Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 9 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 9.17:

 • Ujednolicono procedurę zmiany stanu pracy geodezyjnej w programie Ośrodek i Geoportalu w związku z nieprzesłaniem przez wykonawcę dokumentacji geodezyjnej po upływie 90 dni od daty odebrania negatywnego protokołu kontroli. Należy stosować się do nowej procedury. Szczegóły zmian opisane są w pliku zmiana_stanu_90_negat_prot.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Zmiana stanu pracy geodezyjnej po 90 dniach od negatywnego protokołu kontroli.
 • Konfiguracja - dodano nową zakładkę - Lokalne - ustawienia użytkownika pamiętane lokalnie - przeniesiono na nią automatyczny podgląd plików PDF oraz dodano nową opcję - domyślny porządek sortowania dokumentów.
 • ZUD - uniemożliwienie przypisania do sprawy narady, która się skończyła.
 • Dokumenty - szybki podgląd plików PDF - przywrócenie prawidłowego wyświetlania okienek potomnych dla Windows 7.
 • Ewidencja materiałów zasobu - dodano nowe filtry - bez zakresów - wszystkich, działkowego, rastrowego, obszarowego, terytowego
 • Komunikator:
  • umożliwiono wydruk wyłącznie jednego (bieżącego) komunikatu,
  • umożliwiono wyłączenia filtru za okres,
  • dodano nowy wzorzec wydruku 917_tytul - lepiej wyświetla zoptymalizowane komunikaty o dłuższym polu tytuł (w pliku 0F917_tytul.atx),
  • zmieniono sposób wyświetlania asortymentów dla zgłoszeń, jeśli jest ich więcej niż jeden.
 • Podpisy elektroniczne - ułatwiono wykrywanie błędów w konfiguracji poprzez zwiększenie liczby komunikatów o błędach.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 9.16:

 • Dokumenty - umożliwiono podgląd plików DXF na geoportalu - po naciśnięciu przycisku przycisk wraz z klawiszem Shift.
 • Baza → Funkcje administratora - dodano funkcję umożliwiającą hurtowe zamknięcie zgłoszeń z negatywnym protokołem, dla których w wymaganym czasie nie wpłynął poprawiony operat.
 • Poprawiono odświeżanie podglądu PDF przy szybkim przełączaniu między operatami.

Uaktualnienie do wersji 9.15:

 • Dokumenty - umożliwiono szybki podgląd dokumentów w plikach PDF. Podczas przeglądania dokumentów pliki pdf są automatycznie wypakowywane do katalogu tymczasowego i pokazywane za pomocą oprogramowania do przeglądania plików pdf. W opcji Baza → Konfiguracja na zakładce Inne dodano opcje - Automatyczny podgląd plików PDF (zaznaczenie spowoduje uruchomienie opcji automatycznego podglądu) mniejszych od wskazanego rozmiaru w MB. Jeśli wypakowanie plików trwa za długo, można zmniejszyć proponowany rozmiar wypakowywanego automatycznie pliku. Pliki większe można oglądać w dotychczasowy sposób - przez kliknięcie w przycisk uruchomienia aplikacji skojarzonej z danym rozszerzeniem pliku. Szybki podgląd nie weryfikuje podpisu cyfrowego.
 • Komunikator:
  • zoptymalizowano zapis komunikatów w bazie,
  • dodano możliwość drukowania komunikatów za okres od … do … ,
  • dodano możliwość zaznaczenia przeczytanych wiadomości jako nieprzeczytanych,
  • dodano przycisk z danymi autoryzacyjnymi,
  • dodano nowy wzorzec wydruku uzwględniający komunikat dla EGiB 915_egib (w pliku 0F915_egib.atx).
 • ZUD - wyłączenie kontroli daty narady (może się odbywać kilka narad w tym samym czasie).
 • Słownik obsługi - dodano kolumnę integrującą słownik z systemami Elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).
 • Rejestr prac geodezyjnych:
  • poszerzono pole Nr u wykonawcy,
  • zmieniono nazwy zestawień w menu wydruków na bardziej adekwatne,
  • dodano kontrolę występowania statusu Zwrot dokumentów po protokole negatywnym.
 • Rejestr wniosków:
  • poszerzono możliwości wyszukiwania (filtr złożony) o pozycję z cennika, warunek na pole powierzchni oraz wnioski, które wpłynęły drogą elektroniczną,
  • jeśli generowany jest DOO z kodem cyfrowej weryfikacji, wówczas automatycznie generowany jest komunikat o wystawieniu DOO.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 9.14:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2022r. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2022. Zmianie ulegnie również wbudowany algorytm obliczania opłaty w zależności od powierzchni zgłoszenia. O wysokości opłaty decyduje pole data wpływu przy wniosku.
 • Zgłoszenia → przeglądanie zasobu dla wykonawcy - dodano możliwość sortowania i filtrowania wg Identyfikatora materiału zasobu.
 • ZUD → Zespół → Instytucje związane z ZUD - dodano pole Gminy. Pole to można uzupełnić listą trzycyfrowych kodów gmin, jako separator stosując przecinek. Instytucja z tak wypełnionym polem będzie importowana do składu osobowego zespołu dla spraw dotyczących jednej z gmin na liście. Do importu z wykorzystaniem tej listy służy nowo dodany przycisk "skopiowanie wybranych instytucji" w okienku Skład zespołu do sprawy.
 • Komunikator - dodano nowe pole - Adresat - do komunikatu można przypisać użytkownika systemu Ośrodek, będącego jego adresatem. dodano nowy filtr - przeglądanie komunikatów dla aktualnie zalogowanego użytkownika (z wypełnionym polem Adresat)
 • Baza → Konfiguracja → Zasób - dodano nową opcję domyślną - Po otwarciu (Ewidencji materiałów zasobu) ustaw się na ostatnim rekordzie.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 9.13:

 • Baza - Funkcje administratora - dodano opcje związane z zamykaniem przeterminowanych prac:
  • Wysłanie komunikatów o nadchodzącym terminie zakończenia prac
  • Zamykanie zaniechanych zgłoszeń
  Po wybraniu tych opcji na ekranie pojawi się okienko pozwalające określić zgłoszenia przeterminowane tzn. niezamknięte, poprzez wskazanie daty rozpoczęcia prac oraz terminu planowanego zakończenia. Do wybranych w ten sposób zgłoszeń można wygenerować komunikaty ponaglające do złożenia operatów (opcja 1) lub można dokonać zamknięcia zgłoszeń zgodnie z obowiązujaym prawem.
 • Rejestr prac - podczas przeglądania operatów dla wykonawcy można dopisać pojedynczy dokument (w kolumnie zasób trzeba użyć sygnatury DOK).
 • Rejestr wniosków - dodano nowy przycisk - kalkulator - pokazujący liczbę aktualnie wyświetlonych rekordów (działa z filtrami oraz bez nich).
 • Ewidencja materiałów zasobu - dodano nowy filtr - operaty bez zakresu.

Uaktualnienie do wersji 9.12:

 • Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych
  • dodano przycisk Inne - po jego naciśnięciu można wycofać ostatni nadany status,
  • przyjęcie operatu możliwe jedynie po uzupełnieniu daty pozytywnej weryfikacji.
 • Komunikator
  • dodano kolumny gmina i obręb,
  • dodano możliwość utworzenie dowolnego komunikatu dla EGiB.
 • Przeglądarka dokumentów - dla plików pdf naciśnięcie kombinacji Shift z przyciskiem szybkiego opisywania dokumentów nada plikowi nazwę P.<teryt>.<rok>.<nr> zgodnie z IEMZ do którego podczepiony jest dokument.
 • Rejestr wniosków
  • wprowadzono atrybut widoczności materiałów dla Zamawiającego w geoportalu,
  • pieczątki związane z wnioskami mogą sięgać do danych z powiązanych prac geodezyjnych i uzgodnień - przykładowa pieczątka: 912_WN_ZUD.dat.
 • Poprawiono okienka komunikatora, zakresów działkowych i rastrowych dostosowując je do ustawienia ekranu - powiększonych czcionek.
 • Wprowadzono drobne usprawnienia w pracy programu.

Uaktualnienie do wersji 9.11:

 • Aktualizacja programu zawiera zmiany w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).
 • Szczegóły zmian opisane są w pliku zmiany911.pdf w katalogu głównym systemu OŚRODEK, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Zmiany w związku z nowym Rozporządzeniem PZGiK
  Tak wygląda tematyka poruszona w ww. dokumencie: ⤵
  • Wstęp
  • Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych
   • Dodatkowe pola związane z kierownikiem prac
  • Podpisywanie operatów, klauzulowanie
   • Konfiguracja podpisów cyfrowych w systemie Ośrodek
   • Podpisywanie plików PDF z równoczesnym nanoszeniem graficznej pieczątki
   • Konfigurowanie programu Adobe do podpisu z pieczątką
   • Podpisywanie plików PDF przy pomocy programu Adobe
   • Konfigurowanie programu proCertum SmartSign do podpisu z pieczątką
   • Podpisywanie przy pomocy programu proCertum SmartSign
   • Konfigurowanie programu Szafir do podpisu z pieczątką
   • Podpisywanie przy pomocy programu Szafir
  • Przypadki stosowania klauzul nr 2 i 3
  • Zmiany w protokołach weryfikacji
  • Dodatek – przykładowy plik ze wzorem pieczątki
 • Koniecznie należy się z nim zapoznać przed rozpoczęciem pracy!

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 9.10:

 • Rejestr wniosków – usuwanie informacji o wpłacie przywraca ostatni opłacony zasięg zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń.
 • Konfiguracja - zakładka Internet – możliwość ustawienia wejścia do rozchodów map z poziomu komunikatora dla wniosków.
 • Wprowadzono drobne usprawnienia w pracy programu.

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – informujemy, że trwają prace nad dostosowaniem programu OŚRODEK do nowych przepisów, kolejny upgrade zawierający zmiany będzie bezpłatny dla licencjobiorców wersji 9 i dostępny przed 31 maja 2021 r.


Uaktualnienie do wersji 9.09:

 • Komunikator
  • dodano klasę komunikatów do EGiB - z poziomu Ewidencji materiałów zasobu, po przyjęciu operatu można wysłać komunikat do EGiB o konieczności wprowadzenia zmian wynikających z przyjętego operatu - pełna obsługa będzie możliwa po dodaniu funkcjonalności do systemu EWOPIS,
  • dodano opcję tymczasowego wyłączenia filtra z rodzajami komunikatów.
 • Rejestr zgłoszeń - protokoły weryfikacji
  • przyspieszenie tworzenia nowego protokołu (uproszczenie procedury),
  • możliwość zapisania protokołu do pliku pdf (wymaga Windows 10).
  Zmiany te zostały szczegółowo opisane w pliku protokoly.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek (dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Generowanie protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prace geodezyjnych).

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 9.08:

 • Rejestr zgłoszeń
  • termin weryfikacji obecnie jest zapisywany w bazie danych w momencie zmiany statusu zgłoszenia na "wpłynął wniosek o przyjęcie operatu". Nie znika wraz ze zmianą kolejnych statusów,
  • zablokowano możliwość nadania statusu "wpłynął wniosek o przyjęcie operatu" jeśli powierzchnia zgłoszenia jest zerowa (powierzchnia ma znaczenie w momencie obliczania terminu weryfikacji). Wypełnienie powierzchni następuje w momencie zarejestrowania wpłaty we wniosku powiązanym ze zgłoszeniem,
  • wprowadzono rozróżnienie pomiędzy zgłoszeniami a umowami,
  • poszerzono listę pól wyświetlanych po lewej stronie w części tabelarycznej; w kolejnych wersjach planowane jest zapamiętywanie ustawień wyświetlanej listy.
 • Opcja Baza → Konfiguracja → Kolory - dodano kolory którymi można oznaczyć zgłoszenia o przekroczonym terminie weryfikacji, jak również zgłoszenia o zbliżającym się terminie weryfikacji (liczbę dni do upływu terminu każdy użytkownik może zmienić samodzielnie).
 • Komunikator - dodano filtrowanie wg obsługi, przycisk przejścia do zgłoszenia lub wniosku odświeża odpowiednie okienko (nie trzeba go zamykać).

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.
Po zmianie struktury bazy pierwsze wejście do modułów Wniosków i zgłoszeń może trwać kilka minut.
Prosimy cierpliwie poczekać i nie przerywać tego procesu.


Uaktualnienie do wersji 9.07:

 • Zwiększono do 2 GB rozmiar jednostkowego pliku (np. operatu), który może być podłączony do dokumentów zasobu.
 • Zmodyfikowano interfejs do EWMAPY i EWOPIS-u - plik osrodek.dll - dostosowano go do nowych wersji programów.
 • Opcja Baza → Konfiguracja → Kolory - dodano możliwość zdefiniowania kolorów, w których ma się wyświetlać zgłoszenie w toku, gdy wyświetlane są wszystkie zgłoszenia.
 • Rejestr zgłoszeń - Operat - zmodyfikowano przycisk Zakończenie (służący teraz także do zamykania bieżącego zgłoszenia, jeśli omyłkowo nie zamknięto go przyjmując operat; nadal nie trzeba go używać standardowo zamykając zgłoszenie przez Przyjęcie operatu i OK), dodano przycisk Generuj opis operatu - można go użyć, jeśli pole Opis operatu uległo zatarciu na skutek poprzednich działań użytkownika.
 • W okienku Import dokumentów ze zgłoszeń do ewidencji materiałów zasobu, do listy plików dodano datę utworzenia pliku.

Uaktualnienie do wersji 9.06:

 • Dostosowano podpisy elektroniczne do nowej wersji programu SZAFIR.
 • W ewidencji materiałów zasobu dodano sktóry klawiszowe do wywołania zakresu działkowego (Ctrl-F5), rastrowego (Shift-F5), obszarowego (Alt-F5). Zamknięcie okienek z zakresami opcją zapisu - klawisz F10.
 • Podczas scalania osób wyświetlany jest numer NIP.
 • Rejestr zgłoszeń – dodano nowy wzorzec wydruku Drukuj Kergi - przewidziany dla zgłoszeń po 31.07.2020r - jako udostępnione materiały wyświetlane są wszystkie numery materiałów pokazywane w geoportalu, widoczne w okienku Zgłoszenie - Pokaż zasób dla wykonawcy, które tworzą się automatycznie podczas generowania przecięcia zgłoszenia z materiałami zasobu (plik 28906_rejestr_linki.atx). Poprzednie wersje zestawienia wyświetlały dane na podstawie okienka materialów udostępnionych do wniosku, które trzeba było jawnie wpisać.
 • Poszerzono opcję pomoc o wyświetlanie wybranych aktualności firmy GEOBID.

Uaktualnienie do wersji 9.05:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2021 r. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2021. Zmianie ulega również wbudowany algorytm obliczania opłaty w zależności od powierzchni zgloszenia. O wysokości opłaty decyduje pole data wpływu przy wniosku
 • Komunikator – dodano komunikaty wewnętrzne - można je wysyłać w ramach ODGiK, służą do komunikacji pomiędzy pracownikami, nie są widoczne w geoportalu geodety
 • Dodano nowy predefiniowany status zgłoszenia - anulowanie / zaniechanie. W słowniku statusów można powiązać istniejący status z tym statusem, bądź założyć nowy. Przypisanie tego statusu do zgłoszenia spowoduje równoczesna zamknięcia zgłoszenia.
 • Zmieniono funcjonalność zamykania zgłoszenia - zamknięcie zgłoszenia podczas przyjmowania operatu automatycznie uzupełni status i datę statusu zgłoszenia, podobnie anulowanie (zaniechanie) i przywrócenie zamkniętego zgłoszenia.
 • W rejestrze wniosków, dla opłaconych wniosków uaktywnia się nowy przycisk Generuj, który pozwala geoportalowi wygenerować zamówione materiały. Aby funkcjonalność działała, należy w oknie Baza | Konfiguracja na zakładce Internet wpisać adres strony z usługą generacji danych poprzez Geoportal.
 • Wprowadzono obsługę plików ZIP dołączonych do zgłoszenia pracy przez wykonawcę za pośrednictwem geoportalu lub przez obsługę:
  • w okienku dokumentów pojawił się nowy przycisk, po jego naciśnięciu plik ZIP zostaje wypakowany w katalogu tymczasowym; w katalogu tym zostaje uruchomiony eksplorator windows, celem dalszej pracy z zawartością archiwum np. wciągnięcia plików wsadowych do Ewmapy, weryfikacji podpisu cyfrowego, werfikacji operatu itp. Jeśli plik ZIP zawiera operat podpisany podpisem zaufanym przez profil zaufany, zostaje utworzony podfolder, do którego wypakowywany jest podpisany plik, oraz tworzony jest plik dane.txt, zawierający imię, nazwisko i Pesel osoby podpisującej plik,
  • w ewidencji materiałów zasobu formatka pobierania materiałów z rejestru zgłoszeń otwierana przy pomocy przycisku przycisk w prawym górnym rogu okna, została rozbudowana o funkcjonalnosc przenoszenia dokumentów z plików ZIP dołączonych do zgłoszenia. Na liście dostępnych dokumentów widoczny jest plik zip, oraz poniżej, wszystkie pliki, które on zawiera, wraz ze strukturą wewnętrznych katalogów. Pliki podpisane podpisem zaufanym analogicznie są rozpakowane i możliwe do wciągnięcia w oryginalnej postaci.
 • Poprawiono obliczanie terminu weryfikacji dokumentacji.

Uaktualnienie do wersji 9.04:

 • Rejestr zgłoszeń - dodano nowe sposoby sortowania podczas wyświetlania zgłoszeń, które są równocześnie filtrami:
  • wg terminu weryfikacji,
  • wg czasu wpływu wniosku o przyjęcie operatu,
  • zgłoszeń do zamknięcia wg daty planowanego zakończenia,
  • zgłoszeń do zamknięcia wg daty zwrotu dokumentów.
  Wybór sposobu sortowania następuje przez rozwijalne pole "Porządek". Widoczną listę odfiltrowanych zgłoszeń można zawsze wydrukować korzystając z opcji Raporty - Drukuj KERG-i. Opcja wymaga prawidłowego prowadzenia statusów zgłoszeń.
 • Rejestr zgłoszeń - zmieniono opis daty na bardziej adekwatny - zamiast Daty przyjęcia operatu jest Zamknięcie zgłoszenia.
 • Operat elektroniczny, który wpłynął przez geoportal, wyświetlany jest w możliwym do zdefiniowania kolorze.
 • Usunięto ograniczenie długości kopiowania typowej nieprawidłowości w protokole weryfikacji.

Uaktualnienie do wersji 9.03:

 • Usunięto zauważone problemy m.in.:
  • wczytywanie plików tif,
  • nieoptymalny zapis plików jpg do PDF-a,
  • właściwe kodowanie polskich znaków w xml.
 • W momencie startu programu, w przypadku niewłaściwej instalacji bibliotek zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Na stanowisku, na którym komunikat ten zostanie wyświetlony, należy zainstalować niezbędne biblioteki wykonując Podłączenie do istniejącej instalacji sieciowej z płyty zawierającej wersję instalacyjną programu.

Uaktualnienie do wersji 9.02:

 • Usunięto zauważone problemy.
 • W razie komunikatów o nie znalezieniu biblioteki OsrodekZakres.dll należy odblokować uruchamianie biblioteki w posiadanym programie antywirusowym.
 • Dodano nowy protokół weryfikacji (plik k1Protokół_nowy.RTF). Ponieważ plik zawiera dwie tabelki, zmienił się sposób generowania nieprawidłowości i naruszonych przepisów prawa. Po wybraniu nieprawidłowości należy jeszcze określić, która tabelka ma być wypełniona. W tym celu, w okienku Typowe nieprawidłowości w protokole weryfikacji przed naciśnięciem przycisku OK, z listy rozwijalnej Szablon należy wybrać nazwę szablonu przypisaną do tabelki.

O sposobie wypełniania protokołu można przeczytać w uzupełnionym dokumencie protokoly.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek (dostępnym także Pomoc → Uzupełnienia → Generowanie protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych).


Uaktualnienie do wersji 9.01:

 • Usunięto zauważone problemy.
 • Dodano nowe wzory wydruków DOO zawierające kody QR (plik CC901_qrc.atx oraz CD901_qrc.atx).
 • Przypominamy o konieczności uzupełnienia słownika statusów o predefiniowane kody statusów, zgodnie z opisem w pliku aktualizacjado9.pdf, gdyż bez tego geoportal nie będzie działać. Uwaga! Na chwilę obecną nie ma możliwości usuwania statusów ze słownika. W razie potrzeby należy dodać nowy status i powiązać go z predefiniowaną nazwą statusu.

Uaktualnienie do wersji 9.00:

 • Nowa wersja programu, zgodna z przepisami obowiązującymi od 31.07.2020 r.
 • Można na niej pracować przed 31.07.2020 r.
 • W dniu 31.07.2020 r., podczas pierwszego logowania, zostanie załadowany nowy cennik, oraz zostaną uaktywnione opcje pozwalające pracować zgodnie z nowymi przepisami.
 • Szczegóły dotyczące zmian znajdują się w pliku aktualizacjado9.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja do wersji 9.

Przed zalogowaniem prosimy aby koniecznie zapoznać się z dokumentem aktualizacjado9.pdf znajdującym się w głównym katalogu systemu Ośrodek.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.
Po zmianie struktury bazy pierwsze wejście do modułów Wniosków i zgłoszeń może trwać kilka minut.
Prosimy cierpliwie poczekać i nie przerywać tego procesu.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 9.17 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 9
Wielkość: 17561640 B
Dodany: 2022-04-13
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 189 gości oraz 1 użytkownik.