Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Zmiana w prawie = zmiana w programie do użytkowania wieczystego

W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w naszych programach.

Cały proces przekształcenia, wraz z generowaniem zaświadczeń, realizowany będzie w programie UW. Z tego powodu na przełomie roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży kolejnej, piątej wersji tego programu. Jednak już do wersji czwartej, w odpowiedzi na liczne pytania i prośby Państwa à propos wspomnianego tematu, dodaliśmy odpowiednie opcje pozwalające na przygotowanie przez Państwa danych do sprawnego przeprowadzenia procesu przekształcenia.

W oknie kartotek UW, w dolnej części sekcji atrybutów ogólnych, dodane zostały następujące pola:

 • Do przekształcenia – atrybut, który powinien zostać zaznaczony dla każdej kartoteki, która powinna podlegać przekształceniu,
 • Lokal – atrybut, który powinien zostać zaznaczony dla każdej kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu,
 • KW – atrybut, w którym powinny zostać wprowadzone oznaczenia Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego,
 • KW dla lokalu – atrybut, w którym powinno zostać wprowadzone oznaczenie Księgi Wieczystej lokalu w przypadku kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu,
 • IDLokalu – atrybut, w którym powinien zostać wprowadzony identyfikator lokalu w przypadku kartoteki dotyczącej użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu.

Określenie atrybutów Do przekształcenia oraz Lokal jest konieczne do sprawnego wykonania procesu przekształcenia, natomiast pola KW, KW dla lokalu oraz IDLokalu konieczne będą do wygenerowania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Aby pomóc Państwu w przygotowywaniu danych do przekształcenia (wypełnieniu wyżej wymienionych pól), w menu głównym programu została dodana pozycja Przekształcenie zawierająca następujące opcje:

 • Kartoteki do przekształcenia – umożliwia zaznaczenie atrybutu Do przekształcenia wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom,
 • Kartoteki do UW – umożliwia odznaczenie atrybutu Do przekształcenia wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom,
 • Nadaj KW, KWLokalu, IDLokalu z EWOPISU – umożliwia uzupełnienie na podstawie bazy EGiB (bazy programu EWOPIS) wszystkim odfiltrowanym (widocznym na liście) kartotekom atrybutów KW, KW dla lokalu, IDLokalu. Aby opcja zadziałała skutecznie, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  • pełna nazwa podmiotu dla instytucji w kartotece UW musi być taka sama jak pełna nazwa podmiotu w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB,
  • pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz imię ojca i imię matki dla osoby fizycznej w kartotece UW muszą być takie same jak odpowiadające im pola występujące w podmiotach w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB,
  • imiona i nazwiska małżonków dla małżeństw w kartotece UW muszą być takie same jak odpowiadające im pola występujące w podmiotach w odpowiedniej jednostce rejestrowej w bazie EGiB.

Dla wszystkich nowo utworzonych atrybutów w oknie Ustaw filtr zostały dodane odpowiednie pola pozwalające na wybranie Kartotek, w których zostały lub nie zostały one wypełnione.


Odwiedza nas 198 gości oraz 1 użytkownik.