Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja w związku z wejściem w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

31 lipca 2021 r. w życie weszły kluczowe rozporządzenia wprowadzane nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenia te mają poważny wpływ na nasze oprogramowanie – BANK OSNÓW, EWMAPA, EWOPIS i REJCEN. Wszystkie muszą być dostosowywane do nowych przepisów. 3 sierpnia br. opublikowano schematy aplikacyjne, które obok schematów UML stanowią podstawę do budowy oprogramowania. Po analizie rozporządzeń przygotowaliśmy harmonogram działań zmierzających do pełnego dostosowania naszych programów do nowych przepisów.

EWOPIS

Program EWOPIS będzie rozwijany i dostosowywany do nowych przepisów w ramach obecnej (ósmej) wersji. Postaramy się w pierwszej kolejności dostosować wydruki dokumentów do obecnie obowiązującego zakresu informacyjnego. Sprowadza się to głównie do redukcji informacji o budynkach. W kolejnych miesiącach będziemy dostosowywali oprogramowanie także pod kątem widocznej w oknach programu zawartości baz oraz nowej struktury bazy. Dostosowaniu będzie podlegał także format wymiany danych GML. Całość prac planujemy zakończyć do końca bieżącego roku, tak aby można było dotrzymać sześciomiesięcznego okresu na dostosowanie baz.

EWMAPA

Program EWMAPA agreguje dane geometryczne EGiB, GESUT, BDOT500 i BANK OSNÓW. Wymaga on zatem największych zmian. Planujemy do końca br. wprowadzić na rynek nową wersję – EWMAPA 14. Poważnym problemem w przypadku mapy jest całkowita zmiana kodów obiektów. Wyzwaniem jest także zmiana geometrii obiektów, którą trudno będzie w niektórych przypadkach przeprowadzić automatycznie. Na dostosowanie baz GESUT i BDOT500 jest czas do końca grudnia 2022 r. Niestety czas na dostosowanie EGiB jest znacznie krótszy – wynosi tylko 6 miesięcy – stąd decyzja, aby nowa wersja programu powstała jeszcze w tym roku.

Równocześnie informujemy, że wszyscy użytkownicy, którzy kupili lub kupią program EWMAPA po 1 lipca 2021 r. otrzymają możliwość nabycia wersji 14. za różnicę ceny.

BANK OSNÓW

Na stronach RCL rozporządzenie na etapie „do podpisu” widniało już od pewnego czasu. Zatem, wiedząc, jak dużo pracy jest przed nami, postanowiliśmy rozpocząć przygotowanie nowej wersji BANKU OSNÓW jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem rozporządzenia. Program zostanie dostosowany do nowych przepisów i będzie on współpracował także z obecną wersją EWMAPY (wersją 13.). Wydanie nowej wersji BANKU OSNÓW będzie także okazją do zmiany środowiska programistycznego - na to stosowane już w programach EWMAPA, EWOPIS i OŚRODEK. Przygotowaniu nowego BANKU OSNÓW będą towarzyszyły zmiany w geoportalu – wprowadzona zostanie nowa symbolika dla usługi WMS z osnowami. Przygotowana będzie także usługa WFS do pobierania danych Banku Osnów.

Nową wersję programu - BANK OSNÓW 4 planujemy przygotować do końca października 2021.

REJCEN

Rozporządzenie w sprawie EGiB zmienia także strukturę danych w programie REJCEN, czyli rejestrze cen nieruchomości.

Do końca 2021 roku planujemy wydanie nowej wersji programu - REJCEN 4.

GEOPORTAL

Część zmian wprowadzonych rozporządzeniami dotyczy także geoportalu. W pierwszej kolejności będziemy zmieniać zakres atrybutowy udostępnianych danych EGiB, tak aby dostosować ich zakres do obowiązujących rozporządzeń. Planowane są także poważne zmiany w zakresie osnów, co będzie związane z wdrożeniem nowego programu - BANK OSNÓW 4. Nowe rozporządzenia definiują warstwy WMS dla GESUT i BDOT500. W uzgodnieniu z GUGiK będziemy prowadzili prace dostosowawcze.

Uaktualnienia geoportalu będą realizowane w ramach asysty bez dodatkowych kosztów.

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.