Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


MIENIE 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • Rozszerzono strukturę bazy MIENIE o pole „Z mocy prawa“, umożliwiające rozdzielenie działek wybranych z baz EWOPIS.

Z mocy prawa wiele działek (nieruchomości) przeszło na rzecz innych podmiotów, ale z uwagi na brak decyzji nie zostało ujawnione w ewidencji gruntów. Dla pola „Z mocy prawa“ należy uzupełnić słownik, w którym na pierwszym miejscu jest wpis „Zasób ...“, a na kolejnych należy wpisać np. „Grunty ANR“, „Grunty pod wodami płynącymi“, „Grunty z art.60“ itp.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • Opcja "zmiana bazy" w menu "Pliki". Opcja ta umożliwia szybką zmianę bazy bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła.
 • Podczas edycji danych mienia następuje zmiana koloru edytowanych pól. Konfiguracja kolorów jest możliwa w "Pliki/Konfiguracja".
 • Podczas przeglądania danych wypisywana jest nazwa obrębu. Również podczas wyszukiwania działek można użyć słownika obrębów.
 • W opcji "Ustaw filtr" rozbito użytkowanie wieczyste na dwie kategorie: Użytkowanie wieczyste pełne i niepełne.
 • W opcji "Ustaw filtr" w trybie kartoteki dodano przycisk (filtr) "Kontrola pow.". Po jego załączeniu pokazywane są wyłącznie te działki, dla których nie zgadza się powierzchnia pomiędzy EWOPISEM a MIENIEM.

Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • Wyróżnienie zakładki "inni władający" w przypadku, gdy inni władający występują.
 • Dodatkowe zmienne we wzorcach - możliwość sumowania w zestawieniach.

Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • Możliwość wydruku kartoteki w podstawowym trybie wyświetlania (nie tylko w trybie kartoteki).
 • Wyświetlanie na zakładce "Kartoteka" aktualnie obliczonej powierzchni w przypadku, gdy ta różni się od powierzchni zapisanej w programie MIENIE (uwzględniane są udziały do działki).

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Możliwość filtrowania działek i konturów według dodatkowego kryterium - własność wyłączna i współwłasność.
 • Filtr na użytki może być ograniczony tylko do wpisanych użytków - realizacja pytania: "Pokaż działki które mają wyłącznie użytek...".
 • Dodatkowy filtr w budynkach na funkcję użytkową.
 • Filtr na podstawie listy działek z pliku. Opcja szczególnie przydatna przy sporządzaniu wydruków.
  Format pliku: każda linia zawiera jeden numer działki w formacie <obręb>-<nr działki>.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dodano automatyczną korektę długości pól (usunięto niekompatybilność z nowszymi strukturami danych w EWOPISIE).
 • Poprawiono zestawienie użytków.
 • Poprawiono filtrowanie po RST i numerze inwentarzowym.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Poprawiono usuwanie danych ze słownika osób gospodarujących oraz słownika ogólnego.
 • Dodano możliwość usunięcia wpisów w listach wyboru (np. podstawa wykreślenia). Operacja jest możliwa po naciśnięciu klawisza spacji gdy aktywne jest pole wyboru. Opcja działa tylko podczas dodawania lub modyfikacji danych.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Dodano możliwość filtrowania po polach OZU, OFU, OZK programu EWOPIS. Ułatwia to klasyfikowanie mienia zwłaszcza mienia drogowego.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Program MIENIE umożliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa, a także będących w użytkowaniu wieczystym gminy.
 • Program MIENIE funkcjonuje jako nakładka na program EWOPIS dla WINDOWS, przy czym nie jest wymagany dostęp on-line do programu EWOPIS.
 • Jeśli w powiecie funkcjonuje program EWOPIS i jest udostępniany co pewien czas gminie, to w gminie powinien funkcjonować program MIENIE, w którym gmina dla swoich gruntów i budynków prowadzi dodatkową rejestrację danych zawierających między innymi:
  • rodzaj środka trwałego, jego nr inwentarzowy i wartość
  • podstawę nabycia lub zbycia wraz z datą i ceną
  • planowany sposób zagospodarowania i aktualne wykorzystanie
  • jednostkę organizacyjną urzędu odpowiedzialną za zagospodarowanie obiektu
  • użytkowników nie ujawnionych w ewidencji gruntów.
 • Okno lewe i górne zawiera dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków. Okno w kolorze różowym umożliwia prowadzenie kartoteki dodatkowej przez gminę (lub jednostkę gospodarującą mieniem SP).
 • Jeśli np. w wyniku podziału nr działki uległ zmianie, to po ponownym podłączeniu danych z programu EWOPIS dla nowych działek brak będzie kartotek, natomiast po naciśnięciu przycisku kartoteka będzie można oglądać kartoteki dla działek nieistniejących i przenosić ich zawartość do nowych kartotek.
 • W oknie górnym wyświetlany jest zakres danych w zależności od aktywnego przycisku. Dane te pochodzą z bazy obsługiwanej przez program EWOPIS i nie są możliwe do aktualizacji.
 • Prawie wszystkie pola znajdujące się w kartotece posiadają słowniki możliwe do modernizacji przez użytkownika.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.08 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: MIENIE
Wielkość: 2940853 B
Dodany: 2007-11-15
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 195 gości oraz 1 użytkownik.