Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS

w związku z pismem GGK – KN-EGIB.035.1.2019

W związku z licznymi pytaniami telefonicznymi dotyczącymi ankiety będącej załącznikiem do pisma GUGiK: GGK (KN-EGIB.035.1.2019) opracowaliśmy zapytania SQL, które mogą pomóc w wypełnieniu tej ankiety:

dki.sql
zestawienie ilościowe zmian zarejestrowanych w dzienniku zgłoszeń w 2018 r. i zatwierdzonych w 2018 r. według rodzajów dokumentów opisujących zmianę

select cast(dki as varchar(20)) as "RodzajDok", ileDK as "ileDokumentowWZmianie", count(1) as "ileZmian"
, sum(iif(dta is not null and extract(year from dta)=2018,1,0)) as "ileZmianZatwierdzonoW2018"
from (
select list(distinct dk.kdk) as dki, count(distinct dk.kdk) as Iledk, zm.id, zm.dta
from zmiany zm
join dokumenty_zmiany dz on dz.idzm=zm.id
join dokumenty dk on dk.id=dz.iddok
where extract(year from dzz)=2018
group by 3,4)
group by 1,2

rd zmiany.sql
zestawienie ilościowe dokumentów zmian zarejestrowanych w dzienniku zgłoszeń w 2018 r. i zatwierdzonych w 2018 r. według rodzaju zmiany

select rwz, opis, count(1) as "ileDokZarejestrowano"
, sum(iif(dta is not null and extract(year from dta)=2018,1,0)) as "ileDokZatwierdzonoW2018"
from (
select zm.rwz,rz.opis, zm.dzz, zm.dta
from zmiany zm
join dokumenty_zmiany dz on dz.idzm=zm.id
join dokumenty dk on dk.id=dz.iddok
join rodz_zm_dic rz on rz.id=zm.rwz
where extract(year from dzz)=2018
group by 1,2,3,4)
group by 1,2

rd zmiany dki.sql
zestawienie ilościowe zmian zarejestrowanych w dzienniku zgłoszeń w 2018 r. i zatwierdzonych w 2018 r. według rodzaju zmiany i rodzajów dokumentów opisujących zmianę

select rwz, opis,cast(dki as varchar(20)) as "RodzajeDok", IleDok as "IleDokWZmianie"
      , count(1) as "ileZmianZarejestrowano"
      , sum(iif(dta is not null and extract(year from dta)=2018,1,0)) as "ileZmianZatwierdzono2018"
from (
select zm.rwz,rz.opis, zm.dzz, zm.dta,list(distinct dk.kdk) as dki, count(distinct dk.kdk) as ileDok
from zmiany zm
join dokumenty_zmiany dz on dz.idzm=zm.id
join dokumenty dk on dk.id=dz.iddok
join rodz_zm_dic rz on rz.id=zm.rwz
where extract(year from dzz)=2018
group by 1,2,3,4)
group by 1,2,3,4

Odwiedza nas 111 gości oraz 1 użytkownik.