Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.13:

 • Dodano jeszcze jeden sposób załączenia autoryzacji. Polega on na utworzeniu w głównej kartotece WINDOWS pliku o nazwie EWUSR.INI i zawartości:
  [Logowanie] Użytkownicy=<ścieżka dojścia do pliku usrpass.dat>
  Przykładowo:
  [Logowanie] Użytkownicy=c:\ewmwin3\usrpass.dat
  Jeżeli taki plik istnieje, to wtedy brana jest pod uwagę zawartość tego pliku, a nie sekcji autoryzacyjnej pliku EWMAPA.INI Warto zatem zabezpieczyć ten plik przed skasowaniem i modyfikacją (szczególnie skuteczne na WINDOWS NT).
 • Usunięto także zauważone w programie usterki.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • Usunięto zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 2.11:

 • Poprawa niedociągania końców połączeń działek podczas wydruków,
 • Możliwość przeniesienia współrzędnych do schowka w opcji pobierania współrzędnych.

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Możliwość poruszania się po polach menu z zatrzaskami (podczas wprowadzania danych) przy pomocy klawisza ENTER.
 • Poprawioną funkcję wcięcia liniowego.
 • Usunięto także zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Dodatkową możliwość zaznaczania markerem elementów na warstwach wyszukiwanych za pomocą filtru (czyli oprócz zmiany barwy można także zaznaczyć element markerem).
 • Statystykę obiektów poszerzono o informację mówiącą o ilości obiektów zaznaczonych.
 • Dodano możliwość wyboru dodatkowych baz działek, podczas wyszukiwania działki poprzez program interfejsu.
 • Usunięto także zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Rozbudowaną opcję kopiowania elementów na warstwach "kopiuj - powiel" dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Domyślnie program kopiuje elementy według starych zasad - do nowego wskazanego miejsca.
 • W ikonach markerów dodano trójkąty wskazujące na istnienie akcji pod prawym przyciskiem myszy
 • Usunięto także zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Poprawa importu danych z DXF-a
 • Dodano piąty atrybut dla elementów w obiektach

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Nową opcję "lista warstw" dostępną w oknie eksploratora. Lista generowana jest w formie pliku tekstowego począwszy od poziomu na jakim znajduje się kursor w lewej części okna eksploratora.
 • Usunięto także zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Poprawki zauważonych usterek
 • Zweryfikowano także róznice pomiędzy systemem WINDOWS 98 a systemami WINDOWS 95/NT.
 • Zmieniono sposób eksportu linii ciągłych do formatu DXF.

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Uaktywnienie operatu poprzez wskazanie elementu.
 • Uaktywnienie jest możliwe w okienku informacji o elemencie (działce, punkcie lub elemencie z warstwy). Dodano także możliwość pobrania większej ilości informacji o operacie (pola opis i uwagi) podczas przeglądania informacji o elemencie.
 • Wstępne wskazywanie zakresu (arkusza) do wydruku.
 • Import elementów 3DFACE i SOLID z DXF.
 • Import atrybutów przypisanych blokom z DXF.
 • Poprawiono kreślenie tekstów w odbiciu lustrzanym.

 • Uaktualnienie do wersji 2.03:

  • Informacja o nazwie kartoteki z której pochodzi element leżący na warstwie liniowej lub tekstowej (ikona "informacja" - z paska narzędziowego dla warstw),
  • Dodatkowe zaznaczenie (wyróżniającą obwódką) działki, o którą pytamy w opcji "informacja o wskazanej działce", zaznaczenie widoczne jest także w opcji "działki->przeglądanie działek->informacja o elemencie",
  • Możliwość sumowania powierzchni działek (to samo okienko - "informacja o wskazanej działce").

  Uaktualnienie do wersji 2.02:

  • Możliwość wygaszania pasków narzędziowych przy pomocy (x) w prawym górnym rogu.
  • Opcja dostępna w momencie kiedy pasek narzędziowy jest 'niezadokowany'.

  Uaktualnienie do wersji 2.01:

  • Niniejsze uaktualnienie zawiera poprawki zauważonych błędów oraz kilka nowości.
  • Między innymi:
   • dodano możliwość tworzenia obiektów powierzchniowych z elementów znajdujących się na różnych podwarstwach,
   • umożliwiono kopiowanie do schowka i wklejanie z niego pełnych współrzędnych,
   • poprawiono opcję wydruku z użyciem ograniczenia obszaru markerem powierzchniowym.

  Uaktualnienie do wersji 2.00:

  Zmiany w obsłudze działek i punktów

  • Zmiany w obsłudze działek i punktów przebiegały dwutorowo: usprawnienie wykonywania operacji występujących w wersji 1.0 oraz dodanie nowych opcji. Część zmian została dodana już w wersjach późniejszych 1.xx.
  • Nowe lub zmodyfikowne opcje to:
   • Ułatwione wprowadzanie nowych punktów (odsłanianie fragmentu współrzędnej, Enter działający jak Tab).
   • Możliwość oglądnięcia historii danego punktu i jego odtworzenie.
   • Funkcja usuwania punktów izolowanych.
   • Ustalanie listy punktów blisko leżących.
   • Unifikacja punktów - automatyczne usuwanie punktów o jednakowych współrzędnych z dokonaniem odpowiednich przepięć w granicach działek.
   • Kompleksowa zmiana numerów obrębów dla działek i punktów.
   • Usuwanie działek i punktów z archiwum.
   • Kontrola danych, indeksowanie, regeneracja uszkodzonych danych.
   • Import działek z ASCII na podstawie istniejących punktów.
   • Import i eksport działek i punktów wraz z numerami operatów.
  • Dodatkowe opcje podczas edycji działek:
   • Blokady działek - blokada z okna wyboru, blokada pojedynczej działki.
   • Podział połączenia (włączenie punktu leżącego na linii).
   • Projektowanie podziału działki przy zadanych powierzchniach lub w określonym stosunku powierzchni, projektowanie na zadaną odległość.
   • Dodatkowe oznaczenie punktu, który należy do mniej niż dwóch połączeń.
   • Dodatkowe oznaczenie nowo wprowadzonych połączeń i numerów działek.

  Zmiany w obsłudze warstw

  • Zasadniczym zmianom uległ eksplorator EWMAPY, w którym dodano szereg nowych opcji:
   • zmiana kolejności warstw (pozycji),
   • obsługa szrafur,
   • obsługa rastrów,
   • wyświetlanie siatki kwadratów i ramek sekcyjnych,
   • statystyki dotyczące elementów na warstwach,
   • usuwanie z archiwum,
   • zaznaczanie elementów na warstwach poprzez filtry.
  • Podczas edycji można posługiwać się blokami. Tworzenie bloku jest możliwe poprzez wskazywanie pojedynczych elementów lub poprzez okno. Na utworzonym bloku można wykonywać operacje:
   • przesunięcia,
   • kopiowania,
   • zmiany atrybutów,
   • łączenia linii.
  • Ulepszono import i eksport do postaci DXF:
   • eksport kształtu symboli,
   • eksport definicji linii,
   • statystyka importowanego DXF,
   • łatwe przypisanie nazw warstw, symboli i typów linii podczas importu.
  • Nowe elementy w formatce:
   • definicja pisaków RGB,
   • wstępne ustawienia przepisywane z formatki do okna dialogowego,
   • możliwość użycia czcionek True Type.
  • Nowy schemat przepływu danych, zasób geodezyjny › wykonawca › zasób geodezyjny:
   • eksport i import warstw dla modyfikacji,
   • eksport zmodyfikowanych warstw (elementów usuniętych i nowo dodanych),
   • import warstw z automatycznym usuwaniem.
  • Zmiany w wyrysach:
   • kreślenie wyrysów obciętych dowolnym wielokątem,
   • podgląd wyrysu (wraz z ewentualną formatką),
   • zachowanie wyrysu do WMF lub EMF,
   • kopiowanie wyrysu do schowka.
  • Inne zmiany:
   • pobieranie współrzędnych,
   • import symboli z pliku tekstowego,
   • poszerzone możliwości menu widoczności - obsługa działek, szrafur i warstw; wywołanie makrodefinicji.

  Pozostałe zmiany

  • W obiektach dodano możliwość wykorzystania filtrów podczas ich zaznaczania i szrafurowania. Dodatkowo podczas przeglądania danych informacyjnych o obiektach wyświetlana jest informacja o powierzchni (dla obiektów powierzchniowych) i o długości (dla obiektów liniowych).
  • Podczas pomiaru powierzchni można wybrać zasadę znajdowania kolejnych połączeń:
   • tylko z jednej podwarstwy (opcja występująca w wersji 1.0),
   • tylko z jednej warstwy (nie są interpretowane podwarstwy),
   • na wszystkich warstwach i podwarstwach.
  • Nowy marker powierzchniowy, który może być tworzony poprzez wskazanie dowolnych punktów lub wskazanie zamkniętego obszaru na podwarstwie. Marker ten umożliwia:
   • eksport warstw z ograniczonego obszaru,
   • kreślenie z obcięciem,
   • obliczenie powierzchni,
   • zrzut na warstwę.
  • Obsługa szrafur została wzbogacona o opcję zachowania szrafury w pliku. Dzięki tej opcji szrafurę można bardzo prosto odczytać (bez wykorzystania interfejsów) lub udostępnić innym osobom. Dostęp do tak zapisanych szrafur jest równie prosty jak odczyt zawartości warstw.
  • Obraz rastrowy może być wyświetlany i drukowany przy skręconej mapie.
  • Do okna obsługi rastrów i do eksploratora dodano opcję odczytu rastrów ze wskazanego obszaru.
  • Wraz z wersją 2.0 EWMAPY dostarczone są filtry działające dla działek, warstw i obiektów. Filtry te umożliwiają selekcję danych na podstawie atrybutów zapisanych w wewnętrznych strukturach programu, np. wskazanie działek utworzonych przez pana/panią xxx lub utworzonych operatem xxx.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.13 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 2
Wielkość: 977645 B
Dodany: 2005-05-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 2
Wielkość: 891399 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.