Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


UW 5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 5.09:

 • Dnia 29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została: Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PT1.8101.2.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  Wynika z niej, że jeśli opłata przekształceniowa powstała z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, w której był doliczony VAT do opłaty, nic się nie zmienia. W programie UW w trakcie wykonywania przekształcenia do tabeli Przekształcenie przeniosła się informacja, że VAT został doliczony do opłaty za użytkowanie wieczyste i wynosi on 22 % lub 23%.
  Podczas Przypisów kwota VAT jest widoczna.
  Natomiast w przypadku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego przed 1 maja 2004 r. opłaty nie podlegały podatkowi VAT. W tych przypadkach podczas przekształcenia w polu Vat została wpisana wartość „np” i kwota opłaty była opłatą brutto, czyli Do zapłaty.
  Nowe uaktualnienie - 5.09 do programu UW przekształca automatycznie Vat oznaczony jako „np” na „23” i oblicza wartość Vat z kwoty w polu Opł. z bonif.[zł].
  Okno opłat zostało poszerzone i oprócz kolumny Do zapłaty powstała kolumna w tym Vat. Ponadto została przywrócona możliwość edycji stawki Vat oraz pole Dolicz Vat do opłaty.
  Dane do programu UW zostały wprowadzane w różnym czasie (np. 2018 r.) i program umożliwiał wprowadzanie różnej stawki VAT, zgodnej z aktem ustanawiającym prawo użytkowania wieczystego:
  W trakcie przekształcenia do kolumny Vat przeniosła się więc odpowiednia wartość, np. „23”, „zw” czy „0”. Dlatego po wykonaniu uaktualnienia programu należy sprawdzić, czy w przekształceniach występują stawki VAT różne od „23”. Jeśli tak, to użytkownik powinien zdecydować, co w takiej sytuacji zrobić i ręcznie zmodyfikować odpowiednie pola w bazie. W tym celu został dodany nowy filtr na stawkę Vat występującą w bazie przekształceń:
  Po rozwinięciu opcji Vat: ukazują się wszystkie istniejące w bazie stawki Vat, które po wybraniu można odfiltrować i ręcznie poprawić.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 5.08:

 • Poprawiono funkcjonalność działania programu.

Uaktualnienie do wersji 5.07:

 • Poprawiono import z innej bazy UW.
 • Możliwość drukowania jednego zawiadomienia dla współwłaścicieli.

Uaktualnienie do wersji 5.06:

 • Odblokowano możliwość edycji decyzji dla przekształceń.
 • Przy obrocie dla przekształceń kopiuje się także decyzja.

Uaktualnienie do wersji 5.05:

 • Odblokowano możliwość wpisania rocznej opłaty przekształceniowej gdy strona złoży oświadczenie.

Uaktualnienie do wersji 5.04:

 • Poprawiono błędy przy tworzeniu zestawień.

Uaktualnienie do wersji 5.03:

 • Wprowadzono poprawki zgłoszonych i zauważonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 5.02:

 • Dodano możliwość wykazywania VAT dla przekształceń użytkowania wieczystego we własność.
 • Wprowadzono poprawki zgłoszonych i zauważonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 5.01:

 • Dodano możliwość tworzenia zestawienia zbiorczego oraz rozdzielnika dla nieruchomości gruntowej.
 • Dodano moduł powiadamiania użytkownika o dostępności aktualizacji programu UW.
 • Wprowadzono poprawki zgłoszonych i zauważonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 5.00:

W związku z wejściem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą przekształceniową, wprowadziliśmy do sprzedaży nową - 5 wersję programu UW poszerzoną o nowy moduł związany z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego.

Jeszcze w wersji 4. programu UW, w ramach nieodpłatnego upgrade 4.13, dodaliśmy nowe pola niezbędne do wykonania prac przygotowawczych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Umożliwiliśmy ich uzupełnienie na podstawie baz programu EWOPIS. Bliższe informacje znajdują się w naszym artykule: "Zmiana w prawie = konieczność zmian w programie do użytkowania wieczystego".

Nowa - 5. wersja musiała powstać bardzo szybko, gdyż ustawa przekształceniowa umożliwiła przekształcenie gruntów już z dniem 1 stycznia 2019 r., a zmiany w tej ustawie zostały opublikowane 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2540). Ponadto użytkownicy wersji 4. alarmowali, że już na przełomie 2018/2019 roku są zasypywani wnioskami o wcześniejsze wydanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

Wersja 5. programu UW zawiera moduł, który znacznie ułatwi pracę organom odpowiedzialnym za wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Automatycznie, w oparciu o przygotowane przez autorów programu wzorce, będzie można generować:
  • Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa wieczystego z urzędu, z dniem 1 stycznia 2019 r.
  • Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa wieczystego na wniosek, z dniem 1 stycznia 2019 oraz po dniu 1 stycznia 2019 r. (art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy).
  • Zaświadczenia potwierdzające wysokość opłat i okres pozostały do wnoszenia opłaty (art. 7 ust. 6b ustawy) zarówno dla przedsiębiorców, jak i nowonabywców.
  • Informacje o wysokości opłaty jednorazowej w oparciu o zgłoszenie takiego zamiaru (art. 7 ust. 7 i 8 ustawy).
 • Ponadto nowy moduł umożliwia:
  • automatyczne numerowanie zaświadczeń zgodnie z wzorcem wprowadzonym w konfiguracji programu,
  • rejestrację wniosków,
  • rejestrację oświadczeń,
  • rejestrację zgłoszeń,
  • generowanie przypisów,
  • redakcję wzorców pism z wykorzystaniem listy zmiennych.
 • Program UW 5 zachowuje całą historię procesu przekształceniowego.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 5.09 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: UW 5
Wielkość: 2224478 B
Dodany: 2022-01-13
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 197 gości oraz 1 użytkownik.