Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


UW 4 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 4.13:

 • Dodane zostały odpowiednie opcje pozwalające na przygotowanie danych do sprawnego przeprowadzenia procesu przekształcenia - w związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716).
 • Cały proces przekształcenia, wraz z generowaniem zaświadczeń, realizowany będzie w programie UW. Z tego powodu na przełomie roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży kolejnej, piątej wersji tego programu. Jednak już do wersji czwartej, w odpowiedzi na liczne pytania i prośby Państwa à propos wspomnianego tematu, dodaliśmy odpowiednie opcje pozwalające na przygotowanie przez Państwa danych do sprawnego przeprowadzenia procesu przekształcenia.

  W oknie kartotek UW, w dolnej części sekcji atrybutów ogólnych, dodane zostały następujące pola:

  • Do przekształcenia – atrybut, który powinien zostać zaznaczony dla każdej kartoteki, która powinna podlegać przekształceniu,
  • Lokal – atrybut, który powinien zostać zaznaczony dla każdej kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu,
  • KW – atrybut, w którym powinny zostać wprowadzone oznaczenia Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego,
  • KW dla lokalu – atrybut, w którym powinno zostać wprowadzone oznaczenie Księgi Wieczystej lokalu w przypadku kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu,
  • IDLokalu – atrybut, w którym powinien zostać wprowadzony identyfikator lokalu w przypadku kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu.

  Określenie atrybutów Do przekształcenia oraz Lokal jest konieczne do sprawnego wykonania procesu przekształcenia, natomiast pola KW, KW dla lokalu oraz IDLokalu konieczne będą do wygenerowania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

  Aby pomóc Państwu w przygotowywaniu danych do przekształcenia (wypełnieniu wyżej wymienionych pól), w menu głównym programu została dodana pozycja Przekształcenie zawierająca następujące opcje:

  • Kartoteki do przekształcenia – umożliwia zaznaczenie atrybutu Do przekształcenia wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom,
  • Kartoteki do UW – umożliwia odznaczenie atrybutu Do przekształcenia wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom,
  • Nadaj KW, KWLokalu, IDLokalu z EWOPISU – umożliwia uzupełnienie na podstawie bazy EGiB (bazy programu EWOPIS) wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom atrybutów KW, KW dla lokalu, IDLokalu. Aby opcja zadziałała skutecznie, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
   • pełna nazwa podmiotu dla instytucji w kartotece UW musi być taka sama jak pełna nazwa podmiotu w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB,
   • pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz imię ojca i imię matki dla osoby fizycznej w kartotece UW muszą być takie same jak odpowiadające im pola występujące w podmiotach w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB,
   • imiona i nazwiska małżonków dla małżeństw w kartotece UW muszą być takie same jak odpowiadające im pola występujące w podmiotach w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB.

  Dla wszystkich nowo utworzonych atrybutów w oknie Ustaw filtr zostały dodane odpowiednie pola pozwalające na wybranie Kartotek, w których zostały lub nie zostały one wypełnione.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienia do wersji 4.10 ÷ 4.12:

 • Zawierały poprawki zauważonych i zgłoszonych drobnych błędów.

Uaktualnienie do wersji 4.09:

 • Poprawiono błąd występujący przy sumowaniu działek.

Uaktualnienia do wersji 4.05 ÷ 4.08:

 • Zawierały drobne poprawki zauważonych i zgłoszonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 4.04:

 • Dodano eksport przypisów do pliku XML.

Uaktualnienie do wersji 4.03:

 • Dodano generowanie powiadomień o opłacie (Wydruki).

Uaktualnienie do wersji 4.02:

 • Rozszerzono możliwość numerowania faktur (Można określić numeracje faktury w ustawieniach na zakładce faktura, pozycja 'Przedrostek w numerze').
 • Usprawniono generowanie treści decyzji - rozbudowany edytor.
 • Przy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego program uwzględnia upusty.

Uaktualnienie do wersji 4.01:

 • Poprawiono generowanie przypisów.

Uaktualnienie do wersji 4.00:

 • W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. dodaniem ust. 2a w art. 77, nastąpiła konieczność zmiany struktury bazy i opracowanie nowej wersji programu UŻW (wersji 4.0).
 • Nowa wersja programu automatycznie rozpoznaje "decyzje przyszłe", w których kwota opłaty, proponowana w piśmie wypowiadającym, przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej; proponuje rozkład opłaty na kolejne trzy lata.
 • W programie dodano nowe zmienne umożliwiające generowanie pism wypowiadających i proponujących nowe opłaty oraz nowy wzór pisma wypowiadającego.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 4.13 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: UW 4
Wielkość: 2167034 B
Dodany: 2018-11-14
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 93 gości oraz 1 użytkownik.