Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 9 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 9.06:

 • Dostosowano podpisy elektroniczne do nowej wersji programu SZAFIR.
 • W ewidencji materiałów zasobu dodano sktóry klawiszowe do wywołania zakresu działkowego (Ctrl-F5), rastrowego (Shift-F5), obszarowego (Alt-F5). Zamknięcie okienek z zakresami opcją zapisu - klawisz F10.
 • Podczas scalania osób wyświetlany jest numer NIP.
 • Rejestr zgłoszeń – dodano nowy wzorzec wydruku Drukuj Kergi - przewidziany dla zgłoszeń po 31.07.2020r - jako udostępnione materiały wyświetlane są wszystkie numery materiałów pokazywane w geoportalu, widoczne w okienku Zgłoszenie - Pokaż zasób dla wykonawcy, które tworzą się automatycznie podczas generowania przecięcia zgłoszenia z materiałami zasobu (plik 28906_rejestr_linki.atx). Poprzednie wersje zestawienia wyświetlały dane na podstawie okienka materialów udostępnionych do wniosku, które trzeba było jawnie wpisać.
 • Poszerzono opcję pomoc o wyświetlanie wybranych aktualności firmy GEOBID.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 9.05:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2021 r. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2021. Zmianie ulega również wbudowany algorytm obliczania opłaty w zależności od powierzchni zgloszenia. O wysokości opłaty decyduje pole data wpływu przy wniosku
 • Komunikator – dodano komunikaty wewnętrzne - można je wysyłać w ramach ODGiK, służą do komunikacji pomiędzy pracownikami, nie są widoczne w geoportalu geodety
 • Dodano nowy predefiniowany status zgłoszenia - anulowanie / zaniechanie. W słowniku statusów można powiązać istniejący status z tym statusem, bądź założyć nowy. Przypisanie tego statusu do zgłoszenia spowoduje równoczesna zamknięcia zgłoszenia.
 • Zmieniono funcjonalność zamykania zgłoszenia - zamknięcie zgłoszenia podczas przyjmowania operatu automatycznie uzupełni status i datę statusu zgłoszenia, podobnie anulowanie (zaniechanie) i przywrócenie zamkniętego zgłoszenia.
 • W rejestrze wniosków, dla opłaconych wniosków uaktywnia się nowy przycisk Generuj, który pozwala geoportalowi wygenerować zamówione materiały. Aby funkcjonalność działała, należy w oknie Baza | Konfiguracja na zakładce Internet wpisać adres strony z usługą generacji danych poprzez Geoportal.
 • Wprowadzono obsługę plików ZIP dołączonych do zgłoszenia pracy przez wykonawcę za pośrednictwem geoportalu lub przez obsługę:
  • w okienku dokumentów pojawił się nowy przycisk, po jego naciśnięciu plik ZIP zostaje wypakowany w katalogu tymczasowym; w katalogu tym zostaje uruchomiony eksplorator windows, celem dalszej pracy z zawartością archiwum np. wciągnięcia plików wsadowych do Ewmapy, weryfikacji podpisu cyfrowego, werfikacji operatu itp. Jeśli plik ZIP zawiera operat podpisany podpisem zaufanym przez profil zaufany, zostaje utworzony podfolder, do którego wypakowywany jest podpisany plik, oraz tworzony jest plik dane.txt, zawierający imię, nazwisko i Pesel osoby podpisującej plik,
  • w ewidencji materiałów zasobu formatka pobierania materiałów z rejestru zgłoszeń otwierana przy pomocy przycisku przycisk w prawym górnym rogu okna, została rozbudowana o funkcjonalnosc przenoszenia dokumentów z plików ZIP dołączonych do zgłoszenia. Na liście dostępnych dokumentów widoczny jest plik zip, oraz poniżej, wszystkie pliki, które on zawiera, wraz ze strukturą wewnętrznych katalogów. Pliki podpisane podpisem zaufanym analogicznie są rozpakowane i możliwe do wciągnięcia w oryginalnej postaci.
 • Poprawiono obliczanie terminu weryfikacji dokumentacji.

Uaktualnienie do wersji 9.04:

 • Rejestr zgłoszeń - dodano nowe sposoby sortowania podczas wyświetlania zgłoszeń, które są równocześnie filtrami:
  • wg terminu weryfikacji,
  • wg czasu wpływu wniosku o przyjęcie operatu,
  • zgłoszeń do zamknięcia wg daty planowanego zakończenia,
  • zgłoszeń do zamknięcia wg daty zwrotu dokumentów.
  Wybór sposobu sortowania następuje przez rozwijalne pole "Porządek". Widoczną listę odfiltrowanych zgłoszeń można zawsze wydrukować korzystając z opcji Raporty - Drukuj KERG-i. Opcja wymaga prawidłowego prowadzenia statusów zgłoszeń.
 • Rejestr zgłoszeń - zmieniono opis daty na bardziej adekwatny - zamiast Daty przyjęcia operatu jest Zamknięcie zgłoszenia.
 • Operat elektroniczny, który wpłynął przez geoportal, wyświetlany jest w możliwym do zdefiniowania kolorze.
 • Usunięto ograniczenie długości kopiowania typowej nieprawidłowości w protokole weryfikacji.

Uaktualnienie do wersji 9.03:

 • Usunięto zauważone problemy m.in.:
  • wczytywanie plików tif,
  • nieoptymalny zapis plików jpg do PDF-a,
  • właściwe kodowanie polskich znaków w xml.
 • W momencie startu programu, w przypadku niewłaściwej instalacji bibliotek zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Na stanowisku, na którym komunikat ten zostanie wyświetlony, należy zainstalować niezbędne biblioteki wykonując Podłączenie do istniejącej instalacji sieciowej z płyty zawierającej wersję instalacyjną programu.

Uaktualnienie do wersji 9.02:

 • Usunięto zauważone problemy.
 • W razie komunikatów o nie znalezieniu biblioteki OsrodekZakres.dll należy odblokować uruchamianie biblioteki w posiadanym programie antywirusowym.
 • Dodano nowy protokół weryfikacji (plik k1Protokół_nowy.RTF). Ponieważ plik zawiera dwie tabelki, zmienił się sposób generowania nieprawidłowości i naruszonych przepisów prawa. Po wybraniu nieprawidłowości należy jeszcze określić, która tabelka ma być wypełniona. W tym celu, w okienku Typowe nieprawidłowości w protokole weryfikacji przed naciśnięciem przycisku OK, z listy rozwijalnej Szablon należy wybrać nazwę szablonu przypisaną do tabelki.

O sposobie wypełniania protokołu można przeczytać w uzupełnionym dokumencie protokoly.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek (dostępnym także Pomoc → Uzupełnienia → Generowanie protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych).


Uaktualnienie do wersji 9.01:

 • Usunięto zauważone problemy.
 • Dodano nowe wzory wydruków DOO zawierające kody QR (plik CC901_qrc.atx oraz CD901_qrc.atx).
 • Przypominamy o konieczności uzupełnienia słownika statusów o predefiniowane kody statusów, zgodnie z opisem w pliku aktualizacjado9.pdf, gdyż bez tego geoportal nie będzie działać. Uwaga! Na chwilę obecną nie ma możliwości usuwania statusów ze słownika. W razie potrzeby należy dodać nowy status i powiązać go z predefiniowaną nazwą statusu.

Uaktualnienie do wersji 9.00:

 • Nowa wersja programu, zgodna z przepisami obowiązującymi od 31.07.2020 r.
 • Można na niej pracować przed 31.07.2020 r.
 • W dniu 31.07.2020 r., podczas pierwszego logowania, zostanie załadowany nowy cennik, oraz zostaną uaktywnione opcje pozwalające pracować zgodnie z nowymi przepisami.
 • Szczegóły dotyczące zmian znajdują się w pliku aktualizacjado9.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja do wersji 9.

Przed zalogowaniem prosimy aby koniecznie zapoznać się z dokumentem aktualizacjado9.pdf znajdującym się w głównym katalogu systemu Ośrodek.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.
Po zmianie struktury bazy pierwsze wejście do modułów Wniosków i zgłoszeń może trwać kilka minut.
Prosimy cierpliwie poczekać i nie przerywać tego procesu.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 9.06 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 9
Wielkość: 6871749 B
Dodany: 2020-12-10
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 64 gości oraz 1 użytkownik.