Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS

w związku z pismem GGK – KN-EGB.403.2.2021

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju KN-EGB.403.2.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. - w sprawie decyzji podziałowych na pierwsze półrocze 2021 r. - przygotowaliśmy 2 zapytania SQL.

Pierwsze zapytanie zwraca działki usunięte i dodane dla wszystkich decyzji administracyjnych.

UWAGA! Analizowane są wyłącznie zmiany posiadające dokumenty o wartości pola "Rodzaj dokumentu" równym "Decyzja administracyjna".

Należy podkreślić, że w wynikowym pliku identyfikator działki powstałej musi być pojedynczy. Dana decyzja może się więc wielokrotnie powtarzać w pliku.

EXECUTE BLOCK 
 RETURNS ( 
      DATA_DEC VARCHAR(30),
      NUMER_DEC VARCHAR(100),
      DZIALKI_USU varchar(10000),
      DZIALKA_DOD VARCHAR(100),
      DATA_ZM VARCHAR(30)
      )
AS
 DECLARE ID_ZM INTEGER;
 DECLARE ILOSC INTEGER;
 DECLARE TERYT VARCHAR(8);
 DECLARE OBREB VARCHAR(4);
 DECLARE IDD VARCHAR(30);
 DECLARE PELNY_NUMER VARCHAR(100);
 DECLARE LICZNIK INTEGER;
BEGIN
 FOR
   select zm.ID, cast(dok.dtd as varchar(30)), dok.syg_pelna, cast(cast(zm.dta as DATE) as varchar(30))
   from zmiany zm
   join dokumenty_zmiany dz on dz.idzm=zm.id
   join dokumenty dok on dok.id=dz.iddok and dok.kdk=3
   where zm.DTA>='2021-01-01' and zm.dta<'2021-07-01'
   into :ID_ZM,:DATA_DEC,:NUMER_DEC,:DATA_ZM
 DO 
 BEGIN
  DZIALKI_USU='';
  LICZNIK=0;
  FOR
   select d.TERYT, d.idobr, d.idd from dzialka d 
   where d.DOWW=:ID_ZM and not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.ID=d.id and dowu=:ID_ZM)
   into :TERYT, :OBREB, :IDD
  DO
  BEGIN
   LICZNIK=LICZNIK+1;
   IF (LICZNIK<300) THEN
   BEGIN
    OBREB=LPAD(OBREB,4,'0');
    IF (POSITION('.' in IDD)>0) THEN IDD='AR_' || IDD;
    PELNY_NUMER=TERYT || '.' || OBREB || '.' || IDD;
    IF (DZIALKI_USU<>'') THEN DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || ', ';
    DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || PELNY_NUMER;
   END
   IF (LICZNIK=300) THEN
    DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || ' ... i więcej...';
  END
 
 
  DZIALKA_DOD='';
  select COUNT(*) from dzialka d where d.DOWU=:ID_ZM and
	not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.id=d.id and doww=:ID_ZM)
  INTO :ILOSC;
  if (:ILOSC>0) THEN
  BEGIN
   FOR
    select d.TERYT, d.idobr, d.idd from dzialka d where d.DOWU=:ID_ZM and
		not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.id=d.id and doww=:ID_ZM)
    into :TERYT, :OBREB, :IDD
   DO
   BEGIN
    OBREB=LPAD(OBREB,4,'0');
    IF (POSITION('.' in IDD)>0) THEN IDD='AR_' || IDD;
    PELNY_NUMER=TERYT || '.' || OBREB || '.' || IDD;
    DZIALKA_DOD=PELNY_NUMER;
    SUSPEND;
   END
  END ELSE
  BEGIN
   DZIALKA_DOD = '';
   IF (DZIALKI_USU<>'') THEN SUSPEND;
  END
 END
END

Drugie zapytanie umożliwia ograniczenie decyzji do konkretnej opatrzonej zadanym początkiem sygnatury.

UWAGA! W tym drugim przypadku należy w zapytaniu w miejscu:

POCZATEK_SYGNATURY = 'GG.II/7430'

określić odpowiedni początek sygnatury, która będzie brana pod uwagę.

EXECUTE BLOCK 
 RETURNS ( 
      DATA_DEC VARCHAR(30),
      NUMER_DEC VARCHAR(100),
      DZIALKI_USU varchar(10000),
      DZIALKA_DOD VARCHAR(100),
      DATA_ZM VARCHAR(30)
      )
AS
 DECLARE ID_ZM INTEGER;
 DECLARE ILOSC INTEGER;
 DECLARE TERYT VARCHAR(8);
 DECLARE OBREB VARCHAR(4);
 DECLARE IDD VARCHAR(30);
 DECLARE PELNY_NUMER VARCHAR(100);
 DECLARE LICZNIK INTEGER;
 DECLARE POCZATEK_SYGNATURY VARCHAR(50);
BEGIN
 /** TU WPISZ POCZĄTEK SYGNATURY **/
 POCZATEK_SYGNATURY = 'GG.II/7430';
 FOR
   select zm.ID, cast(dok.dtd as varchar(30)), dok.syg_pelna, cast(cast(zm.dta as DATE) as varchar(30))
   from zmiany zm
   join dokumenty_zmiany dz on dz.idzm=zm.id
   join dokumenty dok on dok.id=dz.iddok and dok.kdk=3 and dok.SYG_PELNA like :POCZATEK_SYGNATURY || '%'
   where zm.DTA>='2021-01-01' and zm.dta<'2021-07-01'
   into :ID_ZM,:DATA_DEC,:NUMER_DEC,:DATA_ZM
 DO 
 BEGIN
  DZIALKI_USU='';
  LICZNIK=0;
  FOR
   select d.TERYT, d.idobr, d.idd from dzialka d 
   where d.DOWW=:ID_ZM and not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.ID=d.id and dowu=:ID_ZM)
   into :TERYT, :OBREB, :IDD
  DO
  BEGIN
   LICZNIK=LICZNIK+1;
   IF (LICZNIK<300) THEN
   BEGIN
    OBREB=LPAD(OBREB,4,'0');
    IF (POSITION('.' in IDD)>0) THEN IDD='AR_' || IDD;
    PELNY_NUMER=TERYT || '.' || OBREB || '.' || IDD;
    IF (DZIALKI_USU<>'') THEN DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || ', ';
    DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || PELNY_NUMER;
   END
   IF (LICZNIK=300) THEN
    DZIALKI_USU=DZIALKI_USU || ' ... i więcej...';
  END
 
 
  DZIALKA_DOD='';
  select COUNT(*) from dzialka d where d.DOWU=:ID_ZM and 
	not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.id=d.id and doww=:ID_ZM)
  INTO :ILOSC;
  if (:ILOSC>0) THEN
  BEGIN
   FOR
    select d.TERYT, d.idobr, d.idd from dzialka d where d.DOWU=:ID_ZM and 
		not exists (select first 1 0 from dzialka d2 where d2.id=d.id and doww=:ID_ZM)
    into :TERYT, :OBREB, :IDD
   DO
   BEGIN
    OBREB=LPAD(OBREB,4,'0');
    IF (POSITION('.' in IDD)>0) THEN IDD='AR_' || IDD;
    PELNY_NUMER=TERYT || '.' || OBREB || '.' || IDD;
    DZIALKA_DOD=PELNY_NUMER;
    SUSPEND;
   END
  END ELSE
  BEGIN
   DZIALKA_DOD = '';
   IF (DZIALKI_USU<>'') THEN SUSPEND;
  END
 END
END

 • Aby wykonać powyższe zapytanie należy je skopiować do schowka i wkleić w monitorze zapytań SQL w programie EWOPIS. Następnie nacisnąć przycisk "Wykonaj". Na pytanie "Czy zatwierdzić zmiany w bazie?" można kliknąk TAK lub NIE - jest to w tym przypadku bez znaczenia.
 • Wynik można zapisać wybierając "Eksportuj tabelę → Podział z tabulatorem" dzięki czemu będzie możliwe wyświetlenie tego pliku w programie Excel.

Odwiedza nas 95 gości oraz 1 użytkownik.