Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Pytanie SQL zwracające z bazy EWOPIS
listę budynków z przynajmniej jedną kondygnacją podziemną

Aktualizacja: 2022-10-18

W związku z licznymi Państwa zapytaniami w tym temacie - zamieszczamy pytanie SQL zwracające budynki posiadające w EGiB przynajmniej jedną kondygnację podziemną. Poniższe pytanie należy uruchomić w monitorze zapytań w bazie programu EWOPIS.

SELECT
 BUDYNKI.TERYT AS "TERYT",
 BUDYNKI.IDOBR AS "Obreb",
 BUDYNKI.IDB AS " Identyfikator budynku",
  MIEJSCOWOSCI_DIC.NAZ AS "Miejscowosc",
 ULICE_DIC.NAZ AS "Ulica",
 ADRESY.NRA AS "Nr_adresowy",
 gml.nzs as "Rodzaj KST", 
 (select list (distinct(d.idd),', ') f
  from dzialki_budynki db 
  join dzialka d on d.id=db.iddz and d.status in (0,1) 
  where db.idbud=budynki.id and db.status in (0,1)
) as DZIALKI
FROM
 BUDYNKI
 LEFT JOIN ADRESY_BUDYNKI ON (BUDYNKI.ID=ADRESY_BUDYNKI.IDBUD)
 LEFT JOIN ADRESY ON (ADRESY_BUDYNKI.IDADR=ADRESY.ID)
 LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI_DIC ON (ADRESY.ID_MIEJ=MIEJSCOWOSCI_DIC.ID)
 LEFT JOIN ULICE_DIC ON (ADRESY.ID_ULIC=ULICE_DIC.ID)
 LEFT JOIN GMINY_DIC ON (ADRESY.ID_GMIN=GMINY_DIC.ID)
 left join SLOWNIKGML gml on gml.id=budynki.RODZKST
WHERE
 (BUDYNKI.STATUS IN (0,1)) AND
 (ADRESY_BUDYNKI.STATUS IN (0,1)) AND
 (BUDYNKI.LKONP <>0)
ORDER BY
  BUDYNKI.TERYT,
 BUDYNKI.IDOBR,
 BUDYNKI.SIDB

Odwiedza nas 341 gości oraz 0 użytkowników.