Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWMAPA 13

upgrade 13.17

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pełne dostosowanie programu EWMAPA w zakresie prowadzenia baz danych BDOT500, GESUT i EGiB do nowych rozporządzeń planujemy wykonać do końca bieżącego roku wraz z wprowadzeniem do sprzedaży kolejnej – 14. wersji programu. W poprzednim komunikacie informowaliśmy, że w najbliższym uaktualnieniu programu EWMAPA 13 dodane zostaną opcje mające na celu rozwiązanie doraźnych problemów związanych z aktualizacją baz.

Oto najważniejsze zmiany tej aktualizacji:

 • Punkty graniczne
  Do listy atrybutów punktów granicznych zostały dodane nowe pola:
  • Sposób pozyskania danych - SPD
  • Spełnienie standardów dokładnościowych – ISD
  Przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji dla wszystkich istniejących punktów w bazie danych pola te zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie atrybutów wprowadzonych zgodnie z poprzednim rozporządzeniem. Zwracamy uwagę, że plik GML będzie nadal generowany zgodnie ze specyfikacją z poprzedniego rozporządzenia. Aby umożliwić wykonawcom pobieranie nowo dodanych atrybutów, będą one eksportowane do pliku GML w polu: Dodatkowe informacje w następujący sposób: {SPD:wartość} {ISD:wartość} przykładowy wpis:
  <egb:dodatkoweinformacje>{SPD:2}{ISD:2}</egb:dodatkoweinformacje>.
  Informacje zapisane w ten sposób będą mogły być również importowane z pliku GML do bazy danych.
 • Budynki
  Do programu została dodana możliwość wprowadzania budynków niewykazywanych w EGiB. W tym celu do menu dla budynków został dodany nowy przycisk.Budynki nieewidencyjne będą wprowadzane w bazie EGiB w sposób, który umożliwi w nowej wersji programu ich prawidłową konwersję do bazy BDOT500. Będą one oznaczone specjalnym identyfikatorem generowanym przez przycisk w menu. Aby uniknąć problemów w trakcie konwersji, bardzo prosimy, aby w takich sytuacjach bezwzględnie korzystać z nowo dodanej opcji i nie zmieniać identyfikatora obiektu wygenerowanego przez przycisk menu. Tylko wtedy prawidłowa konwersja danych będzie możliwa.
  W związku z usunięciem z EGiB atrybutu klasa PKOB dla budynków zmienił się sposób ich wizualizacji na mapie w zakresie etykiety budynków. Wraz z aktualizacją programu wkopiowany zostanie nowy interfejs generujący funkcję budynków według oznaczenia KŚT. Zmiana ta nie wymaga żadnych dodatkowych czynności – wystarczy wykonać uaktualnienie. Aby budynki poprawnie prezentowane były również w geoportalu, prosimy o wykonanie uaktualnienia również na serwerze WMS.
 • Bazy BDOT500 i GESUT
  Program został wyposażony w możliwość wprowadzania obiektów dodanych przez nowe rozporządzenia (których nie było w poprzednim rozporządzeniu).Obiekty te podobnie jak budynki nieewidencyjne będą wprowadzane do obecnie funkcjonujących struktur baz danych, ale w sposób, który umożliwi ich prawidłową konwersję. W informacji dodatkowej tych obiektów będzie wpisany ich docelowy kod obiektu w formie: ,KOD DOCELOWY, np. ,OTDA, Bardzo prosimy, aby nie usuwać tej informacji. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ich późniejszej konwersji.
 • Osnowy Geodezyjne
  Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży nowej – 4. wersji programu BANK OSNÓW do programu EWMAPA dodano zmiany umożliwiające prawidłową współpracę między programami, szczególnie w zakresie usług sieciowych WMS i WFS. W związku z tym bardzo prosimy o wykonanie uaktualnienia programu EWMAPA również na serwerze danych WMS.
 • Upgrade - najnowsza aktualizacja 13. wersji

Odwiedza nas 424 gości oraz 1 użytkownik.