Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 13 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 13.02:

 • Dodano możliwość aktywacji oraz dezaktywacji operatu dla wielu baz operatów.
  W oknie Operaty wybór opcji Uaktywnij lub Deaktywuj spowoduje wyświetlenie okna z dostępną listą baz operatów, dla których dana operacja ma zostać wykonana (podobnie do dotychczasowego działania opcji np. Zatwierdź zmiany dla operatu).

  Dla operacji:

  • Uaktywnij – lista wyświetlanych baz jest ograniczona do baz, w których dany operat występuje lub do wszystkich baz operatów (w zależności od przycisku Ustawienia listy).
  • Deaktywuj – zawsze wyświetlane są wszystkie dostępne bazy operatów.
 • Dodano możliwość uaktywnienia pierwszej możliwej operacji operatu przy uaktywnianiu operatu, który został już wcześniej zatwierdzony.
  Raz zatwierdzona zmiana nie może być ponownie uaktywniana. Jeśli w oknie Operaty w kolumnie Zatwierdzenie znajduje się wpis z datą zatwierdzenia oznacza to, że zmiana została już zatwierdzona. Ponowna próba jej aktywowania zakończy się pytaniem o uaktywnienie innej operacji w wybranym operacie.

  Opcje dostępne w oknie:

  • Uaktywnienie pierwszej możliwej operacji – jeśli w bazie odszukana zostanie niezatwierdzona jeszcze operacja dla wybranego operatu, program spróbuje ją uaktywnić. Jeśli taka operacja nie zostanie odnaleziona opcja będzie nieaktywna. Opcja pozwala ograniczyć tworzenie dużej liczby zmian (operacji) w danym operacie.
  • Dodanie nowej operacji – tworzy nową operację w wybranym operacie i uaktywnia ją.
  • Anulowanie uaktywniania operatu.
 • Dodano możliwość rozszerzania okna listy operatów dostępnej z menu Mapa/Operaty/Pokaż okno aktywnych operatów.
 • W przeglądarkach działek oraz punktów granicznych dodano skrót (Ctrl + F) umożliwiający wyszukiwanie rekordów oraz poprawiono pozycjonowanie podczas wyszukiwania.
 • Wyeliminowano problem z centrowaniem ekranu przy wyszukiwaniu działki, która jest centroidem.
 • Zaktualizowano niektóre elementy interfejsu użytkownika (ikony, przyciski).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 13.01:

 • Szukanie adresów poprzez Uniwersalną Usługę Geokodowania (UUG) na podstawie bazy danych PRG – dostępna z menu podręcznego markerów punktowych.

  Opcja pozwala na wyszukiwanie miejscowości, ulic w miejscowości oraz dokładnego adresu po uzupełnieniu miejscowości ulicy oraz numeru. Wyszukiwanie może odbywać się na dwa sposoby:

  • Szukaj w zakresie bazy danych
  • Szukaj i zwracaj wszystkie wyniki (w ramach ustawionej strefy układu współrzędnych)

  Jednocześnie przypominamy o możliwości skonfigurowaniu serwisu WMS dla Państwowy Rejestr Granic – Adresy dającego możliwość wyświetlania danych z PRG.

 • Rozszerzenie analiz w operacie o predefiniowane analizy topologiczne.

  Wzorce kontroli Analiza topologii wg wzorców ustawiane są w zakładce Analizy topologii. Analizy topologii w operacie obejmują trzy podstawowe typy analiz:

  • Liniowych
  • Powierzchniowych
  • Punktowych względem liniowych
 • Dodano pakiet domyślnych analiz topologicznych (dedykowanych dla baz EGiB, BDOT500, GESUT) – Wybór z listy w oknie Analiz topologicznych obiektów.
  Aby ułatwić proces przeprowadzania analiz dodano zestaw domyślnych analiz topologicznych (analizy naszego autorstwa). Zdefiniowane analizy dostępne są pod przyciskiem Odczyt z listy. Wybór tej opcji wywoła okno z listą analiz po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu przyciskiem OK parametry analizy zostaną zastosowane w oknie Analiz topologii.

  Zdefiniowane analizy dedykowane są do baz tworzących mapę zasadniczą EGiB, GESUT, BDOT500 i tak też zostały podzielone. Wyróżnić można następujące grupy analiz:

  • Analizy dla baz EGiB
  • Analizy dla baz BDOT500
  • Analizy dla baz GESUT
  • Analizy mieszane - pomiędzy bazami np. EGiB z BDOT500
 • Rozszerzono automatyczne dopasowywanie katalogów ewmapy podczas multiimportu danych o przypisywanie baz Działek/Konturów/Użytków.
 • Dodanie wyświetlania numerów punktów z Banku Osnów (od wersji 3.07) w formacie (trójczłonowym) zgodnym z rozporządzeniem.
 • Poprawienie obsługi serwisów WMS używających protokołu https.
 • Aktualizacja predefiniowanych adresów WMS.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.00:

 • Nowy przyjazny interfejs programu dający komfort użytkowania
  • Zaktualizowano wszystkie komponenty (przyciski, listy itp.)
  • Odświeżona skórka
  • Jednoznaczny wybór kodów obiektów w oknach z obiektami
  • Zmodernizowana i zaktualizowana pomoc do programu
 • Pozycjonowanie w serwisach zewnętrznych umożliwiająca płynne przejście do takich serwisów jak StreetView czy Google Maps.
 • Analizy na obiektach umożliwiające szczegółowe skontrolowanie danych
  • Analiza niedoboru i nadwyżki segmentacji obiektów poliliniowych pozwalająca na kompleksową ocenę rozsegmentowania sieci
  • Analiza liczności etykiet dająca możliwość kontroli poprawności wprowadzonych obiektów
  • Pakiet analiz topologicznych dających możliwość sprawdzenia relacji przestrzennych obiektów z jednej lub między dwoma bazami danych
 • Budowa obiektów poliliniowych dająca możliwość automatycznego zobiektowania takich obiektów jak przewody dowolnej sieci, krawężniki czy ogrodzenia.
 • Przypisywanie istniejących etykiet do obiektów wraz z możliwością pobierania z nich atrybutów opisowych. Opcja doskonale uzupełnia się z budową obiektów punktowych, poliliniowych czy powierzchniowych.
 • Dodawanie podobiektów umożliwiające utworzenie relacji pomiędzy obiektami w sposób automatyczny pod warunkiem wystąpienia bliskiego sąsiedztwa dwóch obiektów
  • Dodawanie podobiektów hurtowo dla całej bazy lub z podanego obszaru
  • Dodawanie podobiektów do aktywnego obiektu
 • Generowanie linii napowietrznych z symboli umożliwia szybką konwersję symboliki K1 dla linii napowietrznych do bazy GESUT.
 • Wprowadzenie większej elastyczności bazy poprzez dodanie możliwości edycji formatu numerów działek i punktów dla pustej bazy FB.
 • Obiekty rozszerzone zostały o adnotacje pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji o już istniejących obiektach w bazach FB
  • Rozszerzenie informacji o obiekcie
  • Dodano przeglądarkę adnotacji
 • Nowe funkcje ułatwiające modyfikację danych w przeglądarce obiektów.
 • Usprawnienie w multiimporcie danych przyśpieszające wybór importowanych baz obiektowych.
 • Zdefiniowane skróty klawiszowe rozwinięte zostały o możliwość zapisywania ich do pliku tekstowego oraz prostego przenoszenia na inne stanowisko.

Informacja o programie EWMAPA 13


Zainteresowanych Państwa pełnym kompletem informacji o nowych funkcjonalnościach w programie EWMAPA 13 odsyłamy do zamieszczonego poniżej do pobrania suplementu.

Pliki:
EWMAPA 13 - suplement do wersji 12 Popularne

PobierzWielkość
Pobrany
1.7 MB
1028


Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 13.02 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 13 FB
Wielkość: 14056870 B
Dodany: 2020-03-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 13
Wielkość: 12686749 B
Dodany: 2020-03-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 13 VIEW
Wielkość: 14037450 B
Dodany: 2020-03-20
Rozpocznij pobieranie

Więcej w tej kategorii: EWMAPA 12 - aktualizacje »

Odwiedza nas 163 gości oraz 1 użytkownik.