Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINPLAN 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Dodano dwie nowe zmienne do wykorzystania podczas generowania wypisów:
  • Zmienna: <Wszystkie działki z funkcją obiektów z podziałem na plany>
  • Zmienna: <Wszystkie działki nieobjęte całkowicie planem z proc. pokryciem w oddzielnych wierszach>
 • Zmiana domyślnej nazwy eksportowanego pliku GML podczas eksportu zbioru danych. Obecnie nazwa pliku jest zgodna z przestrzenią nazw eksportowanych danych tj. PL.ZIPPZP. <Numer zbioru>_<JPT>-<Rodzaj zbioru>.gml

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Rozszerzono obsługę plików w formacie GML dla aktów planowania przestrzennego (APP):
  • dodano walidator zbioru danych APP, pojedynczego APP z formatu GML,
  • dodano import zbioru danych APP lub pojedynczego APP z formatu GML,
  • dodano możliwość eksportu zbioru danych APP do formatu GML.
 • Zmiany w eksporcie do formatu HTML:
  • dodano możliwość eksportowania kolumny z lokalizacją zakresów planu,
  • dodano możliwość eksportowania ścieżki do zbioru APP jako przycisk na formularzu HTML,
  • dodano możliwość numerycznego sortowania planów,
  • dodano możliwość zapisu i odczytu parametrów okna,
  • dodano możliwość zmiany nazw kolumn przez użytkownika.
 • Dodano możliwość płynnej wizualizacji zakresów planowych w Ewmapie.
 • Poprawa ergonomiki pracy w programie.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Dodano tabelaryczny eksport do formatu HTML z rejestru planów.
 • Dodano możliwość pobierania zakresu planu (dla APP) na podstawie geometrii obiektu w Ewmapie przedstawiającego granice opracowania.
 • Dodano pole łącze udostępnienia sieciowego pliku GML planu.
 • Dodano możliwość otwierania monitora zapytań bezpośrednio z okna rejestru planów.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Zwiększono limit znaków dla oficjalnej nazwy dokumentu planu.
 • Poprawiono kolejność wyświetlania niektórych okien dialogowych w interfejsie do programu EWMAPA.
 • Usunięto problem z eksportem planu do formatu GML w przypadku bardzo rozbudowanej granicy planu.

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Dodano eksport metadanych do formatu XML dla zbioru danych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1916).
 • Dodano atrybut „Poziom Hierarchii”, który należy uzupełniać w przypadku, gdy „typ planu” = MPZP.
 • Dodano atrybuty „Ważny od” i „Ważny do” dla APP oraz Rysunków planu.
 • Dodano możliwość wprowadzenia wielu Map podkładowych dla APP.
 • Dodano Ustalenia planu – menu główne Elementy planu/Ustalenia.
  Domyślne dodawane są pozycje ustalenia początkowe i końcowe. Wszystkie pozycje znajdujące się w tabeli Ustalenia mogą zostać wykorzystane w wydrukach, gdzie nazwa rekordu odpowiada nazwie zmiennej.
 • Dodano kolumnę „Rola” do tabeli z użytkownikami.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Dodano eksport zbiorów danych do formatu GML dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1916).
 • Do tabeli rejestrów dodano niezbędne atrybuty wymagane podczas eksportu do formatu GML.
 • Dodano możliwość wprowadzenia adresu e-mail w zakładce „Dane podmiotu” dla bazy.
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru oraz rodzaju zbioru w zakładce „Parametry” dla bazy.
 • Dodano możliwość konfiguracji baz w oknie „Wybór bazy”.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Dodano możliwość importu podstaw prawnych i legend z katalogu
 • Dodano możliwość eksportu podstaw prawnych z okna Rejestr planów
 • Rozszerzono słownik Sposób odbioru w oknie wniosków o pozycje do pobrania ze strony

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Dodano możliwość pobierania danych z programu STRATEG_SEC
 • Dodano możliwość multiselekcji na liście obiektów w interfejsie WPINFO.DLL
 • Dodano nowe zmienne do wydruków
 • Zoptymalizowano działanie interfejsu WPINFO.DLL

Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Wzbogacono wydruki o nowe typy zmiennych.
 • Dodano obsługę wielu pętli podczas wydruku.
 • Dodano możliwość kontroli unikalności obiektów generowanych na wydruku w pętli.
 • Zoptymalizowano współpracę z bazą powiatową programu EWMAPA.
 • Zoptymalizowano współpracę z programem STRATEG_SEC.
 • Dodano możliwość duplikowania słowników (grup oraz przeznaczeń) pochodzących z innego planu.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Praca na nowoczesnym silniku relacyjnych baz danych Firebird
  • Zmieniono sposób przechowywania danych, obecnie dane są przechowywane w bazie SQL Firebird.
  • Zapewniono kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu.
  • Dodano możliwość przechowywania danych opisowych (WINPLAN) w jednej bazie danych *.fdb razem z danymi graficznymi (EWMAPA).
  • Dodano wygodny monitor zapytań SQL wraz z możliwością zachowania przygotowanych pytań do późniejszego wykorzystania, także przez osoby mniej doświadczone.
  • Zapewniono możliwość konwersji danych utworzonych w starszej wersji programu WINPLAN.
 • Intuicyjny interfejs programu

  Do nowej wersji programu WINPLAN 2 została dodana obsługa skórek. Opcja umożliwia zmianę zestawu ikon z udostępnianych bibliotek oraz utworzenie własnej biblioteki. Nowy interfejs poprawia ergonomię oraz sprawia, że praca staje się prostsza.

 • Obiekty dodatkowe - strefy

  W planach zagospodarowania przestrzennego oprócz obszarów (przeznaczeń) planu występują również różnego typu obiekty dodatkowe, np. strefy stanowiące obszary chronione, pasy ochronne sieci technicznych czy obiekty o charakterze punktowym (zabytki lub kapliczki przydrożne). Nowa wersja programu oferuje rozbudowaną obsługę tego typu obiektów. Natomiast wprowadzona opcja automatycznego wypisu z planu rozszerza możliwy do wygenerowania zakres informacji.

 • Możliwość obsługi wniosków

  W nowej wersji programu została wprowadzona pełna obsługa wniosków o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Umożliwia to pełne ewidencjonowanie wniosków, które obecnie mogą być składane również online za pomocą Geoportalu naszego autorstwa.

  Aplikacja pozwala na pełną obsługę wniosków o wypis i wyrys z planu. Wersja 2. WINPLANU dodatkowo obsługuje również wnioski składane za pośrednictwem miejscowego geoportalu. Podczas wydawania wypisów z planu można wykorzystywać zmienne pobierające atrybuty wniosku (np. nazwę wnioskodawcy, sygnaturę wniosku itp.).

  Funkcjonalności związane z obsługą wniosków to między innymi:

  • automatyczne generowanie wypisu na podstawie listy działek,
  • możliwość przechowywania wygenerowanego wyrysu z programu EWMAPA,
  • przechowywanie danych o wnioskodawcy,
  • informacja o wysokości opłat za wniosek,
  • możliwość wyboru oraz przeszukiwania za pomocą filtrów.
 • Rozszerzenie istniejących do tej pory funkcjonalności
  • możliwość podglądu oraz edycji dokumentu z poziomu zaawansowanego edytora,
  • intuicyjna edycja rekordu w tabeli,
  • możliwość sortowania po dowolnej kolumnie,
  • wizualizacja każdego obiektu planu na mapie,
  • nowe pola opisowe, np. Data uchwały, Nr dziennika, Ważny do,
  • możliwość wykonywania i komponowania własnych zestawień,
  • rozbudowana lista zmiennych wykorzystywanych we wzorcach.
 • Aktualna wersja zapewnia dostęp do rozbudowanego edytora wzorców wypisów oraz zestawień tabelarycznych rejestru planów.

 • Kreator połączenia z programem EWMAPA

  Możliwość wizualizacji planów oraz wyświetlania działek na mapie, a także automatycznego generowania wypisu w oparciu o działki wymaga połączenia ze sobą dwóch programów. W nowej wersji programu WINPLAN 2 dodany został Kreator połączenia z programem EWMAPA, który przeprowadzi nawet mniej zaawansowanych użytkowników przez konfigurację.

 • Współpraca od strony programu EWMAPA

  WINPLAN 2 podobnie jak jego poprzednik umożliwia pracę z poziomu programu EWMAPA. Interfejs daje sposobność przeglądania informacji opisowej do planu oraz generowania wypisów.

  Zapisy uchwał wprowadzonych do programu WINPLAN 2 są w pełni powiązane z częścią graficzną, której prowadzenie umożliwia aplikacja EWMAPA. Poprzez wykorzystanie opracowanego do tego celu interfejsu, podczas obsługi części graficznej planu w EWMAPIE można wykonać wypis z MPZP.

  W nowym programie zwiększona została funkcjonalność interfejsu. Obecnie umożliwia on:

  • przeglądanie informacji o wskazanych planach (przy wybieraniu każdego planu z osobna),
  • przeglądanie informacji o planach wybranych na podstawie wskazanych działek (przy wyborze działki).

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.09 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINPLAN 2
Wielkość: 3103638 B
Dodany: 2022-11-30
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 175 gości oraz 1 użytkownik.