Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.1.2022

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Głównego Geodety Kraju o sygnaturze NG.OiL.920.1.2022 z dnia 04 stycznia 2022 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytania:

1. Identyfikatory prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., które nie zostały zakończone w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z informacją dotyczącą identyfikatora wykonawcy, daty zgłoszenia i daty planowanego zakończenia, a także informacji o operatach przyjętych w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Wariant 1 - Identyfikator Regon lub NIP z pola Wykonawca

select 
(select iif (coalesce(o.pesel,'')='', o.nip, o.pesel)
from osoby O where r.wykon=o.uid ) as "Regon lub NIP Wykonawcy",
(select N.Numer from kerg_num1(r.uid) N ) as "Identyfikator zgłoszenia",
r.d_zglosz as "Data zgłoszenia",
r.d_p_zak as "Data planowanego zakończenia",
iif (o.uid is null, 'Nie', 'Tak') as "Przyjęto operaty",
O.c1||'.'|| O.c2||'.'||O.c3||'.'||O.c4 as "Identyfikator ewidencyjny"
from  roboty R 
left outer join operaty O on O.id_roboty=R.uid
where R.d_zglosz < '2020-07-31' and W_toku='1'

Wariant 2 - Identyfikator Regon lub NIP z pola Płatnik

select 
(select iif (coalesce(o.pesel,'')='', o.nip, o.pesel)
from osoby O where r.zlecen=o.uid ) as "Regon lub NIP Płatnika",
(select N.Numer from kerg_num1(r.uid) N ) as "Identyfikator zgłoszenia",
r.d_zglosz as "Data zgłoszenia",
r.d_p_zak as "Data planowanego zakończenia",
iif (o.uid is null, 'Nie', 'Tak') as "Przyjęto operaty",
O.c1||'.'|| O.c2||'.'||O.c3||'.'||O.c4 as "Identyfikator ewidencyjny"
from  roboty R 
left outer join operaty O on O.id_roboty=R.uid
where R.d_zglosz < '2020-07-31' and W_toku='1'

2. Terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych, które zostały przekazane do weryfikacji w IV kwartale 2021 r. - przypominamy wcześniejsze zapytanie.

select 
(select N.Numer from kerg_num1(id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as "Data_weryfikacji" from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)  )),
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia"
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R 
where 
A.Data_zawiad between '2021-09-01' and '2021-12-31'
and a.id_roboty=R.uid

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.