zmian;
  • pełna archiwizację danych (możliwość obejrzenia stanu mapy na dowolny dzień);
  • możliwość doczytywania danych z różnych baz z ich równoczesną wizualizacją;
  • pełna wielodostępność (np. kilka osób może w tym samym czasie modyfikować działki tej samej bazy);
  • wyjątkowo prosty i szybki proces tworzenia, modyfikacji i kontroli działek oparty o listwy narzędziowe i system menu;
  • opcje dodawania i modyfikacji punktów bezpośrednio na mapie;
  • lista działek umożliwiająca ich przeglądanie, zmianę numerów i usuwanie;
  • możliwość wprowadzania liter w numerach działek i punktów oraz numeracja konturów bez kodowania mianownika;
  • bardzo duża szybkość przetwarzania (większa niż dla wersji DOS).
 • Zmodyfikowana struktura warstw; w tym:
  • pełna obsługa złożonych typów linii również przy kreśleniu po łuku lub kole;
  • brak ograniczeń ilościowych co do warstw;
  • wygodna obsługa rozproszonych baz danych;
  • możliwość obsługi kilku warstw o tych samych nazwach w różnych kartotekach;
  • specjalny system indeksowania - znaczne przyspieszenie odczytu dużych warstw szczególnie w sieci;
  • duża wygoda pracy na warstwach z pełnym odtwarzaniem (undo);
  • pełna autoryzacja danych;
  • pełna archiwizacja danych (możliwość obejrzenia stanu mapy na dowolny dzień);
  • przechowywanie informacji o podstawie wprowadzonych zmian.
 • Ulepszony system obsługi obiektów; w tym:
  • analiza spójności grafu;
  • analiza, czy dany obiekt stanowi łamaną.
 • Ulepszony system obsługi rastra; w tym:
  • zintegrowana z EWMAP-ą obsługa rastra i jego przygotowanie;
  • możliwość skalowania rastra podczas wpasowania;
  • wpasowanie o dowolną ilość punktów, możliwość bieżącej analizy błędów, możliwość włączenia i wyłączenia punktów z analizy;
  • możliwość wczytania punktów łącznych z dysku lub ich wskazania na mapie.
 • Wiele nowych typów interfejsów; w tym interfejs ciągły (stale wyświetlający dane o obiekcie, który w danym momencie jest aktywny).
 • Wygodna konfiguracja systemu; w tym:
  • konfiguracja bazy danych wewnątrz programu;
  • duża ilość konfigurowalnych parametrów początkowych;
  • edycja plików dodatkowych.
 • Możliwość pełnego zabezpieczenia danych (również przed skopiowaniem) znajdujących się na serwerze WINDOWS NT lub NetWare, gdy jako końcówki pracują komputery w systemie WINDOWS NT.
 • Możliwość równoczesnego wykonywania wielu operacji np. modyfikację granic działek, dodawanie nowych punktów, kreślenie na warstwach, obróbkę rastra itd.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.21 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 1
Wielkość: 788515 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 1
Wielkość: 719603 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.