Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK
w związku z pismem GGK – NG.OiL.920.8.2022

W celu uzupełnienia ankiety przesłanej z pismem Głównego Geodety Kraju o sygnaturze NG.OiL.920.8.2022 z dnia 9 marca 2022 r., należy w monitorze zapytań wykonać poniższe zapytanie.

Terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w lutym 2022 r. wraz z datą przyjęcia do zasobu:

select 
(select N.Numer from kerg_num1(id_roboty) N) as "Identyfikator zgłoszenia",
R.D_zglosz as "Data zgłoszenia",
A.Data_zawiad as "Data zawiadomienia o wynikach",
(select min(Data_wer) as "Data_weryfikacji" from
(select min(Data_nad) as Data_wer from kergstat S where 
id_stat in (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)
and s.id_roboty=A.id_roboty 
 and s.Data_nad >= A.Data_zawiad 
union
select D_stat as Data_wer from roboty R where 
R.uid=a.id_roboty and
R.status in  (select uid from status where kod_stat=4 or kod_stat=5)  )),
R.d_prz_o as "Data przyjęcia do zasobu",
R.Pow_obszaru as "Powierzchnia"
from
(
select id_roboty, Data_nad as Data_zawiad  from kergstat 
where id_stat = (select uid from status where kod_stat=3)
union
select uid as id_roboty, D_stat as Data_zawiad from roboty where status=
 (select uid from status where kod_stat=3)
) A, roboty R 
where 
R.D_prz_o between '2022-02-01' and '2022-02-28'
and a.id_roboty=R.uid

Odwiedza nas 106 gości oraz 1 użytkownik.