Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINPLAN 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Dodanie możliwości powiększania okienek do przeznaczeń literowych oraz grup.
 • Dodanie możliwości ustalenia kolejności obiektów na liście w okienku interfejsu, co ma znaczenie przy wydruku wypisu.
 • Poprawki do zapisu treści wypisu w postaci pliku rtf.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • Zastąpienie dotychczas istniejącego edytora dokumentów, edytorem wzbogaconym o nowe możliwości.

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • Dostosowanie importu obiektów z przeznaczeniami do zmian związanych z poprzednim uaktualnieniem.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • Dostosowanie interfejsu dla EWMAPY w celu zgodności z typem interfejsu pytającego 3, dostępnego od wersji 10.09 (informacja o kilku obiektach).
 • Dodanie możliwości robienia wypisu z wielu obiektów w interfejsie.
 • Zastąpienie globalnego słownika przeznaczeń słownikiem związanym z pojedynczym planem; dla każdego planu w jednej bazie będą niezależne słowniki przeznaczeń.

UWAGA: pierwsze otwarcie bazy powoduje konwersję słownika i powinien je wykonać administrator.


Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • Dodanie wydruków wypisów z planu na podstawie wzorca wydruku.

Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • Okienko z rejestrem planów może zmieniać rozmiary.
 • Plik winplan.ini może być umieszczony w katalogu z programem.
 • Usunięcie obowiązkowego przypisania obiektu do grupy.
 • Dodanie importu obiektów z przeznaczeniami z EWMAPY (z formatu: kod identyfikator przeznaczenie; w przypadku kilku przeznaceń powinny one być oddzielone przecinkiem).

Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • Dodanie importu pól powierzchni dla obiektów planu (z formatu tekstowego, trzy kolumny oddzielone spacjami: kod obiektu, identyfikator obiektu, powierzchnia).
 • Zmiany wyglądu wydruku obiektu planu.
 • Dodanie możliwości wydruku opisów przeznaczeń przy wydruku wypisu obiektu.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Powiększenie pól identyfikator i poprzedni identyfikator w tabeli obiekty do 20 znaków.
 • Dodanie wsadowej opcji eksportu pól memo.

Funkcja ta służy do wsadowego eksportu wszystkich danych pól memo do plików rtf.
W celu dokonania takiego eksportu należy uruchomić Winplan np. tak:

Winplan -e nazwa_bazy katalog_do_eksportu

gdzie nazwa_bazy to nazwa bazy z konfiguracji Winplanu,
katalog_do_eksportu to ścieżka dojścia do katalogu, który ma zostać utworzony z wyeksportowanymi polami memo.


Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Usunięcie ograniczenia 64 KB tekstu w edycyjnych okienkach opisowych.
 • Dodanie do wydruków informacji o obiekcie planu, opisu grupy z którą obiekt jest skojarzony.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Dostosowanie nazewnictwa do ustawy z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Zawiera poprawki zauważonych i zgłoszonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Program WINPLAN służy do zakładania, bieżącego prowadzenia oraz aktualizacji części opisowej planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Program służy do rejestracji wszystkich planów, po wyborze planu otrzymujemy listę obiektów planu wraz z dodatkowymi ustaleniami związanymi z danym obiektem planu
 • Program współpracuje z programem EWMAPA, umożliwiając graficzną prezentację treści planu.
 • Oprócz przeglądania i modyfikacji danych, z poziomu programu WINPLAN można także dokonać różnego rodzaju wydruków oraz niezbędnych konfiguracji baz i programów interfejsowych.
 • Istnienie części graficznej w EWMAPIE nie jest jednak konieczne do prawidłowego działania programu WINPLAN.
 • Oprócz intrefejsu pytającego, umożliwiającego w trybie graficznym (EWMAPA) wyświetlenie ustaleń planu dla wskazanego obiektu, z programem WINPLAN dostarczana jest aplikacja (filtr ObjSzraf), która ma za zadanie rozszerzenie możliwości programu EWMAPA o szrafurowanie obiektów powierzchniowych planu zagospodarowania.
 • Obiekty szrafurowane są w zależności od funkcji obiektu.
 • Do parametrów funkcji należą trzy własności, które użytkownik musi określić:
  • nazwa funkcji
  • kolor szrafury
  • styl szrafury.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.11 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINPLAN
Wielkość: 1173327 B
Dodany: 2014-12-12
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.