Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Pytania SQL umożliwiające wydanie z baz programu EWOPIS
danych dla Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2022

W związku z wezwaniami Urzędów Statystycznych do przekazania jednostkowych danych opisowych z Ewidencji Gruntów i Budynków przez Starostwa Powiatowe, ze względu na zobowiązanie wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r., poz. 2303) z dnia 19 listopada 2021 r. wprowadzające Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2022, udostępniamy zapytania SQL do zrealizowania w monitorze zapytań programu EWOPIS.

Po wykonaniu zapytania otrzymany wynik sugerujemy zapisać do pliku a następnie na jego podstawie wydać dane w postaci GML, o które wnioskuje GUS. Opcja wydawania danych na podstawie listy z pliku ukryta jest pod pozycją Inny w oknie eksportu do GML'a a następnie po przyciśnięciu przycisku OK wybraniu z listy rozwijalnej funkcjonalności: Eksport dla działek z pliku.

Zapytanie zwraca listę działek z budynkami, w których znajduje się przynajmniej jeden lokal. Zapytania znajdują się również w oknie Monitora zapytań z poziomu dostępnych SQL, po naciśnięciu przycisku Pobierz pytanie.

1. Wersja zapytania dla listy działek z całej bazy (w szczególności w bazach powiatowych dla całego powiatu):

Select TERYT||'.'||RIGHT('0000'||IDOBR,4)||'.'||IDD as LISTA_DZIALEK from
(
Select distinct d.TERYT,d.IDOBR , IIF(POSITION('.' in d.IDD) > 0, 'AR_'||d.IDD, d.IDD) as IDD
from BUDYNKI b
left join LOKALE l on l.RBUD=b.ID and l.STATUS in (0,1)
join DZIALKI_BUDYNKI db on db.IDBUD=b.ID and db.STATUS in (0,1)
join DZIALKA d on d.ID=db.IDDZ and d.STATUS in (0,1)
where 
b.STATUS in (0,1) and
l.ID is not null 
) order by 1

2. Wesja zapytania dla wybranej jednostki ewidencyjnej:

select TERYT||'.'||RIGHT('0000'||IDOBR,4)||'.'||IDD as LISTA_DZIALEK from
(
Select distinct d.TERYT,d.IDOBR , IIF(POSITION('.' in d.IDD) > 0, 'AR_'||d.IDD, d.IDD) as IDD
from BUDYNKI b
left join LOKALE l on l.RBUD=b.ID and l.STATUS in (0,1)
join DZIALKI_BUDYNKI db on db.IDBUD=b.ID and db.STATUS in (0,1)
join DZIALKA d on d.ID=db.IDDZ and d.STATUS in (0,1)
where b.TERYT=:"Nazwa gminy
#values=@select teryt from jedn_ewid order by teryt
#display=@select nzw from jedn_ewid order by teryt"
and b.STATUS in (0,1) and
l.ID is not null
) order by 1

Odwiedza nas 191 gości oraz 1 użytkownik.