Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu EWOPIS

w związku z pismem GGK – KN-IRP.920.1.2020

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju KN-IRP.920.1.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. oraz z licznymi pytaniami telefonicznymi dotyczącymi ankiety będącej załącznikiem do ww. pisma, zamieszczamy poniżej zapytanie SQL generujące ilość wprowadzonych zmian danego rodzaju na wybrany rok.

Brak pozycji w zestawieniu oznacza, że żadna zmiana określonego rodzaju nie została zatwierdzona w danym roku.


Zestawienie ilościowe po rodzajach zmian:

select cast(z.RWZ as integer) as "Rodzaj zmiany", 
    case z.RWZ
      when null then '<Nieokreślony rodzaj zmiany>'
    else rz.opis 
    end as "Opis",
    count(z.uid) as "Ilość"
from zmiany z 
left join RODZ_ZM_DIC rz on rz.id=z.rwz
where extract(year from z.DTA)=:ROK
group by 1,2

Zestawienie ilościowe po rodzajach zmian pod warunkiem istnienia dokumentu o statusie KDK=4:

select cast(z.RWZ as integer) as "Rodzaj zmiany", 
    case z.RWZ
      when null then '<Nieokreślony rodzaj zmiany>'
    else rz.opis 
    end as "Opis",
    count(z.uid) as "Ilość"
from zmiany z 
left join RODZ_ZM_DIC rz on rz.id=z.rwz
where extract(year from z.DTA)=:ROK
and exists (select first 1 0 from dokumenty_zmiany dz
      join dokumenty dok on dok.id=dz.iddok and dok.kdk=4
      where dz.idzm=z.ID)
group by 1,2

Odwiedza nas 207 gości oraz 1 użytkownik.