Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS

– ankieta GUGiK dotycząca podziału arkuszowego

Aktualizacja: 2022-08-18

W związku z ankietą GUGiK - dotyczącą podziału arkuszowego - rozesłaną do powiatów w dniu 17 sierpnia br., firma GEOBID sporządziła zapytania SQL ułatwiające przygotowanie odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety.

1. Czy na obszarze Państwa powiatu w numeracji działek ewidencyjnych występuje oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej? (TAK/NIE)

- Jeżeli TAK, to proszę wykonać poniższe zapytania:

2. Liczba obrębów na obszarze których występuje podział arkuszowy mapy ewidencyjnej.

Select count(*)  as LICZBA_OBREBOW from (
Select distinct TERYT,IDOBR  from DZIALKA
where POSITION('.',IDD)>0 and STATUS in (0,1)
and coalesce(id_rob,0) =0 )

3. Liczba działek, które w identyfikatorze zawierają oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej.

Select count(distinct ID) as LICZBA_DZIALEK from DZIALKA 
where POSITION('.',IDD)>0 and STATUS in (0,1) 
and coalesce(id_rob,0) =0

4. Liczba ksiąg wieczystych przypisanych do działek w których w identyfikatorze występuje oznaczenie arkusza.

Select count(distinct dok.SYG_PELNA) as LICZBA_KSIAG from DZIALKA d 
join DOKUMENTY_DZIALKI_RPWL rp on rp.IDDZ=d.ID and rp.STATUS in (0,1)
join DOKUMENTY dok on dok.ID=rp.IDDOK and dok.KDK=5
where POSITION('.',d.IDD)>0 and d.STATUS in (0,1) and coalesce(d.id_rob,0) =0

5. Łączna liczba podmiotów ewidencyjnych przypisanych do działek ewidencyjnych, które w identyfikatorze zawierają oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej.

Select count(distinct u.ID_PODM) as LICZBA_PODMIOTOW from DZIALKA d
join UDZIALY u on u.ID_JEDN=d.RJDR and u.STI in (0,1)
where d.STATUS in (0,1) and POSITION('.',d.IDD)>0 and 
coalesce(d.id_rob,0) =0

9. Łączna liczba podmiotów występujących w obrębach objętych zamówieniem publicznym.

Select count(distinct u.ID_PODM) as LICZBA_PODMIOTOW from DZIALKA d
join UDZIALY u on u.ID_JEDN=d.RJDR and u.STI in (0,1)
where d.STATUS in (0,1) and POSITION('.',d.IDD)>0 and 
coalesce(d.id_rob,0) =0 and d.TERYT=:TERYT and d.IDOBR=:OBREB

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.