Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja w sprawie zakresu atrybutowego usługi WFS

Firma GEO-SYSTEM przygotowała walidator usług WFS, czyli usług udostępniania pobierania danych. Walidator ten wskazuje braki w usługach naszego autorstwa. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 40a: Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. W tym artykule występują dwa wyłączenia z odpłatności dotyczące:

  • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
  • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jak widać, w przypadku działek udostępnianiu podlega wyłącznie ID działki, a w przypadku budynku ID budynku i KŚT. Te informacje są zwracane przez nasz geoportal w usłudze WFS. Udostępnianie wszystkich pozostałych atrybutów opisanych w specyfikacji usług WFS w rozporządzeniu EGiB wymaga zmian w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i jeśli takie zmiany nastąpią, będziemy je udostępniać.

Należy podkreślić, że udostępniając większy zakres informacji, ośrodki dokumentacji narażają się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tym bardziej, że tak udostępniane dane mogą być podstawą tworzenia usług komercyjnych.

Odwiedza nas 109 gości oraz 1 użytkownik.