Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników programu MIENIE

dotycząca nowej wersji oprogramowania i upgradu 3.17

Informujemy, że pracujemy nad wersją 4. programu MIENIE, która będzie między innymi posiadała możliwość prowadzenia mienia w jednej bazie powiatowej.

Jednak z uwagi na konieczność wykonania przez starostów „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa”, o którym mowa w ustawie z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, a którego elementem są zestawienia działek zasobu nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, konieczne było wykonanie upgrade’u do wersji 3. aplikacji MIENIE.

W aktualizacji do wersji 3.17 między innymi:

 • Dołożono w opcji Wzory wydruków → Kartoteka zmienne, które umożliwiają w oparciu o dane z bazy EGiB (EWOPIS) pozyskanie:
  • EWOPIS PowZabBuNaDZ – sumy powierzchni zabudowy budynków na działce
  • EWOPIS PowUzBuNaDZ – sumy powierzchni użytkowej budynków na działce (jeśli istnieje w bazie EGiB)
  • EWOPIS PowUzLoWBuNaDZ – sumy powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali
  • ID_DZIALKI – identyfikatora działki ewidencyjnej.
  Uwaga: W przypadkach skrajnych, jeśli budynek w bazie EGiB jest powiązany z kilkoma działkami, wyżej opisane powierzchnie zostaną podane przy każdej działce.
 • Wykonano wzorzec zestawienia o nazwie ZEST_PLAN.RTF, który znajduje się w katalogu Wzorce, w oparciu o dane zawarte w bazie MIENIE, EWOPIS i UW. Wzorzec ten należy zapisać w każdej bazie MIENIA utworzonej dla gmin w powiecie.
  (W wersji 4. programu MIENIE będzie to jedna baza).
 • Umożliwiono wykonanie zestawienia w pliku *.xlsx, zgodnie z instrukcją:
  • Dla każdej gminy w opcji Wydruki → Kartoteka po wybraniu wzorca należy nacisnąć przycisk "HTML" i podać nazwę i katalog, w którym ten plik ma zostać zapisany.
  • Plik taki można otworzyć w programie Excel i poddać dalszej obróbce (np. posortować wiersze według kolumny Księga wieczysta i uzyskać wykaz działek należących do jednej nieruchomości „w znaczeniu księgi wieczystej”, niekoniecznie Kodeksu cywilnego).

O dostępności nowej wersji programu MIENIE 4 poinformujemy w naszych Aktualnościach na stronie internetowej.

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.