Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG-NiK.920.57.2022.AC z dnia 10.11.2022 r.

W celu uzyskania odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w przesłanym przez GGK piśmie o sygnaturze NG-NiK.920.57.2022.AC z dnia 10 listopada 2022 r. oraz różnorakie ankiety opracowywane przez odpowiednich WINGiK interpretujących w różny sposób ww. pismo należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytania:

1. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych za okres od… do…

select count(*) from roboty where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31'

2. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, które zostały zarejestrowane przez pracowników Ośrodka (nie wpłynęły przez geoportal):

select count(*) from roboty where d_zglosz between '2022-01-03' and '2022-10-31' and osow <> 3

3. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, które wpłynęły w okresie od '2020-07-31' do '2022-10-31' i zostały zaniechane w tym okresie:

select count(*) from roboty 
where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'

Śląski WINGiK zażyczył sobie dodatkowo statystyk w rozbicu na cele, zatem w rozbiciu na cele:

select  a.cel, p.nazwa_skr, 
count(*) as "Liczba  prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where 
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid 
and d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and R.status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

Suma ogólna może się różnić od sumy w rozbiciu na cele, ponieważ dla jednej pracy może być od 0 do kilku celów, więc niektóre prace mogą być niewykazane, a niektóre wykazane przy kilku celach.

4. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, które wpłynęły w okresie od '2020-07-31' do '2022-10-31' i zostały zaniechane w tym okresie ze względu na przekroczony termin planowanego zakończenia.

4a. Bez wystawionego protokołu negatywnego ze zwrotem dokumentów:

select count(*) from roboty 
where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and d_stat >= d_p_zak and d_zwrdok is null

w rozbiciu na cele:

select  a.cel, p.nazwa_skr, 
count(*) as "Liczba  prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where 
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid 
and d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and R.status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'
and d_stat >= d_p_zak and d_zwrdok is null
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

4b. Niezależnie od wystawionego protokołu negatywnego:

select count(*) from roboty 
where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and d_stat >= d_p_zak

w rozbiciu na cele:

select  a.cel, p.nazwa_skr, 
count(*) as "Liczba  prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where 
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid 
and d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and R.status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'
and d_stat >= d_p_zak
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

5. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, które wpłynęły w okresie od '2020-07-31' do '2022-10-31' i zostały zaniechane w tym okresie a dokumentacja została zwrócona wykonawcy z protokołem negatywnym:

select count(*) from roboty 
where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and d_zwrdok is not null

w rozbiciu na cele:

select  a.cel, p.nazwa_skr, 
count(*) as "Liczba  prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where 
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid 
and d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and R.status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'
and d_zwrdok is not null
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

6. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, które wpłynęły w okresie od '2020-07-31' do '2022-10-31' i zostały zaniechane w tym okresie w związku z upłynięciem terminu 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych negatywnego protokołu weryfikacji:

select count(*) from roboty 
where d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and d_zwrdok is not null
and d_zwrdok +89 < d_stat

w rozbiciu na cele:

select  a.cel, p.nazwa_skr, 
count(*) as "Liczba  prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where 
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid 
and d_zglosz between '2020-07-31' and '2022-10-31' 
and R.status=(select uid from STATUS where Kod_stat=8)
and d_stat between '2020-07-31' and '2022-10-31'
and d_zwrdok is not null
and d_zwrdok +89 < d_stat 
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

W systemie Ośrodek nie możemy automatycznie wykazać korespondencji od Wykonawcy dotyczącej zaniechania pracy. W przypadku, gdy pismo o zaniechaniu wpłynęło w dniu, w którym praca powinna zostać zaniechana na podstawie innych przepisów, nie jesteśmy w stanie podać przyczyny zaniechania. Można założyć, że w pozostałych przypadkach różnica pomiędzy pracami zaniechanymi ogółem, a zaniechanymi na podstawie wykazanych wyżej przepisów, to prace zaniechane na wniosek wykonawcy.

W celu wychwycenia zgłoszeń na pograniczu terminów można próbować formułować warunek złożony:

Przy odznaczonej opcji Prace w toku
Rejestr prac → Szukaj → Załóż filtr → Status → wybrać ze słownika zaniechanie / anulowanie
a potem
Rejestr prac → Szukaj → Załóż filtr → Warunek złożony → stara wersja
podać warunek:
d_zwrdok +89 < d_stat
modyfikując ewentualnie liczbę dni 89 na 88, 90, 91 itp.

Odwiedza nas 460 gości oraz 0 użytkowników.